Hayvanseverlerden Vicdansızlığa Tepki

Bodrum’da yavru kedi ve köpeklerin ormana bırakılıp kaderlerine terk edilmesine hayvanseverler tepki gösterdi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Av. Oğul Günal, ilçede sık sık gerçekleştirilen bu olayın yasaya göre suç olduğunu söyledi.

Hayvanseverlerden Vicdansızlığa Tepki

Bodrum’da son olarak 4 yavru köpek Torba– Kızılağaç yolu kenarına bırakıldı. Yoldan geçen araçlar tarafından ezilme tehlikesi bulunan yavrular, duyarlı vatandaşlar tarafından fark edilip alındı. Hayvanseverler, köpekleri yol kenarına bırakan şahsı tanıdıklarını ifade ederek gereken cezanın verilmesi gerektiğini söylediler. 

Hayvanlara karşı işlenen suçlarla ilgili bir açıklama yapan Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu Üyesi ve Muğla Barosu Doğal Yaşamı Koruma ve Hayvan Hakları Komisyonu Üyesi Av. Oğul Günal, şunları söyledi:

“Sahipsiz hayvan: Barınacak yeri olmayan veya sahibinin ya da koruyucusunun ev ve arazisinin sınırları dışında bulunan ve herhangi bir sahip veya koruyucunun kontrolü ya da doğrudan denetimi altında bulunmayan evcil hayvanları ifade eder. Sokaklar, parklar, hayvansal doğal güdü ve yetenekleri ile girebildikleri özel veya kamuya ait ayırımı olmadan ağaçlı, yeşil bahçeler ve tüm açık alanlar dahil olmak üzere her yer kedi ve köpeklerin doğal olarak yaşadıkları yerler yani yaşama ortamlarıdır. 

Yani kanun yaşama ortamını tarif ederken, özel alan veya kamu alanı diye bir ayırım yapmamış, hayvanın doğal yetenekleri ile kendi seçerek yaşayacağı her yeri yaşam ortamı olarak tanımlamıştır. Her sahipsiz hayvanının yaşadığı semte/alana ait bir sokak/mahalle/site sakini olduğunu belirtmiş ve site/apartman bahçesi gibi ortak alanlarda, sahipsiz hayvanların her yerde özgürce bulunabileceğini ifade etmiştir. 

Geçici bakımevlerinde sahiplendirilemeyen hayvanlar kontrolleri, aşıları ve tıbbi müdahaleler ile kısırlaştırmalar yapıldıktan ve operasyon yaraları kapandıktan en az yedi gün sonra kayıt altına alınıp, müdahale görmüş olduklarını gösteren işaretleri üzerlerinde olacak şekilde veteriner hekimin onayıyla alındıkları ortama geri bırakılır. Bu ortamlarda belediyeler, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde besleme odaları kurar ve hayvanların beslenmesine yardımcı olur. Hayvanlar, hiçbir suretle ilgili belediye sınırları dışındaki bir ortama, ormanlık alana veya diğer yaban hayatı yaşam alanlarına bırakılmaz. 

Sahipsiz hayvanlara ilişkin her türlü işlem yasanın uygulayıcı olan Valilik Orman Su İşleri Müdürlükleri ve Belediyelere verilmiştir. Belediyeler dışında hiç bir kurum veya kuruluş, sahipsiz hayvanlara müdahale edemez, toplayamaz, bir yerden bir yere taşıyamaz. 

Belediyelerin de kedi ve köpekleri toplaması kanunla net bir şekilde belirlenmiştir. Belediyeler de kedi ve köpekleri sadece kısırlaştırma amacı ile toplar, kısırlaştırır, bakım ve tedavisini yapar ve sonra aldığı yere bırakır. Belediye de toplamayı gelişigüzel yapamaz, yasa maddelerini uygulamak zorundadır. Kediler için özel merkezi olmayan belediye kedi toplayamaz. Hiç bir hayvanın yeri keyfi olarak kısırlaştırma amacı dışında değiştirilemez, hayvan doğası gereği alıştığı ve yaşadığı yerde yaşamı kanunlar ile devlet tarafından desteklenir.

Hayvanları Koruma Kanununun 28/A maddesi uyarınca, bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişi altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile; bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence eden veya acımasız ve zalimce muamelede bulunan kişi altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile; hayvanları dövüştüren kişi üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile; hayvanlara cinsel saldırıda bulunan veya tecavüz eden kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve yüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır. Suçların birden fazla hayvana karşı işlenmesi halinde ise verilecek ceza yarı oranında arttırılacaktır. Ayrıca hayvanlara karşı işlenen suçun türüne göre Hayvanları Koruma Kanununun 28. maddesi uyarınca suçu işleyen kişi, 500 TL'den 35.000 TL'ye kadar idari para cezası ile cezalandırılabilecektir. Hayvanları Koruma Kanununun 28/A maddesinin gerekçesinde ev hayvanı; 'kişiler tarafından özellikle evde, iş yerlerinde ya da arazisinde özel ilgi ve refakat amacıyla muhafaza edilen, bakımı ve sorumluluğu sahiplerince üstlenilen her türlü hayvan' olarak tanımlanırken evcil hayvan; 'insan tarafından kültüre alınmış ve eğitilmiş hayvanlar' şeklinde tanımlanmıştır. 

Ayrıca madde gerekçesinde kedi veya köpek gibi hayvanların sahipsiz olsa dahi insan tarafından kültüre alınmış hayvan olduğu kabul edilerek evcil hayvan statüsünde olduğu yer almaktadırlar. Dolayısıyla verilecek cezada bir fark olmayacaktır. İlçe Orman ve Tarım Müdürlüklerine somut delillerle birlikte ihbar etmek gerekir ve mutlaka ihbarların takibi yapılmalı. Eğer olaya tanık olunduysa, kanunda belirtilen suçüstü hali gerçekleşmiş demektir, o halde, suçüstü halinin varlığı kabul edilerek polis, jandarma veya Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunarak şüpheli hakkında soruşturma işlemlerinin başlaması sağlanabilecektir.”