Muğla İl Temsilcisi, Ahmet Acar Oldu

Bodrum Belediyesi’nde çevre mühendisi olarak görev yapan Ahmet Acar, Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Muğla İl Temsilciliğine seçildi.

Muğla İl Temsilcisi, Ahmet Acar Oldu

Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Muğla İl Temsilciliğinde 2022 yılı Eğilim Belirleme Toplantısı sonrasında 4. Dönem Yönetim Kurulu ve görev dağılımı yapıldı. Buna göre TMMOB ÇMO Muğla İl Temsilciliğine Bodrum Belediyesi’nde çevre mühendisi olarak görev yapan ve geçmiş yıllarda odada yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunan Ahmet Acar seçilirken, temsilcilik sekreteri Şengül Yasan Türköz, temsilcilik saymanı İbrahim Uysal; üyeler Ali Diken, Aykut Demircioğlu, Muzaffer Çulha, Süleyman Saz oldu. 

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu görev dağılımı aşağıdaki gibi kararlaştırıldı; Bodrum İKK Ali Diken, Ahmet Acar, Milas İKK Sinem Kılıç, Süleyman Saz, Muğla İKK İbrahim Uysal, Muzaffer Çulha. 

İl Temsilciliğinin faaliyetlerinin, ilçelerde daha aktif ve etkili bir şekilde yürütülebilmesi için ilçe görev dağılımı aşağıdaki gibi kararlaştırıldı; Marmaris - Ertuğrul Karakaş, Fethiye - Selver Hatice Kabak, Bodrum - Ali Diken, Ahmet Acar, Aykut Demircioğlu, Milas - Sinem Kılıç, Özge Gökbel, Menteşe -İbrahim Uysal, Muzaffer Çulha, Şengül Yasan Türköz, Yatağan - Süleyman Saz.

“Kentimizin, mesleğimizin ve örgütümüzün sakini değil sahibiyiz anlayışı ile kentimizin bölgemizin sorunlarına sahip çıkarak meslektaşlarımızın haklarını savunacağız.” diyen TMMOB ÇMO Muğla İl Temsilcisi Ahmet Acar, yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

“Muğla İl Temsilciliği Yönetim Kurulu olarak, birlikte üretme, birlikte karar alma, birlikte yönetme ilkemizle; hiçbir beklenti ve ayrım gözetmeksizin, başta odamız üyeleri olmak üzere, emeğin hakkıyla değerlendirilmesi, meslektaşlarımız arası birlikteliğin, dayanışmanın, örgütlülüğün güçlendirilmesi ile mesleğimizin gelişiminin sağlanması, mesleğimiz ve meslektaşlarımızın gelişimi amacıyla eğitimlerin düzenlenmesi, mesleğimiz ve meslektaşlarımız sorunlarına çözümlerin üretilmesi, doğal varlıkların korunması için çevre mühendisliği bilimi ve etiği çerçevesinde çalışmaların yürütülmesi başlıca hedefimizdir.
 
2014 yılında İl Temsilciliğimizin kurulmasında emeği geçen Sayın Aylin Giray başta olmak üzere, geçmiş dönemlerde İl Temsilcimiz olan Sayın Sedat Başarır’a ve oda çalışmalarına katkı vermiş tüm meslektaşlarımıza, değerli kamuoyu huzurunda 4. Dönem Yönetim Kurulumuz olarak bir kez daha teşekkür etmek isteriz. 

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu ile kamu yararına çalışan örgütlerle ortak çalışmaları yükselterek ilişkileri geliştireceğiz, kentimizin, mesleğimizin ve örgütümüzün "Sakini Değil Sahibiyiz" anlayışı ile Çevre Mühendisleri Odası Muğla İl Temsilciliği alanımızda Ülke ve kent gündemlerine müdahil olacağız. Meslek ve meslek alanlarımızdan yola çıkarak kentimizin ve bölgemizin sorunlarına sahip çıkacak, planlanan ya da gündemde olan projelerin yakın takipçisi olacağız. 

Çağdaş bir örgütlenmenin temel adımı, üyesinden güç alan, tabandan tavana karar süreçlerinin demokratik ve özgür bir ortamda yürütülmesi için uygun yapının oluşturulmasıdır. Bu yapının oluşturularak tespit edilen sorunlar, çözüm çalışmaları ve ürettiği sonuçların kamuoyuna aktarılmasında bize her zaman destek olan yazılı ve görsel basınımızla kamuoyunu bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz.”