Belediye Meclisi Toplanıyor

Bodrum Belediyesinin 2023 yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 5 Aralık Salı saat:14:00’ de Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezi’nde 9 gündem maddesiyle gerçekleştirilecek.

Belediye Meclisi Toplanıyor

Toplantının gündem maddeleri şu şekilkde;

1- İlçe genelindeki  yedi  mahallede, yirmi yedi ( 27 ) adet sokaktaki benzer sokak numaralarında düzenleme ve nitelik değişikliği yapılması yönünde alınan Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunun 09.11.2023 tarih ve 2023/14 sayılı raporunun görüşülmesi. (Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu)
 
2- Yalıkavak Mahallesi 6853 Sokağa, Kaymakam Muslu Köse Sokak ismi verilmesi yönünde alınan, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunun 09.11.2023 tarih ve 2023/15 sayılı raporunun görüşülmesi. (Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu)
 
3- Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen “Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME)” hizmetiyle ilgili uygulanacak “2024 Yılı Zemin Tahrip Bedeli Tarifesi” taslağının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f  maddesi gereğince görüşülmesi. (Fen İşleri Müdürlüğü)
 
4- Kumbahçe Mahallesi, Sanat Okulu Sokak, 1174 ada 1 ve 2 (eski 5 ve 6) parsellerde yer alan, mülkiyeti Belediyeye ait 131 ve 132 envanter numarası ile tescilli Taşınmaz Kültür Varlığı niteliğindeki yapılara, Özel Müze Statüsü alınması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gerekli başvurularının yapılması konusunun görüşülmesi. (Özel Kalem Müdürlüğü)

5- Karakaya Mahallesi, Samanlık Mevkii, 163 ada 17 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince görüşülmesi. (Plan ve Proje Müdürlüğü)
 
6- 1/1000 ölçekli Mumcular İmar Planında yaklaşık 50 dönümlük ve 55 dönümlük alanlar ile 1/1000 ölçekli Yalı Mahallesi (Çiftlik) kesimi Uygulama Revizyon İmar Planında yaklaşık 55 dönümlük ve 45 dönümlük alanlarda, 3194  sayılı  İmar  Kanununun  18.  maddesine göre uygulama yapılabilmesi için, aynı Kanunun 10. maddesine göre Belediyenin 5 yıllık imar programına ek olarak konulması ve onaylanması hususunun görüşülmesi. (Plan ve Proje Müdürlüğü)
 
7- Belediye İyi Parti Meclis üyelerinden Hülya Aşkın meclis üyeliğinden istifa ettiğinden, üyesi olduğu Deprem    Çalışma Komisyonu, Şeffaflık Komisyonu, Tahsil Yardım Komisyonu, Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonunda    görev yapmak üzere yerine yeni üye belirlenmesinin görüşülmesi. (Yazı İşleri Müdürlüğü)
 
8- Gökçebel Mahallesi 577 ada 55, 56 parsel ile 583 ada 2 parsel arasında kalan park alanında, Muhittin Orhon adı verilmek şartıyla, tüm masraflarının Eras Madencilik AŞ. tarafından üstlenilerek çocuk parkı, spor alanı, basketbol sahası olarak teslim edilmesine ilişkin şartlı bağış talebinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/g maddesine istinaden görüşülmesi. (Park ve Bahçeler Müdürlüğü)
 
9- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 21. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden, Belediye müdürlükleri tarafından yapılan bazı ihalelerin sözleşme bedellerinin bütçede tahmin edilen ödeneklerden düşük ihale edilmesinden veya yaklaşan mali yılsonuna rağmen ihalesi çeşitli nedenlerle yapılamadığından dolayı artan ödeneklerin atıl kalmaması için, ödeneklerinin yıl sonuna kadar ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bütçe aktarımı yapılması hususunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü)