Yüzlerce Kadın Kararlılıklarını Haykırdı

Bodrum’da gerçekleştirilen "İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz" eyleminde yüzlerce kadın Tepecik Meydanı’ndan Belediye Meydanı’na yürüdü.

Yüzlerce Kadın Kararlılıklarını Haykırdı

Bodrum’da "Eşitlik İçin Bodrum Kadın Platformu"nun çağrısıyla biraraya gelen yüzlerce kadın, Tepecik Meydanı’nda toplandı. "Haklarımızdan, hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz, sözleşmeyi uygula", "Erkek vuruyor, devlet koruyor", "Sözleşmeye dokunmayın, kadını yaşatın", "Öldüren sevgi istemiyoruz", "Son 17 yılda 15 bin kadın öldürüldü" yazılı dövizler taşıyan kadınlar, davul ve düdük çalıp sloganlar atarak Belediye Meydanı’na kadar yürüdü. 

Eyleme Neyzen Tevfik Caddesi’nden geçen sürücüler de korna çalarak, yaya olarak yürüyen tatilciler ise alkışlarla destek verdi. 

Bodrum Belediye Meydanı’nda yürüyüşlerini sonlandıran kadınlar, burada bir basın açıklaması yaptı. Umut Anıl Özdoğan, Nesrin Özalın ve Zühal Macit tarafından okunan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"2011 yılında İstanbul'da imzalanan, TBMM Genel Kurulu'na sunularak 14 Mart 2012 tarihinde AKP, CHP, MHP ve BDP’nin oybirliğiyle 246 kabul ve sıfır ret oyuyla Meclis'te onaylanmış ve 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe giren Kadına Yönelik şiddetin ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi Sözleşmesi olarak bilinen, kısa adıyla İstanbul sözleşmesi; AKP iktidarı döneminde büyük bir başarı hikayesi olarak ifade edilmiştir. Sözleşmeye atılan imzanın ardından kararın gerekçesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderen Cumhurbaşkanı bu gerekçede, Türkiye'nin öncü rol oynadığını, bu sözleşmeye taraf olmamızın bir yük getirmeyeceğini, ve gelişen uluslararası saygınlığımıza olumlu katkı sağlayacağını beyan etmişti. Aradan geçen 6 senenin ardından gelenek ve göreneklerimiz temasına indirgenerek, başını Akit Gazetesi’nin çektiği bir grup erkek tarafından başlatılan İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik itirazlar ve bu itirazların sözleşme feshedilsin söylemlerine kadar getirilmesi ve bunun ardından Numan Kurtulmuş'un yaptığı açıklamalarla kamuoyuna yansıyan İstanbul Sözleşmesi’nin tekrar gözden geçirilebileceğine yönelik açıklamalar ve buna eşlik eden AKP Merkez Yürütme Kurulu'nun 5 ağustos 2020'de bunu gündeme alacağı bilgileri bugün sokakta olmamızın nedenidir. 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2019 tarih aralığında 48 aylık sürede 1.652 kadın öldürülmüş iken, 1.132 kadın cinsel şiddete ve 96 çocuk tecavüze maruz kalmışken Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Yürütme Kuruluna AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ‘Bu sözleşmeyi tartışmaya açmayın, imzalayan sizin partiniz sözleşmenin arkasında durmak zorunda olanlar da sizlersiniz’ diyoruz. Kadına Yönelik Şiddeti ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi Sözleşmesi her türlü şiddeti önleme, kovuşturma, cezalandırma ve şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz yaklaşımını benimseyerek bütüncül politikalar ve mekanizmalar geliştirme yükümlülüğünü devletin politikası olarak görmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla şiddetsiz bir hayatı var etme sorumluluğunu ortadan kaldırmaya yönelik bir yaklaşım hiçbir gerekçeyle savunulamaz. 

İstanbul Sözleşmesi şiddete karşı taraf olmak demektir. İstanbul Sözleşmesi şiddeti durdurmak demektir. İstanbul Sözleşmesi 81 ilin kadınlar için güvenli hale gelmesi demektir. İstanbul Sözleşmesi şiddetten korkmamak demektir. İstanbul Sözleşmesi'nin feshi tartışmaya açık değildir, kadınların eşit ve şiddetsiz bir yaşam sürdürebilmeleri devletin sorumluluğu ve yükümlülüğüdür.”