Otellere Bir Vergi Daha Geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, otellere müzik meslek birliklerinden sertifika alma zorunluğu getirdi. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre oteller, Tesisler Nitelikler Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile otellerin müzik lisans belgesi alması zorunlu hale getirildi.

Otellere Bir Vergi Daha Geldi

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ aynen şöyle:

"Konaklama tesislerinin (basit konaklama turizm işletmesi belgeli olanlar dahil), 4 üncü maddenin beşinci fıkrasında belirtilen müzik lisansına ilişkin belgeyi 1/10/2023 tarihine kadar Bakanlığa ibraz etmesi zorunludur.

Konaklama tesisinde müzik kullanılması halinde, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren ilgili federasyonlardan müzik lisans belgesinin alındığını gösterir belge de başvuruya eklenir, yetkili federasyonlar ve belgenin alınmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir."