BODRUM KÜÇÜK MİLLET MECLİSİ TOPLANTILARINA BAŞLADI

Yaklaşık 5 yıldır çalışmalarını sürdüren Bodrum Küçük Millet Meclisi, TBMM. nden...

BODRUM KÜÇÜK MİLLET MECLİSİ TOPLANTILARINA BAŞLADI
Yaklaşık 5 yıldır çalışmalarını sürdüren Bodrum Küçük Millet Meclisi, TBMM. nden önce çalışmalarına başladı.

Türkiye de 19 ilde eşzamanlı olarak toplantılar yapan Küçük Millet Meclislerinin tek ilçe girişimi olan Bodrum Küçük Millet meclisi girişimcisi Gazeteci-Yazar Ayhan Ongun toplantıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Vekil-Müvekkil Buluşması da diyebileceğimiz toplantılarımızı beş yıldır aylık periyotlarla kesintisiz sürdürüyoruz.Bu toplantılarda ülkenin en can alıcı gündemi ele alınıyor, tartışma ve polemik ortamı oluşturulmadan, katılımcılar özgürce görüşlerini ifade edebiliyorlar.

Bölge Milletvekilleri, Siyasi Parti yöneticileri, Meslek Odaları ve STK temsilcileriyle ilgi duyan yurttaşların çağrıldığı toplantılarda belirlen gündem üzerine eşit sürelerde katılımcılar konuşmalarını yaptıktan sonra ihtiyaç duyulduğu zamanlar yerel bir gündemle ilgili de konuklar görüşlerini açıklıyorlar.

Önyargılardan arınmış olarak, tüm görüşlerin özgürce ifade edilebildiği toplantılarda yapılan konuşmalar kayıt altına alınıp toplantı sonunda bir “ortak payda raporu” hazırlanıyor. Tüm illerden gelen raporlar dikkate alınarak merkezi bir ortak payda raporu her ayın sonunda TBMM.nde bir milletvekili tarafından kamuoyuna deklare ediliyor. Aynı rapor ayrıca siyasi parti genel merkezlerine, odalara, sendikalara, STK lara ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderiliyor. Bu şekilde her gündemle ilgili bir ortak akıl oluşturulmaya çalışılıyor.

Bu toplantılarda amaçlanan, farklı görüşlerin bir zenginlik olduğu, insanların birbirlerinin düşüncelerine tahammül göstermesi gerektiği fikrinin yaygınlaştırılması, barış dili oluşturulmasıdır. 5 Yıllık süreç içerisinde barış içinde bir arada yaşama kültürünün yerleşmesinde bu tür toplantıların, çabaların çok büyük katkısı olduğuna inanıyorum.

Gönüllülük esasına dayalı bu çalışmalara Siyasi Parti, Meslek Odası, sendika ve STK ların katkılarını, söyleyecek sözü olan tüm yurttaşların katılımını bekliyoruz.