Şeffaflık Komisyonu Raporunu Açıkladı

Türkiye genelindeki belediyelerde örneği nadir bulunan komisyonlardan olan Bodrum Belediyesi Şeffaflık Komisyonu Dönem Raporu, Aralık ayı olağan meclis toplantısında okundu.

Şeffaflık Komisyonu Raporunu Açıkladı

Toplantıda konuşan Başkan Aras, belediye komisyonlarının çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Özellikle önemsediğimiz şeffaflık konusu var. Komisyonumuz dönem çalışmalarını tamamladı" dedi. 

Komisyon Başkanı İYİ Parti Belediye Meclis Hülya Aşkın, 2020 yılının son toplantısında Şeffalık Komisyonu’nun çalışmaları hakkında bilgiler aktaracağını dile getirerek şunları söyledi:

"Pandemi nedeniyle oldukça büyük zorluklarla geçirdiğimiz 2020 yılının bu son toplantısında, sizlere Şeffaflık Komisyonun çalışmalarıyla ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi komisyonumuz 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirdiğimiz ilk meclis toplantısında kuruldu. Türkiye’de örneği nadir sayıda bulunan Komisyonumuz çalışmaya başladığı tarihten bu yana, belediyemiz ile ilgili kamuoyunu meşgul eden her konuda inceleme ve araştırma yapmakta, çalışma sonuç ve önerilerini, sayın başkan ve ilgili birimlere iletmektedir. Öncelikle şunu vurgulamak isterim ki; varlığıyla, Bodrum Belediyesi’nin şeffaf, katılımcı ve denetlenebilir bir belediyecilik anlayışını benimsediğini gösteren komisyonumuzun çalışmalarına, en başından itibaren her türlü desteği veren Sayın Başkan Ahmet Aras’a teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan’ın talimatlarıyla, komisyonumuza akseden ve araştırma ihtiyacı duyduğumuz tüm konularda ilgili birimlerimiz gereken tüm bilgileri bizlerle paylaşmaktadır. Bu yaklaşımdan dolayı kendilerine Bodrum adına teşekkür ediyor ve bu anlayışın sürmesini diliyoruz. Bugün size belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren 5 müdürlüğümüz ile ilgili yaptığımız incelemeler hakkında bilgi vermek istiyorum" dedi. 

Aşkın, Bodrum Kamuoyunda sıklıkla tartışılan konuların incelendiği komisyonun raporunda, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün özellikle yapı ruhsatı işlemlerinde gecikmelerden dolayı problemler yaşandığı yönündeki şikâyetler, belediyeye ait taşınmazların kiralanması ve belediyeye ait işgal edilen alanların tespitş ve bu alanlardan elde edilen ecrimisil gelirleri, belediyeye borcu olanların hesaplarına konulan Elektronik Hacizler ve Evsel Katı Atık Bedeliyle ilgili vatandaşlardan gelen şikâyetler, kaçak yapılarla ilgili çalışmalar, işletme ruhsatları ile ilgili işlemlerde yaşanan sorunlar hakkında kapsamlı bilgiler ve tespit edilen sorunların çözümleriyle ilgili çeşitli önerileri açıkladı.

Hülya Aşkın açıklamalarının son bölümünde, yaptıkları incelemeler sonucunda bir suistimal bulgusu ile karşılaşmadıklarını vurgulayarak, incelemeler sırasındaki desteklerinden dolayı Başkan Aras ve birim amirlerine teşekkür edip, şu ifadeleri kullandı;

"Sayın başkan ve değerli meclis üyeleri. Raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm komisyon üyesi arkadaşlarıma ve sekreteryamıza, çalışmalarımızın her aşamasında bizlere tüm desteğini veren başkan Ahmet Aras’a, istediğimiz tüm bilgi ve belgeleri bizlere hazırlayan birim amirlerine teşekkür ediyoruz.

Yaptığımız incelemelerin bütününü değerlendirdiğimizde, herhangi bir suiistimal emaresiyle karşılaşmadığımızı; kamuoyuna yansıyan sorunların çoğunluğunun başta nitelikli personel eksikliği olmak üzere, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının getirdiği zorluklar, geçmişten gelen sorunların yeni süreçte oturtulmaya çalışılan kurumsal yapı içerisinde çözümü sürecinde yaşanan sancılar ve belediyemizin içerisinde bulunduğu ekonomik koşullardan kaynaklandığı kanaatinde olduğumuzu belirtmek isteriz.   

Hem Şeffaflık Komisyonun varlığı, hem de yeni dönemde etkin bir şekilde çalışmaya başladığını gözlemlediğimiz Teftiş Müdürlüğü; Bodrum Belediyesi’nin şeffaf, katılımcı ve denetlenebilir belediyecilik anlayışını benimsediği ve uyguladığının çok önemli göstergeleridir. Bu anlayışın geliştirilerek sürmesini diliyor, saygılarımızı sunuyoruz" dedi.