Geleceğin Yönü: Bilim ve Teknoloji

2023-2024 eğitim öğretim yılında 9. Sınıf seviyesinde öğrenci kabulüne başlayacak İMİ Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi, proje tabanlı öğrenme modeli, zenginleştirilen laboratuvarları ve proje üretim atölyeleri ile öğrencilerini 21. yüzyıla seyirci değil, yön veren, donanımlı bireyler olarak hazırlamayı hedefliyor.

Geleceğin Yönü: Bilim ve Teknoloji

İMİ Koleji Kültür Merkezinde düzenlenen, liseye aday öğrenci ve velilerine yönelik tanıtım gününde, Lise Müdürü Erman Öztürk, yaptığı sunumda Anadolu Lisesinin 2015’ten beri sürdürdüğü hedefe yönelik istikrarlı çalışmaları örnekler üzerinden anlattı. Geleceğin yükselen meslekleri ve aranan becerilerine de değinen Öztürk, Fen ve Teknoloji Lisesi ile öğrencilerin geleceğe tam donanımlı hazırlanacağını ifade etti. 

Öztürk'ün sunumunun ardından, İMİ Koleji’nin kuruluşundan beri eğitim danışmanlığını yürütmekte olan PDR Uzmanı Alpaslan Dartan söz aldı. Dartan, İMİ Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi’nin eğitim programını, ortamını ve alan uzmanı eğitim danışmanları önderliğinde kurulan destek sistemini detaylandıran bir konuşma yaptı. Sunum sonrasında görevli lise öğrencilerinin rehberliğinde gerçekleştirilen okul tanıtım turunda misafirlere atölyeler, laboratuvarlar ve sınıf ortamları gezdirilerek kulüp ve proje çalışmaları anlatıldı.

“İyi okul”un temel farkı, destek birimleridir

8 yıl önce 80 öğrenciyle başlayan, bugün 800 öğrencisi bulunan İMİ Kolejinin yöneticileri ve sağlam hedefleri ile “iyi bir okul” olduğunu anlatan Eğitim Danışmanı Alpaslan Dartan, iyi okul ile diğer okullar arasındaki farkı yaratan temel unsurun okulların destek birimleri olduğunu belirtti. İMİ Koleji’nin yurtdışı üniversite danışmanlığı, danışman öğretmen ve psikolojik danışmanlık sistemlerine de değinen Dartan, okulun önümüzdeki eğitim öğretim yılı için başlattığı “Bizim Çocuklarımız” Karşılıksız Yükseköğrenim Destek Bursu’na vurgu yaptı. 

Farklı beceri ve donanımlara sahip çocukları yetiştirecek İMİ öğretmenlerinin de “sürekli öğrenenler” olması gerektiğini belirten Alpaslan Dartan, İMİ Koleji’nde sürdürülen alan uzmanları ile öğretmen gelişim ve danışmanlık sistemini anlattı. İMİ Koleji’nin Fen ve Teknoloji Lisesi ile artık ileriye dönük sağlam hedeflerle yol aldığını belirten Eğitim Danışmanı Alpaslan Dartan, konuşmasını bitirirken şunları söyledi: “Geleceğin yönü bilim ve teknoloji, artık hayatımızın bir parçasıdır. Bizler, veliler ve öğretmenler olarak çocuklarımız için hayata bakışımızı, onarın ulaşabilecekleri, bizim öngöremediğimiz geleceğe doğru değiştirmeliyiz. İMİ Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi bu sürece, bu bölgenin ve ülkenin gelişmiş ekonomisine, kültürel düzeyine büyük bir katkı sağlayacaktır.”