Banner ad space:headerSELECT `ac`.`id`, `ac`.`banner_text`, `ac`.`banner_url`, `ac`.`hash` as `banner_hash`, `images`.`image_728x150` as `banner`, `images`.`image_default` as `image_default`, `images`.`id` as `image_id`, sum(ad_view_stat.view_count) as view_counts, `alt_banner`.`image_default` as `alt_banner`, `ac`.`kapanma_zamani`, `ac`.`gosterilmeme_suresi`, `ac`.`ad_campaign_type`, `ac`.`banner_script` FROM `ad_campaigns` as `ac` JOIN `ad_view_stat` ON `ad_view_stat`.`campaign_id`=`ac`.`id` and `view_date`="2023-01-28" JOIN `ad_customers` ON `ad_customers`.`id`=`ac`.`customer_id` and `ad_customers`.`active`=1 JOIN `images` ON `images`.`id`=`ac`.`post_image_id` LEFT JOIN `images` as `alt_banner` ON `alt_banner`.`id`=`ac`.`alternatif_banner` WHERE `ac`.`banner_size_id` = 1 AND `ac`.`start_time` <= '2023-01-28 11:02:57' and `ac`.`end_time` >= '2023-01-28 11:02:57' AND `ac`.`deleted` = 0 AND `ac`.`active` = 1 GROUP BY `ad_view_stat`.`campaign_id` ORDER BY `view_counts` ASC LIMIT 1update ad_campaigns set views=views+1 where id=507checkstat select id from ad_view_stat where view_date="2023-01-28" and view_hour=11 and campaign_id=507update ad_view_stat set view_count=view_count+1 where id=1657552

Akyarlar’da Bilimsel Sohbet

Bodrum Akyarlar Güzelleştirme ve Geliştirme Derneği (AK-DER) 25. Yılı Kutlama Etkinliklerinin ilki, dernek binasında gerçekleştirildi. Dernek Başkanı İlkin Tokay’ın yönettiği Bilimsel Sohbette, Türk Fizik Derneği Başkanı– İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Nükleer Fizik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Baki Akkuş konuktu.

Akyarlar’da Bilimsel Sohbet

Salonun dolu olduğu söyleşide Akkuş, görsel destekli akıcı sunumuyla, aktif katılım olanağı vererek sorulara cevap verip izleyenleri birçok bilimsel konuda bilgilendirdi.

Dernek Başkanı İlkin Tokay, dernek yönetimi olarak 25. Yıl Etkinlikleri’nin bir yıl boyunca kültür, sanat ve bilim üçayağı üzerinde, çevresel duyarlılık bilinciyle çeşitli alanlarda konserler, resitaller, temsiller, sergiler, kurslar, atölyeler, çalıştaylar, söyleşiler, konferanslar, paneller gibi etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi. 

Tokay, ilgi duyan herkesin dernek faaliyetlerini ve etkinliklerini sosyal medya hesaplarından takip edebileceğini dile getirdi.