Banner ad space:headerSELECT `ac`.`id`, `ac`.`banner_text`, `ac`.`banner_url`, `ac`.`hash` as `banner_hash`, `images`.`image_728x150` as `banner`, `images`.`image_default` as `image_default`, `images`.`id` as `image_id`, sum(ad_view_stat.view_count) as view_counts, `alt_banner`.`image_default` as `alt_banner`, `ac`.`kapanma_zamani`, `ac`.`gosterilmeme_suresi`, `ac`.`ad_campaign_type`, `ac`.`banner_script` FROM `ad_campaigns` as `ac` JOIN `ad_view_stat` ON `ad_view_stat`.`campaign_id`=`ac`.`id` and `view_date`="2023-01-28" JOIN `ad_customers` ON `ad_customers`.`id`=`ac`.`customer_id` and `ad_customers`.`active`=1 JOIN `images` ON `images`.`id`=`ac`.`post_image_id` LEFT JOIN `images` as `alt_banner` ON `alt_banner`.`id`=`ac`.`alternatif_banner` WHERE `ac`.`banner_size_id` = 1 AND `ac`.`start_time` <= '2023-01-28 09:29:27' and `ac`.`end_time` >= '2023-01-28 09:29:27' AND `ac`.`deleted` = 0 AND `ac`.`active` = 1 GROUP BY `ad_view_stat`.`campaign_id` ORDER BY `view_counts` ASC LIMIT 1update ad_campaigns set views=views+1 where id=446checkstat select id from ad_view_stat where view_date="2023-01-28" and view_hour=09 and campaign_id=446update ad_view_stat set view_count=view_count+1 where id=1657472

ÇOCUKLAR İÇİN TİYATRO KURSU

Konacık Belediyesince sosyal ve kültürel belediyecilik çalışmaları kapsamında çocuklara...

ÇOCUKLAR İÇİN TİYATRO KURSU
Konacık Belediyesince sosyal ve kültürel belediyecilik çalışmaları kapsamında çocuklara yönelik verilen drama tiyatro kursları devam ediyor.

Konacık Belediyesi El Sanatları Merkezi’nde düzenlenen ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu’nun eski oyuncusu Drama Tiyatro Eğitmeni İlker Erçman tarafından verilen drama tiyatro kursu çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor. Erçman tarafından çocuklara, yaratıcı drama ile ilgili dersler veriliyor.

Yaratıcı drama dersleri çocukların; düşünce ve hayal gücünü geliştirmelerini, yaratıcılığı öğrenip geliştirmelerini, zamanın önemini, kelime dağarcıklarının genişlemesini, toplum içinde iyi ilişkiler kurmalarını, grup çalışması yapmalarını ve sorumluluk almayı, başkalarına yardım etmeyi öğrenmelerini sağlıyor.

Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu’nun eski oyuncularından olduğunu ifade eden Drama Tiyatro Eğitmeni İlker Erçman şunları söyledi:

“Drama Tiyatro Bodrum’da çok eksik kalan bir branş. 20 yıldan beri tiyatronun içerisindeyim, yaklaşık 14 senedir de özel okullarda drama tiyatro dersleri veriyorum. Çocuklar drama tiyatro derslerinde kendine olan özgüvenlerini kazanıyorlar, kendilerini ifade etmeyi öğreniyorlar. Bunun dışında paylaşmayı öğrenerek, empati yeteneklerini de geliştiriyorlar. Aynı zamanda da bir haftanın stresini de atıyorlar. Drama çocukların hem derslerindeki başarılarını etkiliyor hem de çocukların kendilerine olan özgüvenlerini kazanmaları sağlanıyor. Ben Konacık Belediyesi’ne çocuklara böyle bir eğitimin düzenlenmesindeki desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum”

Konacık Belediyesi El Sanatları Merkezi’nde düzenlenen ve çocuklar tarafından yoğun ilgi gören Drama Tiyatro kursu, her hafta Cumartesi günleri 12.00-14.00 saatleri arasında gerçekleştirilmeye devam ediyor.