BELEDİYE MECLİSİ AYLIK OLAĞAN TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Önceki gün 8 gündem maddesiyle toplanan Bodrum Belediye Meclisi Mart ayı olağan...

BELEDİYE MECLİSİ AYLIK OLAĞAN TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Önceki gün 8 gündem maddesiyle toplanan Bodrum Belediye Meclisi Mart ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Gündemdeki 5 maddesi İmar Plan Tadilat önerilerinden oluşan toplantıda, İçmelerde bulunan Ağanlar Tersanesi tarafından Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili Bodrum Belediyesi İmar Komisyonu'nun görüşü tartışıldı.

Bodrum Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısının birinci gündem maddesi olan; Bodrum Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Mazlum Ağan'ın da ortaklarından olduğu Ağanlar Tersanesine ait 290 ada, 28, 29 ve 30 parsellere ilişkin onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, belediyenin İmar Komisyonunda bağımsız meclis üyesi Remzi Güngör'ün çekimser oyuna karşılık diğer üyelerin olumsuz görüş bildirmesiyle reddedildi.

Gündem maddesi hakkında söz alan bağımsız meclis üyesi Süleyman Mazı, Ağanlar Tersanesi tarafından dolgu alanı ve iskele yapımı ile ilgili önceki yıllarda bakanlığa gönderilen planla, Bodrum Belediyesi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verilen bütüncül planın aynı olduğunu vurguladı. Mazı, “Biz hepimiz biliyoruz ki plan onaylama işleri bakanlıkta yıllarca sürmektedir. Dönemin imar planına göre işletme ruhsatlarını almış Ağanlar gibi çalışır durumda birçok tersane mevcuttur" dedi.

Plan değişikliğine İmar Komisyonunda çekimser oy kullanan bağımsız meclis üyesi Remzi Güngör, “Evet belediyenin hazırladığı bütüncül planda talep edilenle aynı. Fakat belediyemizin bütüncül planının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanması ile ilgili bazı pürüzler var ve siz biliyorsunuz. Bütüncül plan süreci devam etmektedir diyerek bir karar alabiliriz ve bunu bakanlığa gönderebiliriz. Bakanlık zaten kendine göre karar verecektir. Onlar tersanesinin planını olumlu görüş verebilir. Bu açıdan bu bölümün ilave edilmesini istemiştim, o yüzden çekimser kaldım görüş olarak. Çevre Bakanlığı'nın takdirine bırakmış olacaktık ama burada bu şekilde komisyonda karar alınca tersanesinin bu planını engellemiş olduk. Meclisten de komisyon raporunun aksi yönünde bir görüş alırsak ki bu da hakkıdır. Bizim için önemli olan bu. Tersane ile ilgili devamlı ruhsatsızlık suresi uzuyor” dedi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

“İçmeler bölgelerindeki tersanelerin Bodrum ekonomisine nasıl bir katkı sağladığını hepimiz biliyoruz. O yüzden bütüncül bir plan yapıyoruz. Arkadaşların bahsettiği gibi kesinlikle bir art niyet yok. Biz bu bütüncül planı hazırlarken tersane sahipleri ve diğer işletmelerle görüş alış verişinde bulunduk. Amaç bağcıyı dövmek değil üzüm yemek, sektörü genişletmek. O yüzden bizim yaptığımız çalışma da bu yöndedir. Ayrıca bizim hazırladığımız bütüncül plan sizin de söylediğiniz gibi Ağanlar Tersanesinin hazırladığı planla aynıdır. Fakat teknik olarak komisyonda bu kararı almış” dedi.

Toplantıda görüşülen diğer İmar Plan Tadilat önerileri ise değerlendirilmek üzere komisyona havale edildi.