Yapılandırmada Süre 1 Ay Uzatıldı...

Vatandaşların Kamuya olan borçlarının yapılandırılmasına ilişkin kanunda değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de dün gece yayımlanan kararla, başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatıldı.

Yapılandırmada Süre 1 Ay Uzatıldı...

Kasım ayında yayımlanan 7256 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması hakkında kanunun ilgili hükümlerinde yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla bir ay uzatıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, söz konusu kanunun 3. maddesi ile tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu kooperatiflerin ortaklarına kullandırılan kredilerle ilgili hükümlerin bulunduğu 13. ve 14. fıkraları hariç olmak üzere 4. maddesinde yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri, bu maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatıldı.

BAŞVURUDA SON TARİH 31 ARALIK’TI...

Söz konusu maddelerde, yasa hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; 31 Aralık’a kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitinin 31 Ocak 2021 tarihine kadar, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitinin ise 28 Şubat 2021 tarihine kadar ödenmesi öngörülüyordu.