Meclisten Tiny House Kararı

Bodrum Belediyesi’nin 2022 yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı Konacık Mahallesinde bulunan Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

Meclisten Tiny House Kararı

Toplantının başında bir konuşma yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yakın zamanda vefat edenleri andı. 

Toplantıda Cumhuriyet Mahallesi Severcan Caddesi’ne yeni inşa edilen park ve yaşam alanına, geçen Kurban Bayramında trafik kazası sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Arda Karakurt’un isminin verilmesi önerge olarak verildi. 

İkinci önergede, Gümüşlük Karakaya Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki Milli Emlak arazisinin Bodrum Belediyesince kiralanarak, Erkan Oğur Kültür ve Sanat Derneği ile ortak hizmet protokolü yapılıp çocukların kültür ve sanat faaliyetlerinde kullanılması teklif edildi. 

İki önerge de oybirliği ile kabul edildi. 

TİNY HOUSE KARARI

Gündemin ilk maddesinde İlçede yaygın olarak kullanılmaya başlanan trafiğe tescilli, karavan tarzı “tiny house” olarak nitelendirilen bungalov tipi ev modellerinin kullanımlarına dair kriterlerin belirlenmesi teklifi görüşüldü. Komisyonun bu yapıların sadece ruhsatlı kamp alanlarına konulabileceği, bu alanlar dışında özel kanuna tabi alanlar ve yapı yasaklı alanlarda yer alıyorsa belediye tarafından mühürlenmesi kararı, oybirliği ile kabul edildi. Bu maddede bir konuşma yapan Aras, vatandaşların ticaret yapmamak kaydıyla bahçelerine bir adet karavan tarzı tiny house koyabileceğini dile getirdi. Aras, ayrıca Gerenkuyu ve Kadıkalesi’nde karavanların konulabilmesi için belediye için özel arazi kiraladıklarını ve karavan sorununu bu şekilde çözmeyi planladıklarını ifade etti. 

İkinci gündem maddesinde Konacık Mahallesi, tapunun 106 ada 4 parselin batısındaki park alanıyla ilgili hazırlanan Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklif, oybirliği ile kabul edildi. 

3, 4 ve 5’inci maddede Turgutreis Mahallesinde bulunan, 4072. Sokak isminin “Galip Baran Sokak”, Gündoğan Mahallesinde bulunan, 538. Sokak isminin “Turgay Gezer Sokak” ve Gündoğan Mahallesinde bulunan, 502. Sokak isminin “Davulcu Mehmet Sokak” olarak değiştirilmesi oybirliği ile kabul edildi. 

Bu maddede söz alan İYİ Partili meclis üyesi Hülya Aşkın, cadde ve sokak isimleri verilirken bir kriter belirlenmesi gerektiğini ve ilçede iz bırakan kişilerin isimlerinin cadde, sokak ve meydanlara verilmesi gerektiğini söyledi.

6’ncı gündem maddesinde Tepecik Köyü, Haydar Mevkii Coriana-Natural Yaşam Çiftliği N19d2 4c pafta 1261,1262 parsellerin 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planında belirtilen  imar yollarına rakamla isim verilmesine ilişkin alınan 28.07.2022 tarihli komisyon raporu görüşüldü. 

7’nci maddede Geriş Mahallesi Kavak Mevkiindeki yaklaşık 100  dönümlük düzenleme sınırının, 03.09.2020 tarih ve 2020/116 sayılı Meclis Kararında yer alan; Gökçebel Mahallesi Kızılburun Mevkiindeki yaklaşık 120 dönümlük düzenleme sınırının, aynı kararda yer alan Torba Mahallesindeki yaklaşık 140 dönümlük düzenleme sınırının, 04.11.2020 tarih ve 2020/136 sayılı kararında yer alan Konacık Mahallesi Adayer Mevkiindeki yaklaşık 40 dönümlük düzenleme sınırı ile aynı kararda yer alan Konacık Mahallesi Açıkkırlar Mevkiindeki yaklaşık 80 dönümlük düzenleme sınırının, Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkındaki Yönetmelikle getirilen düzenlemelere uygun olmadığı, dolayısıyla 3194 sayılı İmar Kanununun  18. maddesine göre işlem yapılmasının sağlanamayacağı tespit edildiğinden, yukarıda bahsi geçen yerlerin beş yıllık imar programından çıkartılması” oybirliği ile kabul edildi. 
 
8’inci gündem maddesinde Dünya’nın ortak kültür mirası niteliğinde olan ve ilçe sınırları içerisinde bulunan taşınmaz kültür varlıkları ile sit alanlarının envanterlerinin çıkarılması, bunun sonucunda kültür varlıklarına ait sayısal verilerin Bodrum Belediyesi sayısal verilerine işlenmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/a maddesine istinaden Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Bodrum Belediyesi arasında “ortak hizmet projesi” gerçekleştirilmesi, bunun için protokol yapmak üzere aynı Kanunun 38/g maddesince Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a yetki verilmesi, oybirliği ile kabul edildi. 

9’uncu gündem maddesinde Ural Ataman tarafından, Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 2022 model Mercedes Benz Arocs marka 0 km aracın su tankerine (Arazöz) dönüştürülerek şartsız bağışı teklifi, oybirliği ile kabul edildi. 

Belediye sınırları içerisinde ikamet eden ve maddi imkanı kısıtlı olan başarılı öğrencilere 2022-2023 Eğitim  Öğretim yılında yapılacak olan tahsil yardımı miktarının belirlendiği 10’uncu gündem maddesi Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderildi. 

11’nci maddede Kosova Cumhuriyeti Prizren Belediyesi ile kardeş şehir olunması talebi, oybirliği ile kabul edildi. 
 
12’nci maddede Belediye norm kadro cetvelinde boş bulunan Teknik Hizmetler Sınıfında 8860 Unvan Kodlu 3. Derece Teknik Ressam kadrosunun, Teknik Hizmetler Sınıfında  6485 Unvan Kodlu 3. derece Arkeolog kadrosu ile, Sağlık Hizmetleri Sınıfında 8400 unvan kodlu 6. derece Hemşirekadrosunun, Sağlık Hizmetler Sınıfında 8130 unvan   kodlu 3. derece Veteriner Hekim kadrosu ile değiştirilmesi ile ihdas edilen bu kadrolarda tam zamanlı sözleşmeli Arkeolog ve Veteriner Hekim çalıştırılması ve  maaşlarının taban aylıktan belirlenmesi oybirliği ile kabul edildi. 

13’üncü maddede Belediye Bilgi İşlem Müdürlüğünün yeniden revize edilen çalışma yönetmeliği kabul edildi. 

14’üncü maddede tadilat çalışmalarının bir süredir devam ettiği Müsgebi Caddesi’nde mülkiyeti Belediyeye ait taşınmaz içerisindeki Bodrum Tanıtma Vakfı olarak kullanılacak binanın, tadilatı ve renavasyonunun  Mesa Mesken Sanayi AŞ. tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak bila bedel yapılması talebi oyçokluğu ile kabul edildi. 

15’inci gündem maddesinde Yeniköy Mahallesi, 1223 ada 1 parselde bulunan, mülkiyeti İmrexs İnşaat Turizm Yatırım ve Gayrımenkul Danışmanlığı Ticaret AŞ. ve Bodrum Belediyesi adına kayıtlı 1.000,00m² yüzölçümlü taşınmazın, Bodrum Belediyesi hissesine düşen toplam 195,59  m²’lik kısmının, İmrexs İnşaat Turizm Yatırım ve Gayrımenkul Danışmanlığı Ticaret AŞ.’ye satışı talebi, oybirliği ile kabul edildi. 
 
16’ncı maddede Ortakent Mahallesi, 254 ada 6 parselde bulunan, mülkiyeti Rabiye Nas ve Bodrum Belediyesi adına kayıtlı 1.343,10 m² yüzölçümlü taşınmazın, Bodrum  Belediyesi hissesine düşen toplam 231,77 m²’lik kısmının, Rabiye NAS’a satışı talebi oybirliği ile kabul edildi.