5 Yıl Uğraştı, Soruşturma Açtırdı!

Bodrum'da Emin Çakıroğlu adlı vatandaşın, 2014-2016 yılları arasında, Bodrum Belediyesi'nden aldığı 62 adet evrakın bazılarında oynama, bazılarında ise sahtecilik yapıldığı iddiası ile başlatılan inceleme sonunda İçişleri Bakanlığı; dönemin Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, eski Başkan Yardımcısı Taner Uslu, Eski İmar ve Şehircilik Müdürü Vekilleri Haluk Aytı ve Gamze Esedoğlu hakkında "Soruşturma İzni Verilmesine" karar verdi.

5 Yıl Uğraştı, Soruşturma Açtırdı!

2012 yılından beri Bodrum’da elektrik su tesisatları abonelik proje takip işleri yapan Çakıroğlu, 2014-2016 yılları arasında müşterilerinden aldığı vekalet doğrultusunda çeşitli tarihlerde yaptığı başvurular ile Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden belge talebinde bulundu. 

Çakıroğlu'nun Belediyeye farklı tarihlerde çok sayıda bina ilgili yaptığı başvurulara, Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden AYDEM ve MUSKİ’ye “İlgili yapı 12/10/2004 tarihinden önce fen ve sağlık kurallarına uygun olarak inşa edilmiş olup, altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. 3194 sayılı kanuna eklenen 11’inci madde kapsamında olduğundan 2 bağımsız bölüme su ve elektrik bağlanmasına sakınca yoktur” şeklinde belge tanzim edildi.

Verilen bu belgelerden 35 yapıya dair olanları AYDEM ve MUSKİ tarafından, yapıların 2004 yılından önce yapıldığına dair herhangi bir uydu kaydına rastlanmadığı, ayrıca belgeleri imzalayan İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Haluk Aytı'nın, binalara su ve elektrik aboneliği tesis edilmesiyle ilgili evrakları imzalamaya yetkili kılınan kişiler arasında olmadığı ve imza örneği kurumlara gönderilmediği için bu evrakların gerçeğe aykırı olabileceği değerlendirilerek elektrik ve su abonelik başvuruları reddedildi. 

BELGELERİ KENDİSİ DÜZENLEMİŞ DURUMUNA DÜŞTÜ

Bu gelişmenin ardından maddi ve manevi zarara uğrayan Çakıroğlu hakkında bazı müşterileri de suç duyurusunda bulundu. O dönemde belediyeden temin ettiğini söylediği belgeleri sanki kendi düzenlemiş gibi bir suçlamayla karşı karşıya kaldığını söyleyen Emin Çakıroğlu, belgelerin tarafına iletilmesi için dilekçelerle başvuruda bulundu ama evrak kayıt sisteminde böyle bir belgenin bulunmadığı yanıtını aldı. 

Çakıroğlu bunun üzerine hukuki mücadelesini başlattı. Yaklaşık 5 yıl süren hukuk mücadelesi sonunda bahse konu iddialarla ilgili inceleme başlatan İçişleri Bakanlığı, müfettiş raporunun ardından geçmiş dönem Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, eski belediye başkan yardımcısı Taner Uslu, eski imar ve şehircilik müdür vekilleri Gamze Esedoğlu ve Haluk Aytı hakkında Bodrum Belediyesine ait 62 evrakın bazılarında oynama, bazılarında sahtecilik yapıldığı iddiasıyla soruşturma izni verdi. 

İDDİALARI REDDETTİLER

İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin incelemesi sonucunda hazırlanan ön inceleme raporunda haklarında soruşturma izni verilen 4 kişinin bahse konu iddiaların gerçeği yansıtmadığı, belediyede gerçeğe aykırı belge düzenlemelerinin mümkün olmadığı ve buna izin verilmesinin söz konusu olmadığı, kurum tarafından tesis edilen işlemlerin mevcut yasal düzenlemelere uygun olarak yapıldığı, bu nedenle de kendilerinin bu iddialardan sorumlu tutulmamaları gerektiğini beyan ettikleri öğrenildi.

Kent Haber’e açıklama yapan Emin Çakıroğlu, yaklaşık 5 yıldır hukuk mücadelesi verdiğini dile getirerek şöyle dedi:

“2012 yılından beri Bodrum’da elektrik su tesisatları abonelik proje takip işleri yapıyorum. Bu işlerin takibi, projelendirilmesi ve aboneliklerin bitirilmesi ile uğraşıyordum. 2014 yılından sonra uygun olmayan yerlere yapı varmış gibi izin verilen birçok belge çıktı. Belediye tarafından müşterilerin vekaletine istinaden tarafıma verildi. Ben de buna istinaden 2014, 2015 ve 2016 yıllarında proje işlerini bitirmeme, abonelik numaralarını almama rağmen belediyeden bir yazıyla bu işlemler durduruldu. Ben işlemlerin durdurulmasının ardından birçok başvuru yaptım. Evrakların geçerli olup olmadığı ile ilgili bilgi talebinde bulunmama rağmen, en son 2016’da dilekçe vermeme rağmen 2019 yılında tarafıma bir yazı verildi. Bu evrakların evrak kayıt sisteminde olmadığına dair yazı verildi. 

“SANKİ BELEDİYE ANTETLİ YAZILARI BEN HAZIRLAMIŞIM DURUMUNA DÜŞTÜM”

Ben yasal yollarla mücadelemi 2017 yılından beri sürdürmekteyim. Bu aşamada İçişleri Bakanlığı başmüfettiş görevlendirerek inceleme yaptı. İnceleme sonunda bazı belgelerin usulsüz olarak verildiği, bu evraklar varmış gibi verilmiş. Benim belediyeye dilekçe ile yaptığım başvurular kayıt sistemlerinde yok. Ona istinaden verilen cevaplar da yok. Sanki belediye antetli yazıları ben hazırlamışım durumuna düştüm. Maddi manevi zarara uğradım. Çok zor durumda kaldım. 5 yılın sonunda bu evrakların belediye tarafından verildiği, benim prosedür olarak belediyeden, yetkili kurumdan aldığım evraklarla işlem yaptığım bakanlık kararıyla tescil edilmiştir. Ben belediyenin verdiği evraklarla insanların işlemlerini belli bir yere getirdim ama sonlandıramadım. Sonlandıramadığım için de vatandaşlardan aldığım peşinatları geri verdim. Yaptığım altyapıları da neredeyse hibe ederek, maddi manevi zarara uğrayarak neredeyse battım. Bodrum gibi küçük bir yerde üç kağıtçı, dolandırıcı yerine kondum. Tarafıma birçok suç duyurusu yapıldı. O yapılan suç duyurularında hep beraat ettim, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar aldım. Birçok sorun yaşamama rağmen bu sıkıntıları kanun nezdinde belli bir aşamaya getirdim. Bakan tarafından soruşturma izni verilmesiyle soruşturma savcılık makamında devam etmekte. Karşı taraf da itirazlarını yaptı. Danıştay’dan kararı beklemekteyiz.”

OLMAYAN BİNALARA İZİN VERİLDİ İDDİASI

Olmayan binalara sanki varmış gibi izin verildiğini iddia eden Çakıroğlu, şunları dile getirdi:

“Boş bahçeye sanki yapı varmış gibi, 2004 öncesi yapı varmış gibi lanse ederek buraya elektrik su bağlanma izni verildi ama boş bahçe ve arazi olduğu alenen belediye kayıtlarında da ortada. Olmayan yerlere yapı izni vererek, yapılaşma varmış gibi göstererek uygun olmayan yerlere izinler verildi. İmar kanununda yetkili belediye. Müşteri bana vekalet ettiğinde ve ben dilekçe yazdığımda parselle ilgili durum bilgisini belediyeden alıyorum. Belediye inceler, yerinde varsa izin verir ama demek ki yokken vermiş. Usulsüz yerlere usulsüz belgeler düzenlendi. Bu belgeler evrak kayıt sisteminde yok. Benim vekaleten müşteriler adına başvurduğum dilekçeler de yok. Sanki belediye tarafından verilen yazılar, havadan önüme gelmiş gibi hiçbir zaman da kabullenmediler. Hiçbir zaman da geçerli veya geçersiz diye belirtmediler. Bu evraklar hala geçerli olup olmadığı belli olmayan evraklar konumunda. Benim takip ettiğim toplamda 60’ın üzerinde evrak var. Ben Bodrum Elektrik Tesisatçılar Derneği Başkanlığı da yaptım. Birçok meslektaşımla hala samimiyim. Bendeki evraklar gibi yüzlerce evrak var. Vatandaşlar da bu evrakları sonlandıramamışlar.”