Kıyı Tasarısına Danıştay Engeli

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, kendisinin yargıya taşıdığı “Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile ilgili Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı verdiğini söyledi.

Kıyı Tasarısına Danıştay Engeli

Geçen Nisan ayında yapılan düzenleme ile yönetmeliğe, "Meskun olmayan ve henüz tapu iptal davası açılmamış Hazine taşınmazlarının bulunduğu kıyı alanlarında veya 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu kapsamında Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ve/veya Turizm Merkezi ilan edilerek ilgili Bakanlıklarca kesin tahsis, kesin izin ve/veya üst hakkı verilmiş ve turizm işletmesi belgesi almış yapıların bulunduğu kıyı alanlarında, mevcut onaylı kıyı kenar çizgisine yapılan itirazların Valilik Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonlarınca değerlendirilmesi sonucunda, bu alanların kıyı özelliği taşıyıp taşımadığının bilimsel ve teknik gerekçelere dayanarak hazırlanacak teknik raporda belirtilmek kaydı ile yeni bir kıyı kenar çizgisi tespiti yapılması" bendi eklenmişti. 

Danıştay’ın verdiği kararla ilgili yazılı bir açıklama yapan İYİ Parti Muğla Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkanı Prof. Dr. Metin Ergun, şunları dile getirdi:

“Bildiğiniz üzere 16 Nisan 2022’de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yapılmış olan bir yönetmelik değişikliği ile onaylı kıyı kenar çizgilerinin, sınırlı hallerde değiştirilebilmesi kuralına, tamamen Kanun’a aykırı şekilde birtakım istisnalar getirilmiştir. Bu yönetmelik değişikliğiyle, onaylı kıyı kenar çizgilerinin değiştirilerek, kıyı alanlarının özel mülkiyete geçirilebilmesi ve bu alanlarda yapılaşmanın önünün açılması amaçlanmıştır. Kıyılarımızı ranta ve talana teslim etmek isteyen bu hukuka aykırı yönetmelik değişikliğinin iptali ve yürütmesinin durdurulması amacıyla, şahsım ve partim adına 12 Mayıs’ta Danıştay’a dava açmıştık.

Açtığımız dava ile ilgili olarak Danıştay, söz konusu yönetmelik değişikliğinin Anayasa ve Kanunlara aykırılık teşkil ettiğini ve uygulanmasının çevreye zarar vereceğini tespit ederek bu düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Biz İYİ Parti olarak, çevremizin ve doğal güzelliklerimizin korunarak gelecek nesillere aktarılmasını vatanseverliğimizin omuzlarımıza yüklediği bir mesuliyet olarak gören bir siyasi anlayışla hareket ediyoruz. Bundan dolayı Danıştay’ın bu kararından dolayı ziyadesi ile memnuniyet duyduk. Kıyılarımızı kurtaran bu karara imza atan tüm hakimlerimize kamuoyu adına teşekkür ediyor ve yürekten kutluyorum.

İYİ Parti olarak, bundan sonra da her türlü hukuka aykırılığın karşısında duracak; iktidarın yıllardan beri alışkanlık haline getirdiği rant, talan ve yağma siyasetini engellemek için elimizden geleni yapacağımızı ve doğal çevremizi korumak için daima mücadelemize devam edeceğimizi belirtmek isterim.”