İptal Kararını Danıştay Bozdu

Muğla 2. İdare Mahkemesi tarafından durdurulan Yalıkavak imar planlarıyla ilgili karar, Danıştay tarafından bozuldu. 7 yıldır ardı ardına açılıp kapanan davalarla yılan hikayesine dönen ve vatandaşların mağduriyetlerine neden olan plansızlık sürecinin önümüzdeki günlerde sona ermesi bekleniyor.

İptal Kararını Danıştay Bozdu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 07.02.2013 tarihinde onaylanan Bodrum Yalıkavak Beldesi 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planının iptali için, TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından, Muğla 2.İdare Mahkemesi’nde Bakanlık aleyhine açılan davada mahkeme 2015 yılının ekim ayında ‘dava konusu işlemin iptaline’ karar vermişti. 

Bu kararın ardından Aralık ayında Yalıkavak'ın 1/5000 Nazım İmar ve 1/1000'lik Uygulama İmar Planları da iptal edilmişti. TMMOB Şehir Plancıları Odası Muğla Şubesi Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada davanın açılma gerekçeleri sıralanarak, en önemli gerekçenin Yalıkavak için yapılan 1/25.000'lik planın, 2011 yılında onaylanarak yürürlüğe giren 1/100.000'lik Aydın-Denizli-Muğla Çevre Düzeni Planına aykırı olduğu iddia edilmişti.

Muğla 2. İdare Mahkemesi'nin verdiği karar Danıştay'da bozulmuş ve iptal edilen 1/25.000, 1/5.000 ve 1/1.000'lik planlar da tekrar yürürlüğe girmişti. Şehir Plancıları Odası’nın itirazı üzerine tekrar görülen dava geçen yıl sonuçlandı. Muğla 2. İdare Mahkemesi’nin kararıyla Yalıkavak planları temyiz yolu açık olmak üzere geçen yıl tekrar iptal oldu. 

Mahkeme kararıyla iptal edilen Yalıkavak planları hakkında geçen Ocak ayındaki meclis toplantısında konuşan Aras, “Yalıkavak planlarımız şu anda Danıştay’da, 6. Dairede. Yine 15 gün önceki ziyaretimizde Danıştay 6. Daire’yi ziyaret ettik ve kendilerine burada büyük bir mağduriyet olduğunu ve bir an önce bu planların yürürlüğe girmesi gerektiğini anlattık. Tabi ki planlarla ilgili eksiklikler varsa tamamlanacaktır ya da hatalı uygulamalar varsa. Ancak alınan yerel mahkeme kararının usulen hatalı olduğunu kendilerine anlattık. Onlar da zaten bu işin farkındalar tabi ki. Bunun düzeltilmesi gerektiğini söyledik. Sanıyorum Şubat ayı içerisinde Yalıkavak planları tekrar yürürlüğe girecek gibi duruyor. Ama tabi yargı sürecidir. Sonuçta ben şeffaflık açısından anlatıyorum tüm kamuoyu bunu duysun diye.” ifadelerini kullanmıştı. 

onuyla ilgili Danıştay'ın Nisan ayında kararını verdiği ortaya çıktı. Danıştay 6. Dairesi tarafından verilen kararla Muğla 2. İdare Mahkemesi’nin verdiği iptal kararı bozuldu. Tebligatın Bodrum Belediyesi’ne ulaşmasının ardından Yalıkavak planlarının tekrar yürürlüğe gireceği bildirildi.