Bodrum’da Dünya Su Günü Açıklaması

22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla, Bodrum Belediyesi, TMMOB ve Kent Konseyi tarafından basın açıklaması yapıldı.

Bodrum’da Dünya Su Günü Açıklaması

Bodrum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu ve Bodrum Kent Konseyi Su Çalışma Grubu tarafından İklim Değişikliğinin Bodrum’a Etkileri ve Su Sorununa Çözümler başlıklı ortak basın açıklaması yapıldı. 

Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen basın açıklamasında konuşan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ezgi Acer, şunları dile getirdi;

“Yüzyılın başından itibaren dünyada gözlemlenen iklim değişikliği, Ege Bölgesi’nde, hatta bizim de içinde bulunduğumuz Akdeniz Havzası’nda da yağış rejiminin değişmesine ve uzun kurak dönemlerin yaşanmasına neden olmuştur. Bu durum, Bodrum gibi su kaynakları sınırlı olan bölgelerde su kıtlığı sorununu daha da belirginleştirmiştir. Özellikle, yaz aylarında turizm sezonunun zirveye ulaştığı dönemlerde, su ihtiyacı artmakta ve mevcut kaynaklar bu ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalmaktadır. İklim değişikliğinin tetiklediği uzun kurak dönemler, bölgenin zaten hassas olan su kaynaklarını daha da zorlamaktadır. Bodrum Belediyesi olarak, su yönetimi konusunda barışçıl iş birlikleri ve toplumun su kaynaklarının yönetimine aktif olarak katılmasını sağlayacak mekanizmalar oluşturulması taraftarıyız. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz, kurum ve kuruluşlar, sivil toplum, ilgili tüm paydaşlar ve halkımızla iş birliği yaparak su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı için ortak projeler geliştirmeye hazırdır. Bugün, Dünya Su Günü’nde, TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) ve Bodrum Kent Konseyi Su Çalışma Grubu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu buluşma, Bodrum’da suyun adil, eşit ve sürdürülebilir yönetimi için önemli bir adım olacaktır.”

TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu Üyesi Semayi Yaman ise Dünya’da ve Türkiye’de temiz su kaynakları ve bu suyun kullanımı hakkında detaylı bilgiler aktardı. Bodrum’un son yıllarda hızla çölleşmeye gittiğini vurgu yapan Semayi Yaman, “Su yoksa barış da yoktur, barışın geleceği suya bağlıdır.” dedi. 

TMMOB) Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu Üyesi Gürol İnan, şunları dile getirdi;

“Bodrum su kaynakları açısından oldukça fakir bir kent. Bu nedenle suya erişim, kayıp / kaçak miktarı, atık suların geri kazanımı, su tasarrufu çok ciddiye alınması ve radikal adımlar atılması gereken bir konu olarak karşımızdadır. Her ne kadar Bodrum’a su getirme konusu bir master plan çerçevesinde ele alınması gereken bir konu olsa da durumun vahameti nedeniyle ivedilikle yapılması gerekenler vardır. Sık sık patlayan DSİ Ana İsale Hattı yenilenmelidir. Kayıp kaçak oranı azaltılmalıdır.”

ÇÖZÜM EKİNAMBARI SUYU

Yeni yapılması planlanan barajların çözüm olmadığını dile getiren İnan, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Yeni yapılması gündemde olan barajlar için rasat sürelerinin yetersizliği, imalat ve su tutma sürelerinin uzunluğu, yüksek maliyetleri, ömürleri, bölgenin karstik yapısı, alabileceğimiz su miktarının yetersizliği, bölgenin su havzalarına verebileceği zarar, yağış rejiminin değişmesi ile mevcut barajların dahi dolmaması, iklim krizi nedeniyle artan buharlaşma kayıpları gibi sebepler baraj çözümünden bizi uzaklaştırıyor. Bodrum’a su arzı konusunda en hızlı ve doğru çözüm Ekinambarı suyudur. Yöredeki ölçümler 90’ların sonunda başlamış, 2001 yılında yayınlanan bir TÜBİTAK raporu ve 2005 yılında İstanbul Üniversitesi’nin bir çalışması ile bölgenin tüm hidrojeolojik ve jeokimyasal özellikler tespit edilmiştir. Ekinambarı’ndaki 5000 lt/sn kapasiteli suyun 1000 lt/sn kısmının DSİ tarafından MUSKİ’ye tahsisi yapılmıştır. İletkenliği 7500 – 14000 μS/cm mertebelerinde olup, 45000 μS/cm seviyelerinde olan Ege Denizi sularına nazaran tuzluluğu %20 seviyelerindedir. Deniz suyuna nazaran çok daha kolaylıkla ve ucuza arıtılabilir. Ayrıca, arıtma tesisinin atık tuzlu sularının bölgenin karstik yapısına geri basılması veya bölgedeki tarla balıkçılığına verilmesi imkanları vardır. Bu durumda arıtma atıklarının çevreye hiçbir olumsuz etkisi de olmayacaktır. Ön çalışmalarımız göstermiştir ki Ekinambarı’na yapılacak yatırımla yılda 31,5 milyon m3 su temin edebilmek mümkün olacaktır. Yapılması gereken Ekinambarı suyu için master plan ve saha çalışmalarına vakit kaybetmeden başlanılmasıdır ki proje aşamasına bir an önce geçilebilsin.”

Basın açıklamasının ardından katılımcılar da görüş ve önerilerini dile getirdi.