MÜZE VE ÖREN YERLERİ ÖZELLEŞİYOR

Müze ve Ören yerleri gişelerinin işletimi, giriş kontrol yerlerinin modernizasyonu...

MÜZE VE ÖREN YERLERİ ÖZELLEŞİYOR
Müze ve Ören yerleri gişelerinin işletimi, giriş kontrol yerlerinin modernizasyonu ve yönetime işi ihalesi, 13-16 Eylül 2010 tarihleri arasında gerçekleştirildi. İhaleyi TÜRSAB MTM ortaklığı kazandı.
Turizm Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan basın açıklamasında
2009 yılı Dünya Turizm Örgütü sıralamasında 27 milyon 700 bin olarak gerçekleşen ziyaretçi sayısı ile 7'inci sırada yer alan Türkiye’nin uluslararası turizm pazarının önde gelen destinasyonları arasındaki konumunu her geçen yıl güçlendirerek koruduğu vurgulanarak Bu gelişmenin altında yatan belli başlı unsurlar arasında ülkemizin eşsiz tarihi ve kültürel zenginliklerinin öne çıktığı ve Turizm Bakanlığının ülkemizde kültür turizminin gelişmesine özel bir önem atfettiği belirtilerek şunlar açıklandı:

Kültür turizminin en önemli arz unsurları olan müze ve ören yerlerimiz yüksek ziyaretçi sayıları ve zengin eser birikimleriyle hem ekonomik hem de turiztik cazibe açısından güçlü bir potansiyele sahiptir.

Bununla birlikte bu potansiyelin ziyaret gelirlerimize doğru oranda yansımadığı da görülmektedir. Başta genel tanıtım, pazarlama ve satış kanallarının yetersizliği ile teknolojik uygulama, denetim, ziyaret yönetimi, insan kaynağı gibi alanlarda yaşanmakta olan sorunlar gelir seviyesini ve ziyaret tecrübesini olumsuz yönde etkilemektedir.

Bakanlığımız bu sorunların üstesinden gelinmesi amacıyla ziyaretçi hizmetlerinde modern teknoloji uygulamalarına yer verilerek bilet gelirlerinde kayıp ve kaçakların önlenmesinin yanı sıra ziyaretçi sayısı ve müşteri memnuniyetinin artırılmasını hedeflemektedir.

Bu amaçla hazırlanan proje çerçevesinde "Müze ve Ören yerleri Gişelerinin İşletimi, Giriş kontrol yerlerinin modernizasyonu ve yönetime işi ihalesi" 13-16 Eylül 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. İhalenin konusu kapsam dahilindeki müze ve ören yerler gişelerinin idare adına işletilmesi giriş kontrol sistemlerinin modernizasyonu ve bu kapsamda biler tasarımı, üretimi, satışı ve pazarlaması ile tüm giderleri yükleniciye ait olmak üzere mal ve hizmetlerin sağlanmasıdır."