CHP Genel Başkanına Dosya Sundular

TOBB Genel Kurulu için Ankara'ya giden Bodrum Ticaret Odası (BODTO) heyeti, ziyaretleri kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i de makamında ziyaret etti. BODTO heyeti CHP Genel Başkanı’na Muğla ve Bodrum’un sorunları hakkında bilgilerin bulunduğu bir dosya sundu.

CHP Genel Başkanına Dosya Sundular

Meclis Başkanı İlhan Ersan, Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Akkaya, Meclis Üyeleri Toros Demirdöven, Hakan Kocair, Fadıl Yamanoğlu ve Mahmut Özgür Yağcı’dan oluşan heyet adına koşuşan Başkan Kocadon, “Sayın Genel Başkan, 31 Mart 2024 seçimlerinde partinizin elde ettiği başarıyı tebrik ederiz. Güzel Muğlamızın 13 ilçesinin 11’inde ve Büyükşehir Belediyesinde, Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanlarımız, Meclis çoğunlukları ile 5 yıl yönetimde olacaklar. Bu önemli görevinizde sizlere başarılar diler, saygılar sunarız.” derken, Muğla'nın zengin doğal kaynakları, tarihî ve kültürel mirası ile fark yarattığını vurguladı.  

“İki havalimanımız, dokuz hudut kapımız ve yirmi dört yat limanımız, tarım ve hayvancılık kapasitemiz, domates, narenciye, nar, zeytin, süt ve bal üretimi ve orman varlığımız ile bugünden yarına var edilemeyecek inşa edilmiş ve doğal varlıklara sahibiz.” diyen Kocadon, mevzuat ve planlama sorunlarına dikkat çekti. BODTO Başkanı, “Plansız kentleşme, trafik ve otopark sorunları, çevre kirliliği gibi konular, halkımızın yaşam kalitesini ve ekonomimizi doğrudan etkilemektedir.” derken, potansiyelleri en üst düzeye çıkaracak, sürdürülebilir stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda birlikte çalışmayı umduklarını açıkladı.

BODTO heyeti CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Muğla ve Bodrum ile ilgili sorunların çözümü için gerek ilgili kurumlar nezdinde girişimler gerekse kamuoyu oluşturulması talebinde bulundu. Heyet özellikle, şu konulara dikkat çekti:

"- Nüfusa bağlı olarak hesap edilen kamu hizmetleri, kamu personeli ve genel bütçeden ayrılan pay hesabında yaz ve kış nüfus farkımızın dikkate alınması.
- Büyükşehir Belediyelerinin genel bütçeden aldığı payda dikkate alındığından, merkezleri büyük illerimizde olan firmalarımızın ilçemizdeki iktisadi faaliyetlerine ilişkin tahakkukların kaydi olarak Bodrum Vergi Dairesinde tutulması.
- Turistik kentlerimizde, bölgenin arazi koşullarını göz önünde bulunduran, özellik arz eden kıyı kullanımları için gerçekçi bir kıyı yönetimi stratejisinin Belediyeler ve ilgili Bakanlık iş birliği ile geliştirilmesi.
- Hızlı büyüyen kentimizde sosyal donatı alanları, kamusal yapılar ve ortak amaçlar için kullanılabilecek kamu arazilerinin satışının engellenmesi.
- İmarsız alanlarda veya tarımsal niteliği olan araziler üzerinde son yıllarda artış gösteren organize kaçak inşaat faaliyetlerine karşı belediyelerin etkin müdahalesinin sağlanması.
- Ülkemizdeki üretimin kalbini oluşturan Oda ve Borsaların, kent yönetiminde mevzuatın da öngördüğü şekilde karar süreçlerine dahil edilmesi."
 
CHP Genel Başkan Özgür Özel de, Bodrum’un çok kıymetli bir turizm ilçesi olduğuna dikkat çekerken, Bodrum Ticaret Odası tarafından sunulan raporu inceleyeceklerini ve çözüm yarabilecekleri konularla birebir ilgileneceklerini belirtti. Özel, Ticaret Odalarının önemli bir rolü üstlendiklerini söylerken, örgütlü çalışmanın ve yerel sorunları merkezi yönetimlere aktarmanın da gerekliliğine vurgu yaptı. 

Heyet, daha sonra Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek’i de ziyaret edip ilçenin sorunları hakkında bilgi verip destek istediler. 

Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun, Süreyya Öneş Derici ve Gizem Özcan ile de görüşüp, kentin ekonomisi ve sorunları halkında bilgi veren heyet, milletvekilleri ile daha yakın çalışıp istişarelerde bulunmaya karar verdiler.