Banner ad space:headerSELECT `ac`.`id`, `ac`.`banner_text`, `ac`.`banner_url`, `ac`.`hash` as `banner_hash`, `images`.`image_728x150` as `banner`, `images`.`image_default` as `image_default`, `images`.`id` as `image_id`, sum(ad_view_stat.view_count) as view_counts, `alt_banner`.`image_default` as `alt_banner`, `ac`.`kapanma_zamani`, `ac`.`gosterilmeme_suresi`, `ac`.`ad_campaign_type`, `ac`.`banner_script` FROM `ad_campaigns` as `ac` JOIN `ad_view_stat` ON `ad_view_stat`.`campaign_id`=`ac`.`id` and `view_date`="2023-01-29" JOIN `ad_customers` ON `ad_customers`.`id`=`ac`.`customer_id` and `ad_customers`.`active`=1 JOIN `images` ON `images`.`id`=`ac`.`post_image_id` LEFT JOIN `images` as `alt_banner` ON `alt_banner`.`id`=`ac`.`alternatif_banner` WHERE `ac`.`banner_size_id` = 1 AND `ac`.`start_time` <= '2023-01-29 13:12:43' and `ac`.`end_time` >= '2023-01-29 13:12:43' AND `ac`.`deleted` = 0 AND `ac`.`active` = 1 GROUP BY `ad_view_stat`.`campaign_id` ORDER BY `view_counts` ASC LIMIT 1update ad_campaigns set views=views+1 where id=500checkstat select id from ad_view_stat where view_date="2023-01-29" and view_hour=13 and campaign_id=500update ad_view_stat set view_count=view_count+1 where id=1658446

GÜMÜŞLÜK’TE PERSONELE EĞİTİM

Gümüşlük Belediyesi’nin Kalite Yönetim çalışmaları kapsamında yapmış olduğu...

GÜMÜŞLÜK’TE PERSONELE EĞİTİM
Gümüşlük Belediyesi’nin Kalite Yönetim çalışmaları kapsamında yapmış olduğu “Yetkinlik Geliştirme Programı ile (Grup Dinamikleri)” konulu eğitim “Peren eğitim ve Yönetim Danışmanlığı” Şirketi’nden danışman ve eğitmen Cemal Bozkurt tarafından 23.02.2010 tarihinde, Gümüşlük Kemal Durmaz İlköğretim Okulu konferans salonunda düzenledi. Eğitimde; grup performans faktörleri, grup sosyalizmi ve grup dinamiği gibi konuların üzerinde duruldu. Belediye personeliyle sürekli iletişim içerisinde yapılan bu eğitimde zaman zaman personelin sahneye çağrılmasıyla birlikte çeşitli uygulamalarda yapıldı. Eğitim konularıyla ilgili belediye personeline “Kusursuz Fırtına” filminden bölümler izletildi. Eğitimde soru sorularak personelin etkin katılımıyla gerçekleştirildi. Seminerle ilgili olarak Gümüşlük Belediye Başkanı Mehmet Tire “yapılmış olan Kalite Yönetim çalışması ile birlikte uygulanan eğitimler de belediye personelimizin dışarıya bakış açısının daha başarılı ve görev bilincinin daha yüksek olacağını personellerimizin kendi yaşantısında da alınan bilgilerin faydalı olacağını belirtti”. Gümüşlük Belediye Başkanı Mehmet Tire “Bodrum Yarımadasında Hedefimiz ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Gümüşlük Belediyesine kazandırarak daha Kaliteli çalışmalara imza atmaktır” dedi.