Belediyenin 2020 Bütçesi Oylandı...

Bodrum Belediye Meclisi Ekim ayı meclis toplantısının 2. birleşimi gerçekleştirildi. Belediyenin 2020 bütçesinin oylandığı toplantıda Barış Pınarı Harekatı ile ilgili konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “İhtiyaç olursa gider, göğüs göğüse çarpışırız” dedi. 

Belediyenin 2020 Bütçesi Oylandı...

Bodrum Belediye Meclisi Ekim ayı meclis toplantısının 2. birleşimi gerçekleştirildi. Belediyenin 2020 bütçesinin oylandığı toplantıda Barış Pınarı Harekatı ile ilgili konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “İhtiyaç olursa gider, göğüs göğüse çarpışırız” dedi. 

Konacık Mahallesi'nde bulunan Herodot Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan toplantıda ilk olarak Bodrum Belediyesi 2020 Yılı ve İzleyen İki Yıl Bütçe Taslağı görüşüldü. 

Toplantıda 364 milyon 261 bin 876 TL olarak tahmin edilen 2020 Yılı Mali Gider Bütçesinin dağılımının; personel giderleri 82 milyon 378 bin, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 15 milyon 633 bin, mal ve hizmet alım giderleri 152 milyon 899 bin, faiz giderleri 12 milyon 119 bin, cari transferler 4 milyon 546 bin, sermaye giderleri 79 milyon 133 bin, borç verme 2 milyon, yedek ödenekler 15 milyon 550 bin TL. olarak planlandığı açıklandı.

329 milyon 261 bin 876 TL olarak tahmin edilen 2020 Yılı Mali Gelir Bütçesinin dağılımı ise; Vergi gelirleri 144 milyon 713 bin, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 103 milyon 729 bin, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 1 milyon 211 bin, diğer gelirler 69 milyon 542 bin, sermaye 10 milyon 65 milyon TL., İç borçlanma ise 37 milyon TL olarak açıklandı. 

Bütçe taslağı oy çokluğu ile kabul edildi. 
 
İYİ Parti Grubu ise bütçeye şerh koydu. Burada bir açıklama yapan İYİ Parti Meclis üyesi Mehmet Onur Şahbaz, “Belediyemizin 2020 mali yılı için hazırlanmış olan bütçeye dair değerlendirmelerimizi; plan bütçe komisyonundaki arkadaşımızın komisyonda yapmış oldukları çalışmalar sırasında kendisine ve dolayısıyla komisyona 08.10.2019 tarihi itibariyle verilen güncel veriler olduğu bilgisiyle oluşturmuştuk ancak bugün meclisten hemen önce elimize geçen güncel verilerin bizdeki verilerle aynı olmadığını görmüş bulunmaktayız. Bütçe gibi önemli bir konuda güncel bilgileri zamanında alamamış olmamız konusundaki mağduriyeti saklı tutarak, rakamsal bilgilerini son anda değiştirdiğimiz görüşlerimiz aşağıdaki gibidir” dedi.

MUHALEFET CİDDİ UYARILARDA BULUNDU!..

Şahbaz, daha sonra hazırladıkları metni okuyarak şunları dile getirdi:

"Öncelikle dikkat çekmek istediğimiz husus bütçenin gelir kalemleri ile ilgili olacaktır. Şöyle ki; 2018 yılı gerçekleşen gelirlerine bakıldığında gelirler toplamının 207.741.135,85 TL iken bu rakam 2019 yılında bugün itibariyle 163,293,844,75 TL olduğu görülüyor. Yani bir düşüş sözkonusu olduğu halde, 2020 yılı bütçesine konmuş olan yaklaşık 330.000.000 liralık gelir beklentisinin çok da gerçeği yansıtmadığı kanaatindeyiz. Örnek vermek gerekirse; bina inşaat harçlarını ele alırsak; Bodrum Yarımadamızdaki hızlı ve kontrolsüz yapılaşmanın Bodrum’a zarar verdiği hepimiz tarafından aşikârdır ve bu konudaki yaklaşım ve tutumlarınız kamuoyu tarafından ilgi ve beğeni görmektedir. Belediye gelirlerinden olan bina harçlarına baktığımızda 2018 yılında bu kalemden 8.000.000 TL gelir elde edilirken 2019 yılında bu rakam 2.642,565,96 TL gerçekleşmiş ama 2020 yılı bütçesinde 10,000,000 TL olduğu görülüyor. Bu durumda aklımıza önümüzdeki yıl Bodrum’da çok hızlı ve yoğun bir yapılaşma mı olacak yoksa bütçede öngörülen rakam gerçeği yansıtmıyor mu sorularını getiriyor.

Yine edinebildiğimiz bilgilere göre göre; kira gelirleri kaleminde; tahsil yapılamayan dönem olarak belirtilen 2018 yılında 16.500.000,00 TL gerçekleştirilen kira geliri tahsilatı var iken, 2019 yılına ait 12,353,760,24TL’lik bir kira gelirinin gerçekleştiğini ve bu rakamın yıl sonuna kadar 19,000,000TL olması beklentisini görüyoruz. Her ne kadar yapılan açıklamalarda kira tahsil oranlarında ciddi bir artış gerçekleştirildiği vurgulansa da, kayıtlar üzerinde böyle bir emare görülmemektedir. 2019 yılında 19,000,000 TL olan kira gelirinin 2020 yılında 42.000.000 TL olabileceği bize biraz uzak bir ihtimal olarak duruyor. Ki gayrimenkullerin kiraya verilmesi ile ilgili olarak, tadilat-bakım onarım, ihale süreci evrelerinde kira geliri elde edilemeden geçilecek bir dönem var. Sayın başkan ve değerli meclis üyeleri; yeri gelmişken uyarmadan geçemeyeceğimiz konu; eğer bu kira beklentisi gerçeği yansıtıyorsa iki tehlikeli husus Bodrum’u bekliyor olacaktır. İlki; Belediye her ne kadar kendine ait bir ticari döngüsü olsa da her zaman kâr gözetmez, yerelde vatandaşa en yakın kamu kuruluşudur ve yönetimi yereldir ve bazen piyasa belirleyicidir. Eğer iyi niyet, kötü niyet ayırmadan sadece bir değer araştırmasına girerek tüm belediye mülklerinin kiralarını arttırırsanız, genel olarak piyasayı yukarı çekebilirsiniz ve bu da zaten zor durumda olan tüm Bodrum esnafının daha fazla zorlanmasına sebep olabilir. İkincisi ise; özel ya da tüzel, yüksek kiralara çıkan işyerlerinin kiralarını karşılayamayacak dürüst esnafın yerine kaynağı belirsiz ya da şüpheli sermaye gruplarının piyasaya girmesi ve/veya hakim olmasıdır ki; bu durum gerçek anlamda Bodrumumuza hiç istemediğimiz sorunlar yaşatacak bir ihtimaldir.

Bütçeye dönecek olursak; yukarıda belirttiğimiz hususlara ek olarak yine vergi gelirleri hanesinde 2019 yılında 86.000.000 TL olan vergi gelirlerinin 2020 yılı beklentisinin yaklaşık 145.000.000TL olarak belirtilmiş olduğunu görüyoruz. Üzülerek söylüyoruz ki halkımızın ekonomik gücünün bir yılda neredeyse % 100 fazla borç ödeme kapasitesine ulaşacağına ve dolayısıyla böyle bir vergi tahsilatı yapılabileceğine çok ihtimal vermiyoruz.
 
Şu anda gerek belediye kaynaklarını doğru ve efektif kullanma yönündeki tasarruflarınızı, gerekse belediyenin alacaklarını tahsilat yönündeki çabalarınızı gözlemlememiz ve farkında olmamıza rağmen; tam da ekonomik anlamda sıkıntılı bir süreçte bulunduğumuz dönemde, ülke genelinde yaşanan ekonomik durağanlığın ve yine ülkemizin, bölgemizin huzur ve refahı için şu anda bir sınır ötesi harekat durumunda olmasının ekonomiye getireceği yüklerin yanı sıra; bu durumdan turizmin ve emlak sektörünün ve dolayısıyla Bodrum ekonomisinin ne şekilde, ne kadar etkileneceği öngörülemiyorken, bir önceki yıl gelirinin iki katından fazla bir geliri beklenti olarak belirleyip, yatırım programınıza almış olduğunuz ve hatta başlamış olduğunuz yatırımlarınızın da bu durumdan olumsuz etkilenebileceği ve dolayısıyla gider bütçesinin de gerçekleşmesinin mümkün olamayacağını düşünüyoruz. Bu bağlamda bütçe kalemlerinde yer alan iç borçlanma ve gayrı menkul satışı işlemlerinin zaten mali yapısı sıkıntıda olan belediyemize geri dönüşü olmayan yeni yükler getireceğinden, biz kredi kullanımı ve gayrı menkul satışı yöntemiyle kaynak oluşturulmasına karşı olduğumuzu bir kez daha beyan ederiz.

Sayın başkan, değerli meclis üyeleri ;

Gündem maddesinde görüşmekte olduğumuz bütçe; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince çok yıllı bütçeleme sistemi uygulaması ile yapılmaktadır. Bu sistemin en belirgin özelliği orta vadeli harcama sistemini gerekli kılmakla birlikte, orta vadeli harcama sisteminin uygulamada Makro mali disiplinin sağlanmasına katkıda bulunacağı düşüncesinden hareketle, çok yıllı bütçeleme sürecinin de orta vadede kaynakların etkin ve verimli kullanılarak, kamu harcama politikasının geliştirilmesine ve etkinleştirilmesine yönelik bir süreç olmasıdır. Ancak görüştüğümüz 2020 yılı bütçe teklifinde bu ilkelerden bahsedebilmek mümkün değildir. Bütçe ile ilgili konularda uzun konuşmak mümkün ancak belirlediğimiz her tutarsızlığı burada dile getirmekten ziyade bakış açımızı belirterek bitirmek isteriz. Bizler borçlu ve ekonomik durumu iyi olmayan bir belediye teslim aldığınızın farkındayız. Bu durumun düzeltilemez olmadığının hepimiz farkındayız. Aslında ekonomist olmaya gerek yok. Öncelikle gelirimizi doğru irdelemeliyiz, gerçekçi bakış açılarıyla belirlediğimiz gelirimize göre de mali disiplin uygulanarak giderlerimizi yönetmemiz gerekir düşüncesinden hareketle gelirlere yaklaşımınızın çok gerçekçi olmadığı kanaatiyle oyumuz “hayır” olacaktır” dedi.
 
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Şahbaz'ın İYİ Parti Grubu adına yaptığı bu değerlendirmeyi, “Biz de bütçemizi sizlerin çekincelerindeki hususlar konusunda hem yeniden değerlendirip hem de daha fazla dikkatle inceleyeceğiz” diyerek yanıtladı. 

Mali Hizmetler Müdürü Ahmet Demirel ise Şahbaz’a yanıt olarak “2018 yılı bütçe geliri 207.741.135,85 TL. yıl sonu itibariyle. Ama dikkate alınması gereken rakam, daha 3 ay var. Bir de hesaplanmayan 15 gün var. Bunları düşündüğümüz zaman gelir 220 milyon gibi oluyor. Şu ana kadar aylık elde ettiğimiz tahsilat oranı 20-25 milyon. Bir azalış değil, yüzde 15 civarında bir artış söz konusu. Şu anda kiracılarımızdan 24 milyon, ecrimisilden de 27 milyon alacağımız var. Toplamda 2’sinde alacağımız tutar 51 milyon” dedi. 

Bodrum Belediyesi 2020 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesi Taslağı da görüşülüp oybirliği ile karara bağlandı. 

GÖĞÜS GÖĞÜSE ÇARPIŞIRIZ

Toplantıda Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, MHP ve Ak Parti grubunca Barış Pınarı harekatı ile ilgili verilen bildiriyi okudu. Aras, konuşmasının sonunda “Eğer bize ihtiyaç olursa, gider göğüs göğüse çarpışırız” diye konuştu.