Mahkeme Yürütmeyi Durdurma Verdi

Bodrum’da taş ocağının faaliyet alanının genişletilmesi ve kırma eleme tesisi kurulması ile ilgili ÇED Gerekli değildir yönündeki karara, Muğla 1. İdari Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkeme Yürütmeyi Durdurma Verdi

Kızılağaç, Çamlık, Yalıçiftlik ve Kumköy Mahalleri içerisinde çalışma yürüten taş ocağı, faaliyet alanını genişletmek için yeniden ruhsatlandırmaya gitti. Zeytin rekoltesinin düşeceğini ve tarlalarının kamulaştırılacağını söyleyen köylüler, mahkemeye yürütmeyi durdurma kararı ve Muğla Valiliği'nce verilen ÇED gerekli değildir kararının iptali için dava açtı. Geçen Aralık ayında da bilirkişi incelemesi yapıldı.

134 mahalle sakininin vekaletiyle açılan davada “Proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 17'nci maddesi uyarınca Muğla Valiliği tarafından tesis edilen ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir’ kararının; haksız ve hukuka aykırı olduğu, projenin insan ve çevre sağlığı için risk oluşturarak yöredeki ekosisteme zarar verecek nitelikte olduğu, proje tanıtım dosyasının teknik açıdan eksik ve yetersiz bilgilerle oluşturulduğu, çevrenin doğal şartları ve somut veriler ile uyuşmayan bilgilerin mevcut olduğu, üretim esnasında çok büyük miktarda toz ve gürültünün ortaya çıkacağı, maden ocağının çok yakınında meskenler bulunduğundan insanların yaşam alanları da çok büyük oranda ortaya çıkacak toz ve gürültüden etkileneceği, çevredeki bitki örtüsü ve canlı hayatının da olumsuz etkileneceği, proje alanının 3.derece doğal sit alanı olduğu ileri sürülerek iptali ile öncelikle yürütmesinin durdurulması” talebi dile getirildi.

Açılan davada Muğla 1. İdari Mahkemesi’nden karar çıktı. Mahkeme, Muğla Valiliği’nin “ÇED Gerekli değildir” yönündeki kararına karşı yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahalle sakinlerinin avukatı Remzi Kazmaz, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi;

“Sayın mahkemenin atadığı bilirkişilerin yaptığı incelemede bizim taleplerimiz haklı bulundu mahkeme kızılağaç Yalıçiflik ve Çamlık’ın geleceği için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu karar Bodrumun geleceği için çok önemli bu konuda bize destek olan tüm köylüler ve belediye başkanımıza ve çevre dostlarımıza teşekkür ederim. Muğla Valiliği tarafından verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararı hukuksal yasaya aykırı çevre sağlığına ve ekosisteme zarar verecek nitelikte olduğu, proje tanıtım dosyası teknik açıdan eksik ve yetersiz bilgilerle oluşturulduğu çevre ve görsel ile uyuşmayacağı, bu üretim esnasında çok büyük miktarda toz ve gürültünün ortaya çıkacağı, maden ocağının yakınında mesken ve yaşam alanlarının bulunduğu, ayrıca zeytinlik alanlarının olduğu 3 derece doğal site alanı olduğu gerekçesiyle ÇED raporunun iptali kararı verilmesi için dava açtık. Mahkemenin atadığı bilirkişilerin yaptığı incelemede bizim taleplerimiz haklı bulundu. Mahkeme; Kızılağaç, Yalıçiftlik ve Çamlık mahallelerin geleceği için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bize mücadelemizin başından beri destek olan köylülerimize Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a ve çevreci dostlarımıza teşekkür ederiz.”