PTT Emekçileri Zor Durumda!..

Bodrum’da KESK Haber-Sen tarafından yapılan basın açıklamasında, PTT çalışanlarının pandemi döneminde mağduriyet yaşadıkları ifade edildi. Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası Haber-Sen üyeleri sabah saatlerinde Konacık Gazderesi’ndeki PTT önünde bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında pandemi döneminde PTT çalışanlarının çalışma şartlarının kötüleştiğini dile getirerek sorunlarının çözülmesini istedi.

PTT Emekçileri Zor Durumda!..

Pandemi döneminde PTT emekçilerinin angarya çalışmaya zorlandığı, personel yetersizliği ve araç-gereç eksikliğinin giderilemediği, koruyucu ekipman temin edilmekte yetersiz kalındığı ve artan iş yükü ile birlikte PTT emekçilerinin zora sokulduğunun ifade edildiği açıklama, KESK Haber-Sen 6 No’lu Şube Sekreteri Nuray Çelik tarafından okundu. Bodrum'un artan nüfusuna rağmen hizmet koşullarının desteklenmediğinin belirtildiği basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan ve bütün yaşam alanlarımızı kısıtlayan COVİD-19 pandemisi ülkemizi de çok ciddi boyutlarda etkilemiştir. Doğal olarak başta PTT olmak üzere kargo, posta ve taşımacılık yapan meslek grupları da pandemi dolayısıyla daha çok etkilenmiştir.

PTT çalışanları, en zor zamanlar olan sokağa çıkma yasaklarının yaşandığı zamanlarda bile canla başla yurttaşlara hizmet vermeye devam etmiştir. Ev ev yurttaşlara hizmet götürmüşlerdir. Pandemi sürecinde Sayın PTT Genel Müdürümüz Hakan Gülten çok güzel bir açıklama yapmıştı. "PTT özüne dönmeli ve kamu hizmeti veren bir kuruma dönüşmelidir ve bunu hep beraber başaracağız" demişti. KESK Haber-Sen bunu zaten her açıklamasında yıllardır dile getirmektedir. KESK Haber-Sen PTT’yi kara endeksli bir şirket gibi değil, yurttaşlara hizmet veren bir kamu kurumu gibi görmüş ve bütün üyeleriyle bunu kendine şiar edinmiştir. Sendikamızın bütün uyarılarına rağmen gerekli önlemler alınmakta gecikilmiştir. PTT emekçileri angarya çalışmaya zorlanmış, personel yetersizliği ve araç-gereç eksikliği giderilememiş, koruyucu ekipmanlar temin edilmekte yetersiz kalınmış, artan iş yükü ile birlikte de PTT emekçileri zora sokulmuştur. Pandemi döneminde bütün kargo şirketleri kargo kabulünde bir kota koyarken, PTT kargo kabulünde sınır koymamış, kargo kabulü ve dağıtımında çok büyük sıkıntılar yaşamıştır ve yaşamaya da devam etmektedir. Gerekli personel ve araç eksikliği giderilmediği sürece de bu sıkıntı büyüyerek devam edecektir.

Pandemi süreci ve bütün bu olumsuzluklar, doğal olarak Bodrum’u ve PTT emekçilerini de ciddi boyutlarda etkilemiştir. Bodrum'da canla başla yurttaşlara hizmet vermeye çalışan PTT emekçileri son bir buçuk yılda çok ciddi sıkıntılar yaşamıştır. Yaz sezonunda nüfusu bir buçuk-iki milyonu bulan Bodrum’da aynı personel sayısı ve araçla hizmet vermeye çalıştık. Bütün uyarılarımıza ve yazışmalarımıza rağmen sıkıntılar bir türlü giderilememiştir. Kış sezonu gelmiş olmasına rağmen Sayın Bodrum Belediye başkanımız Ahmet Aras’ın da ifade ettiği gibi Bodrum nüfusu 165 bin değil 450-500 bin civarındadır. Bu rakamı kargo ve posta gönderi sayıları da desteklemektedir. Bizler bu yoğunluğa rağmen işimizi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz.

Nitelikli ve hızlı hizmet almaya hakkı olan yurttaşlarımız da bu yoğunluktan etkilenmiş, gönderileri zamanında teslim edilememiş ve mağdur olmuşlardır. Bütün mücadelesine ve harcadığı emeğe rağmen bu gecikmelerin sorumlusu yine PTT emekçileriymiş gibi angarya çalışmaya zorlanmıştır. Yaz dönemi kargo yoğunluğunda yaya dağıtıcılar bile sırtlarında çuvallarla kargo dağıtımı yapmışlardır. Bodrum Yarımada Dağıtımda bir buçuk yıl içerisinde on iki çalışanımız emekli olarak ya da tayinle merkezimizden ayrılmış yerlerine sadece bir yaya dağıtıcı arkadaşımız gelmiştir. Bütün bu eksiklere rağmen canla başla görev yapan PTT emekçilerine yöneticilerimiz yeteri kadar özveri göstermediklerini söylemektedirler. Aylardır personel eksikliğinden dolayı bütün gönderiler devirli olarak dağıtılmakta her ne hikmetse bunun sorumluğu da PTT çalışanlarına yüklenmeye çalışılmaktadır. Yıllardır cihet parselizasyonu yapılmamakta ve cihet analizleri gerçek anlamda dağıtım sahaları gezilerek yapılmamaktadır. Dağıtım alanının genişliği, konut yapısı, nüfus yoğunluğu, merkeze uzaklığı tespit edilmeden sadece gönderi adedi ve teslimine bakılarak cihet ayarlamaları yapılmaktadır. Personel eksikliğinden dolayı motorize dağıtım alanları bile yaya dağıtıcılar tarafından yapılmak zorunda kalmaktadır.
         
Tüm bu sıkıntıların yanında PTT emekçilerinin yakındığı bir diğer konu ise yöneticilerin emri vaki ve sert üsluplarıdır. Yöneticiler tarafından maruz kalınan hakaretler, asılsız beyanlara dayanan uyarı yazılarıyla birlikte çok ciddi boyutlarda mobbing uygulanmaya başlanmıştır. Bu durum çalışma barışını bozmakta ve PTT çalışanlarının verimli çalışmasına engel olmaktadır. PTT emekçileri öyle bir noktaya gelmiştir ki aile ve sosyal yaşamları bile yok olma noktasındadır. Sadece iş odaklı ve mutsuz bireyler haline dönüşmeye başlamıştır.
        
PTT çalışanlarının sorunları çözülemeyecek kadar zor değildir. İsteklerimiz çok basit ve insani isteklerdir.

• Personel ve araç eksikliğinin çok acil bir şekilde giderilmesi gerekmektedir. 
• Sağlıklı ve hijyenik çalışma ortamları sağlanmalıdır. 
• Yıpranma payı yeniden PTT emekçisine verilmelidir.
• İHS ve taşeron sisteminden vazgeçilip güvenceli iş ve güvenceli gelecek sağlanmalıdır.
• Cihet parselizasyonları acilen yapılmalıdır.
• Kargoya kota sınırlaması getirilmelidir.
• Yöneticilerin performans sistemi üzerinden çalışana mobbing yapmasına engel olunmalıdır.
• Dağıtımda Cumhurbaşkanlığı genelgeleri kapsamında dönüşümlü ve dinlenerek çalışmaya acilen geçilmelidir.

Yorulduk, tükendik, ölüyoruz. Artık yeter. Yaşamımızı savunmak kurumumuza sahip çıkmak için mücadele cephemizi güçlendireceğiz.”