NEDEN ŞİDDET '

Çocuklarımızın televizyon dizilerinde rol alan kahramanları örnek almaları ile başlayan...

NEDEN ŞİDDET '
Çocuklarımızın televizyon dizilerinde rol alan kahramanları örnek almaları ile başlayan ve kendi arkadaşlarını yaralamalara kadar uzanan noktada yetkililerde harekete geçti. Bir grup öğretim görevlisi medya şiddet ve reklamın çocuklara etkisi tartışılarak çözüm yolları arandı.
Uzman akademisyenler tarafından çocukların gelişim süreçlerinde, medya, reklamlar ve şiddetin etkileri ayrıntılı olarak anlatırken çözüm önerileride sunuldu. Televizyon, bilgisayar oyunlarının çocuklara yönelik içerdikleri şiddet konuları panele katılan aileler, yetişkinler, eğitimciler ve öğrenciler öenrileri dikkatle dinledi.
Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Avrasya Sanat Kolektifi ve Cinemarine Sinemaları tarafından organize edilen panele çeşitli üniversitelerede katılan 8 akademisyen katıldı.
Bodrum Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelin başkanlığını Prof. Dr. Bengi Semerci yapt. Ege Üniversitesi Araştırma Görevlisi Mehmet Yakın, Televizyon Reklamlarında Toplumsal Rol Sunumlarının Çocuğun Sosyalleşme Sürecine etkisini anlattı Yakın reklamları izleyen çocukların kendi sosyal sınıfını belirlediğine dikkat çekerken, iletişim araçlarının son derece etkin olduğunu çocukların gelişimleri üzerinde sosyal yaşamlarını belirlemelerinde kültür dil ,din gibi konuları belirlediğini aktardı.
Akdeniz Üniversitesi'nden Gülseren Ş. Atabek ise Tüketim ve Reklam Kültürü Medyası Olarak Çizgi Filmlerin çocuklar üzerindeki etkilerinin ticari kuruluş olma isteği ama istediğini yayınlama mantığında olduklarını iddia ett. Atabek 7 yaş altı çocuklalrın dikkatlerinin son derece kısa olduğuna ilk görüntüye odaklandıklarını söyledi. Atabek,7-12 yaş arası çocukların gerçek ve hayali ayırt edemediklerini,12 -16 yaş arası çocuklarında model alma eğiliminde olduklarını belirtti. Atabek yapılan yayınlar ile şiddetin sıradanlaştırldığını vurgularken cinsiyet tanımları, anne baba ilişkileri, dilde yozlaşmanın ön plana çıktığını söyledi. Atabek Rtük'ün amaçları arasında şiddetin önüne geçmeninde yer aldığını ancak sağlıklı çalışmadığını söyledi
Başkent Üniversitesi'nden Yard. Doç. Dr. H.Andaç Demirtaş Madran Şiddetin Tüketicileri Olarak Çocuklar, Saldırganlık İçeren Video Oyunlarının çocuklar üzerine etkierini anlattı. Demirtaş video oyunlarının çocukalra tarafından örnek bir öğretmen gibi düşünüldüğüne dikkat çekerken, etkin katılma, başarı ve ödül gibi konular ile tercih edildiğini ancak şiddet içeren oyunların ise zararlı olduklarını söyledi.
Muğla Üniversitesi'nden Serdar Karakaya' da sosyalleşme sürecinde fiziki ve duygusal şiddetin en tehlikeli olduğuna dikkat çekerken,vurma fiziksel zara verme gibi unsurların ön palana çıktığını bununda tatmin görmeyen aile bağları zatyıf olan kişiler tarafından şiddetin tercih edildiğini söyledi.
İstanbul Üniversitesi'nden Araş. Gör. İbrahim Tonguç Sezen Bilgisayar Oyunları, İdeoloji Ve Çocuklar Üzerindeki Etkileri konularında aileleri uyardı. Tonguç, bilgisayar oyunları ile bir çok radikal örgütün hedefi halinde olduğunu çocukalrın oynadıkları oyunların aileler tarafından takip edilmesi gerektiğini söyledi.
Muğla Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Feridun Ekmekçi Okul Öncesi Eğitimde Bilgisayar Öğretimi ve Aile Tutumlarının çok önemli olduğuna dikkat vçekerken, bilgisayarların her zaman oyuna hazır oldukalarını ve çocukalrın bir sorun yaşamadıklarını söyledi. Ekmekçi, bilgisayar ile doğru yanlış, keşfederek öğrenebildiklerinin altını çizerken anne babaların kontrolleri altında bilgisayar kullanmalrına izin verilmesini istedi.
Panel Başkanı Prof. Dr. Bengi Semerci teknolojinin iyi olduğunu ama mutlaka denetlenmesi gerektiğini belrtirken, anne ve babalara çok büyük görevler düştüğünü çocukalrının hangi internet sitelerine girdiklerini adım adım kontrol etmeleri gerektiğini söyledi.