31°
Hava Durumu
Hissedilen : 35°
Gorus Mesafesi : 10.0 Km
Basinc : 1011 hPa
Ruzgar : 3.9 Km/S - GB
Nem : 58%
canlı izle
MAHKEMEDEN LÜKS PROJEYE ŞOK KARAR!..
Tarih: 04/01/2017
Kaynak: Kent Haber
MAHKEMEDEN LÜKS PROJEYE ŞOK KARAR!..
Geçtiğimiz aylarda şantiye alanında kuruyan ağaçları yeşile boyayarak Türkiye gündemine gelen inşaat projesine, Muğla 2. İdare Mahkemesi'nden kötü haber geldi. Mahkeme Aralık ayı ortasında verdiği kararla, bölgede yapılan inşaat çalışmalarının nihai karar verilene kadar durdurulması yönünde karar verdi.

Bitez'den Ortakent'e bağlanan Dilek yolu üzerinde bulunan Balcılar mevkiinde, AK-TUR sitesine komşu parselde yaklaşık 1,5 yıldır devam eden inşaat faaliyeti, uzun zamandan beri çeşitli vesilelerle kamuoyu gündemine geliyor. Daha önce Doğal SİT alanı olan bölgenin 2014'ten itibaren yapılan çalışmalarla 3. Derece SİT alanına dönüştürülerek imara açılması ve yapılan imar revizyonlarıyla yapılaşma oranının artırılması şikayet konusu olmuştu. Şantiye alanının yanındaki ağaçlandırma alanına yığılan hafriyat ve ardından kendi arazisinde yer değiştirilen ağaçların kuruduğu anlaşılmasın diye yeşile boyayarak kamuoyu gündemine gelen Seray Gayrimenkul Yatırım İnşaat Şirketine ait projenin, Muğla 2. İdare Mahkemesinde açılan davada yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bodrum Belediye Başkanlığı aleyhine açılan, Seray Gayrimenkul ve Tekin Planlamanın davalı yanında müdahil olarak yer aldığı davada; davacılar Bitez 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planının 427 ada 1 parsele yönelik kısmı ile ilgili, arazinin bir kısmında 20/40 imar hakkı verilmesi, arazi yanından geçen yolun iskanlı binalara bitişik olduğu ve arazinin yine bir bölümünde TAKS 7,5 ve KAKS 15 inşaat hakkı verilmesinin, yapılacak binaların denizden görünümüyle adeta set oluşturacak olmasının planlama ilkelerine aykırı olduğunu ileri sürülerek, planın ve Bodrum Belediye Encümeninin 14.04.2015 tarihli kararının iptali ve yürütmesinin durdurulmasını istedi.

Davalıların ve davalı yanında müdahil olan tarafların savunmalarını alan mahkeme, uyuşmazlığın niteliği gereği bölgede keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılması kararı aldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden Prof. Dr. A. Emel Göksu, Prof. Dr. K. Mert Çubukçu ve Öğretim Görevlisi Dr. Levent Ünverdi'den oluşan bilirkişi heyeti, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına gerekçe olan bir rapor hazırladı. Bilirkişi heyetinin raporunda özetle; 2014 yılı Mart ayında onaylı planlara askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi aşamasında, dava konusu alanın Doğal SİT alanı olması nedeniyle Muğla 2 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 12.04.2013 tarih 134 sayılı kararı esas alınması gerektiği halde, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 08.06.2012 tarih 775 sayılı kararının esas alınmak suretiyle dava konusu değişiklikleri yapmanın koruma mevzuatına aykırı olduğu, uygulama sonrası yapılan ifraz sonucunda 10.442,95 m2 olan parselde 2014 yılındaki onaylı plana göre 1.566 m2 toplam inşaat hakkı varken, mülk sahiplerinin yaptığı itiraz sonrasında yapılan plan değişikliği ile bu oranın 4.177 metrekareye çıkarıldığı ve yaklaşık 2,5 kat inşaat alanı artışı sağlandığı, verilen inşaat ruhsatına göre bölgede devam eden yapılaşmanın kat yüksekliğinin 3. Derece Doğal SİT Alanı niteliğini zedeleyici olduğu ve alanın deniz yönünden görünümünde silüet sorunları ortaya çıkaracağı ve arazinin kuzeyinden geçen Bitez-Ortakent yolu ile ilgili bazı teknik değerlendirmeler yaparak, dava konusu parsel ile ilgili planların üst ölçekli plan kararlarına, şehircilik ve koruma ilkelerine, planlama esaslarına, imar ve koruma mevzuatına ve kamu yararına uygun olmadığı yönünde görüş beyan etti.

Mahkeme, davacı ve davalı tarafların savunmaları ile bilirkişi heyetinin bu raporuna istinaden 14 Aralık 2016 tarihinde dava konusu işlemlerin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Konuyla ilgili mahkeme kararının Aralık ayı sonunda taraflara tebliğ edildiği öğrenilirken, bölgede bugün çekim yapan Kent Haber muhabirleri şantiyedeki çalışmaların devam ettiğini görüntüledi. Edilen bilgilere göre sözkonusu projenin inşaat ruhsatının iptali ile ilgili ayrı bir davanın da sürmekte olduğu öğrenildi.
Yorumlar
Ad Soyad
E-Posta
Ba?l?k
Yorum
Ortakentli
04/01/2017
Guzel
Sevindirici. Az da olsa hala hukugun ustunlugune inanıyoruz. Sen kalk sit alanı araziyi imara aç sonra hemen evleri dik yok oyle sey. Kimbilir ne rusvetler döndü orada. Insallah o yasadısı evlerinizi dikemezsiniz oraya.

Ayhan Ongun
Serdar Karcılıoğlu
Ahmet Karataş
Deniz Poyraz
Orhan Beşiroğlu
Dr. Sıla Özdemir
Berna Aysu
www.kenttv.net © 2000 - 2018 | KAYIN YAYINCILIK RADYO TV . A.ޞ. | Cumhuriyet Mah. Kibris Şehitleri Cad. OASİS AVM 3. Kisim No:314 BODRUM - MUĞLA | Tel: 0252 317 30 30