Vergilere Büyük Zam!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 10 Temmuz'dan itibaren mal ve hizmetlere uygulanan Katma Değer Vergileri'nde artışa gidildi. Harçlar kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlar yüzde 50 oranında artırıldı. Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri telefon kullanım izin harcı 20 bin TL'ye çıkarıldı.

Vergilere Büyük Zam!..

En büyük dolaylı vergi kalemi olan ve tüm ürünlerin fiyatına doğrudan etki eden Katma Değer Vergisi oranları artırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18 Katma Değer Vergisi yüzde 20'ye yükseltildi.

Bazı mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8 Katma Değer Vergi oranı ise yüzde 10 oldu. KDV artışı, otomotivi de kapsıyor. Otomobillerden KDV, yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseldi. Böylece yüzde 80 ÖTV'li otomobillerdeki vergi yüzde 112'den yüzde 116'ya çıktı.

Harçlar kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlar ise yüzde 50 oranında artırıldı. Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri telefon kullanım izin harcı 20 bin TL’ye çıkarıldı. Cumhurbaşkanı kararına göre, sürücü belgesi harçları hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları yüzde 50 oranında artırıldı. Bu artış, sürücü belgesi harçları hariç olmak üzere, pasaport, çalışma izni, tapu ve kadastro, ipotek, dava, noter, yargı, gemi-liman, ruhsat ve diploma harçları da dahil olmak üzere pek çok alanda tahsil edilen harçları kapsıyor.

YURT DIŞI TELEFON HARCI YÜZDE 228 ARTIRILDI

Aynı Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda, ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri cep telefonlarından alınan izin harcı ise yüzde 228 oranında artışla 6,091 TL’den 20 bin TL’ye çıkarıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürütmesinde, 3605 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28'inci maddesi gereğince verilen karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.