Aras’tan Vatandaşlara Atık Çağrısı

Bodrum Belediyesi'nin 2023 yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda konuşan Belediye Başkanı Ahmet Aras, vatandaşlara atık konusunda çağrıda bulundu. Aras, konteyner alanlarının gelişigüzel kullanılmasının belediyenin iş yükünü artırdığını ve çevre sorunlarına yol açtığını belirtti. Ayrıca karavan parkları, iletişim hatlarındaki sıkıntılar ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Aras’tan Vatandaşlara Atık Çağrısı

Bodrum Belediyesi'nin 2023 yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Başkan Aras, “Özellikle konteyner alanlarının sanki başıboş bir çöp alanıymış gibi gelişigüzel kullanıldığını görüyoruz.” diyerek atıkların gelişigüzel bırakılmaması çağrısında bulundu. 

Konacık Mahallesi’nde bulunan Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen toplantının başında konuşan Belediye Başkanı Aras, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

GELİŞİGÜZEL ATIK BIRAKILMASINA TEPKİ 

Sezonun başlamasıyla birlikte Bodrum’un kalabalıklaşmaya başladığını anlatan Aras, etrafa gelişigüzel çöp atanlara tepki göstererek şunları dile getirdi;

“Tabi bu belediyenin iş yükünü ciddi şekilde arttırıyor. Çalışmalarımız var gücümüzle sürdürüyoruz. Personel alımının da mülakatını gerçekleştirdik. Onlarla da beraber her meydana, her sokağa, her caddeye var gücümüzle yetişmeye çalışacağız. Ama vatandaşlarımızdan ricamız geri dönüşüm ve bitki atıklarının gününde yerine bırakılması ile ilgili Özellikle konteyner alanlarının sanki başıboş bir çöp alanıymış gibi gelişigüzel kullanıldığını görüyoruz. Konteyner alanlarına moloz, eşya atığı ya da bitki atığının zamansız bırakılması bizi çok ciddi sıkıntıya sokuyor. Sonra sosyal medyada ‘Bodrum pis’ diye fotoğraflar paylaşılıyor. Mahallenizde bizim toplama yaptığımız günlerde sabahtan bırakırsanız, biz gelir alırız ve orada o görüntü bir hafta kalmaz. Ama siz o günden bir gün sonra bırakırsanız orada yaklaşık bir hafta kalıyor. Bizim oradan her gün bitki atığını, molozu, eşya atığını alma gibi bir şansımız yok. Bunun için bin 800 değil 18 bin personelimiz olsa gerçekten çok zorlanırız. Araç, gereç, akaryakıt, finansman. Bu çok zor bir iş olur.”

“KADIKALESİ VE GERENKUYU’DA KARAVAN PARKI İHDAS ETTİK”

Kadıkalesi ve Gerenkuyu’da karavan parkı ihdas ettiklerini söyleyen Başkan Aras, “Herkes istiyor ki, denizin dibine kadar gireyim, orada karavanımda 3 ay yaşayayım. Öyle bir sirkülasyon olan yerler. Herkesin kullanacağı yerler. Ne bir karavancıya, ne de bir çadırcıya sürekli alan açamayız. Son örneği de Adaboğazı’nda oldu. Bir tane çadır vardı. Bir gece kal abi, sorun değil ama adam 4 çadır, artı 1 baraka. Yavaş yavaş Adaboğazı’nı ele geçirmeye başlamış. Bugün gittik, onları oradan toparladık. Zor kullanmak zorunda kalıyoruz. Oralara izin vermeyeceğiz.” dedi. 

“TELEKOM KONUSUNDA CİDDİ SIKINTILARIMIZ VAR”

Son dönemlerde iletişim hatları ile ilgili sıkıntıların olduğunu söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Telekom konusunda ciddi sıkıntılarımız var. Hala Nuh Nebi’den kalma tahta direkleri değiştiremedi Telekom. Defalarca şikayetler geliyor, uyarıyoruz. Direkler yatmış, kablolar tehlike yaratıyor, kablolar yerlerde, yollarda. Telekom bu konuda biraz zayıf kalıyor. Belki buradan onların da kulağına gider faydası olur.” şeklinde konuştu. 

Toplantıda gündem maddelerinden önce Belediye Kültür A.Ş.’nin Bodrum Belediyesi’nin çıktığı ihalelere girebilmesi adına Kültür A.Ş.’nin Müdürü Çiğdem Zeynep Göztepe’ye 6 aylığına yetki verilmesi oybirliği ile gündeme alındı. Önerge, oybirliği ile kabul edildi.

Toplantının ilk gündem maddesinde Karakaya Mahallesi, Samanlık Mevkii, 163 ada 17 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi raporu, oybirliği kabul edildi. Bu değişiklikle yolu olmayan bir parsele yol verildiği bildirildi.

2’nci maddede Karakaya Mahallesi, 202 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaza yönelik hazırlanan Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği oybirliği ile kabul edildi.

3’üncü Karakaya Mahallesi, 401 ada 8 parselde kayıtlı taşınmaza yönelik hazırlanan Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi oybirliği ile kabul edildi.

4’üncü maddede 6 Mayıs 1972’de idam edilen devrimci gençlik hareketinin öncüleri Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Arslan isimlerini sonsuzlaştırmak ve daima anmak adına ‘Üç Fidan’ ismi, oy çokluğu ile Bitez Çökertme Caddesi üzerindeki parka verildi.

5’nci maddede Belediye görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderlerin karşılanması amacı ile 191 milyon 500 bin TL tutarında, kamu veya özel bankalar ile finans kurumlarından iç borç kullanılması ve konuya ilişkin iş ve işlemlerle birlikte, kredi kullanma tarihini tespit etmek, kredi geri ödeme süresini değiştirmek, yapılan borçlanmanın iptalini istemek, krediyle ilgili temlik ve teminat vermek, sözleşme ve evrakları imzalamak üzere Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

6’ncı maddede Bodrum Belediye Başkanlığının yüzde 100 ortağı olduğu, Bodrum Belediyesi Turizm İnşaat Gıda AŞ.’nin vergi ve SGK borçlarının Bodrum Belediye Başkanlığı tarafından taksitlendirilmesi ve ödenmesi konusunda, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

7’nci 22.07.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin” 11. maddesinin 1. bendine istinaden düzenlenen (lll) sayılı Dolu Kadro Derece Değişikliği teklifi oybirliği ile kabul edildi.

8’inci maddede Bodrum Belediyesi sorumluluk sahası içerisinde Fen İşleri Müdürlüğünce yapılacak “Asfalt Kaplama Öncesi Yol Hazırlığı, İdare Asfaltı ve Emülsiyonu İle Yama ve Sathi Kaplama İşleri” yapım işlerinin yüzde 50’sinin 2023 yılı bütçe ödeneğinden,  diğer yüzde 50’sinin de 2024 yılı bütçe ödeneğinden karşılanmak üzere yıllara yaygın ihale yapılması oybirliği ile kabul edildi.

9’uncu maddede Bodrum Belediyesi sorumluluk sahası içerisinde Fen İşleri Müdürlüğünce yapılacak olan “Beton Yol ve Kilitli Beton Parke Yapımı” işinin yüzde 50’sinin 2023 yılı bütçe ödeneğinden, diğer yüzde 50’sinin de 2024 yılı bütçe ödeneğinden karşılanmak üzere yıllara yaygın ihalesinin yapılması oybirliği ile kabul edildi.

10’uncu maddede Çiftlik Mahallesi’nde Şebnem Gökan ve Yıldız Karadeniz tarafından yol olarak terk edilen, sonrasında Çiftlik Mahallesi Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 1/1000 ölçekli Yalı Mahallesi (Çiftlik) kesimi Uygulama İmar Planı Revizyonunda, Konut Alanı olarak kullanım amacının değiştirilmesi sebebiyle, Çiftlik Mahallesi 158 ada 66 ve 67 parsellerin Şebnem Gökan ve Yıldız Karadeniz Ertem’ e bedelsiz olarak iade edilmesi talebi, oybirliği ile imar ve bayındırlık komisyonuna havale edildi.

Muhabir; Hamdi Yörür