Belediye Bütçesi 1 Milyarın Üzerine Çıktı

Bodrum Belediyesi’nin 2022 yılı Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı. Toplantıda artan maliyetler göz önünde bulundurularak belediye bütçesine 135 milyon TL ek ödenek konulmasına karar verildi. Böylece belediye bütçesi bir milyar TL’nin üzerine çıktı.

Belediye Bütçesi 1 Milyarın Üzerine Çıktı

Konacık Mahallesi’nde bulunan Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Başkan Ahmet Aras’ın izinde olması sebebiyle başkan yardımcılarından İlknur Ülküm Seferoğlu başkanlık etti. Toplantıda gündemin 9’uncu maddesi “Mumcular Mahallesi Merkezinde bulunan, ses ve gürültü kirliliği yaratan işyerlerinin, Yeniköy (Karaova) Mahallesi Pazarardı Mevkiinde kurulan ve bünyesindeki 51 adet işyerine yapı kullanma izin belgesi alan S.S. Bodrum Mumcular Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi dükkanlarına taşınması teklifi” oybirliği ile kabul edildi. 

GÜNEŞ PANELLERİ PARAPET YÜKSEKLİĞİNİ GEÇMEYECEK

İlk gündem maddesinde İlçedeki binaların enerji ihtiyacını güneşten sağlamak amacıyla, yürürlükteki ve plan çalışması devam eden uygulama imar planlarının plan hükümlerine, çatılarda güneş paneli kurulmasına yönelik hüküm eklenmesi teklifinde panellerin parapet yüksekliğini geçmeyecek şekilde yapılmasının plan hükümlerine eklenmesine oybirliği ile karar verildi. 

İlçede yaygın olarak kullanılmaya başlanan, trafiğe tescilli, karavan tarzı “tinyhouse” olarak nitelendirilen bungalov tipi ev modellerinin kullanımlarına dair kriterlerin belirlenmesini içeren 2’nci maddede İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nca ek süre istendi. 

3’üncü gündem maddesi Yalı Kıyı Kesimi l. Etap 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planındaki yaklaşık 28 dönümlük alanda, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre uygulama yapılabilmesi için, aynı Kanunun 10. maddesine göre Belediyenin 5 yıllık imar programına ek olarak konulması ve onaylanması hususu, oybirliği ile kabul edildi. 

Konacık Mahallesi, 106 ada 4 parsel numarasında kayıtlı parselin batısındaki park alanına ilişkin hazırlanan Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifini içeren 4’üncü gündem maddesi, oybirliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.

7 MİLYON 200 BİN BÜTÇE AKTARIMI YAPILDI

5’inci maddede Belediye müdürlükleri tarafından yapılan bazı ihalelerin sözleşme bedellerinin bütçede tahmin edilen ödeneklerden düşük ihale edilmesi sonucu artan ödeneklerin atıl kalmaması için, bütçe açığı olan Müdürlüklere ödenek aktarımı yapılması görüşüldü. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nden 2 milyon 300 bin TL bütçe fazlası, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne aktarıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ndeki 2 milyon bütçe, Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne aktarıldı. Zabıta Müdürlüğü’ndeki 2 milyon 900 bin TL bütçe de Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne aktarıldı. 

135 MİLYON EK ÖDENEK KONULDU

6’ncı gündem maddesinde devam eden yatırımlarının hızlandırılarak tamamlanması için, Belediye 2022 Mali yılı bütçesinde ödenek ihtiyacı olacağı anlaşılan harcama birimlerinin bütçesine ek ödenek konulması hususu görüşülmesi. Enflasyon ile birlikte artan maliyetler göz önünde bulundurularak bütçeye 135 milyon TL ek ödenek konulması kabul edildi. Belediye bütçesine geçen Mart ayı toplantısında 228 milyon 500 bin TL ek ödenek konulmuş, böylece Bodrum Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesi  946 milyon TL olmuştu. Ağustos ayında konulan 135 milyon TL ile belediye bütçesi bir milyar TL’nin üzerine çıktı. 
 
7’nci maddede mülkiyeti Bodrum Belediyeyesi’ne ait, Karakaya Mahallesi 328 ada 13 parselde bulunan 562 m²’lik taşınmazın, “Gümüşlük Arıtma Tesisinin Deşarj Noktası” olarak kullanılabilmesi için, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon  İdaresi Genel Müdürlüğüne devri, oybirliği ile kabul edildi. 

8’inci maddede Bodrum Belediye Başkanlığı sorumluluğunda bulunan alanların imar planlarına göre uygun hale getirilmesi ve Bodrum Belediyesinin yatırımları kapsamında uygulamaların yapılabilmesi için, beş yıllık imar programı kapsamında onaylanmasına ilişkin alınan 06.03.2020 tarih ve 2020-38 sayılı Meclis kararına, Kumbahçe Mahallesi, 695 ada 3 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın kamulaştırma işleminin eklenmesi hususu görüşüldü. Madde ile ilgili açıklama yapan Emlak ve İstimlak Müdürü Zerrin Gürses, şu bilgiler aktardı:

“Burası bir ihdas parseli, ilk satıldığında yolmuş, daha sonra plan çalışması yapılarak konut alanına çevrilmiş. Biz mahkeme kararı gereğince konuyu meclisimize getirdik. Satışın iptaline ilişkin mahkeme kararı var. Mahkeme kararını uygulayacağız. 5 yıllık plana alındıktan sonra uzlaşma komisyonunu toparlayacağız. Uzlaşma komisyonuna her iki tarafı da çağıracağız. Eğer uzlaşma sağlanırsa belirlenen bedeli ödeyerek kamulaştıracağız. Herhangi bir uzlaşma sağlanamazsa o zaman mahkeme yolu görünüyor.”

10’uncu maddede Belediyede 657 sayılı Kanuna tabi olarak Zabıta görevi yapan personele ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücreti, 15 Ağustos’tan itibaren 1080 TL olarak belirlendi.

11’inci gündem maddesinde Belediye Etüt Proje Müdürlüğünce mimari projeleri tamamlanan, Bitez Mahallesi 331 ada 3 parsel üzerinde yapılması planlanan cemevi ile kültürel ve sosyal tesis yapımı işinin,  bir mali yıl içerisinde tamamlanması mümkün olmadığından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. ve 67. maddeleri gereğince gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmesi ihalesinin yapılmasına ilişkin teklifi, oyçokluğu ile kabul edildi. 

Gündemin son maddesinde de Müsgebi Mahallesi’nde Bodrum Gastronomi Akademisi kurulması için Başkent Üniversitesi ile Bodrum Belediyesi arasında ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi, bunun için protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Ahmet Aras’a yetki verilmesi, oybirliği ile kabul edildi. Akademi binasının ise tadilat yapılması planlanan Müsgebi Düğün Salonu olacağı, salonda ayrıca düğünlerin yapılmaya da devam edeceği ifade edildi. 

Muhabir: Hamdi Yörür