Banner ad space:headerSELECT `ac`.`id`, `ac`.`banner_text`, `ac`.`banner_url`, `ac`.`hash` as `banner_hash`, `images`.`image_728x150` as `banner`, `images`.`image_default` as `image_default`, `images`.`id` as `image_id`, sum(ad_view_stat.view_count) as view_counts, `alt_banner`.`image_default` as `alt_banner`, `ac`.`kapanma_zamani`, `ac`.`gosterilmeme_suresi`, `ac`.`ad_campaign_type`, `ac`.`banner_script` FROM `ad_campaigns` as `ac` JOIN `ad_view_stat` ON `ad_view_stat`.`campaign_id`=`ac`.`id` and `view_date`="2023-01-29" JOIN `ad_customers` ON `ad_customers`.`id`=`ac`.`customer_id` and `ad_customers`.`active`=1 JOIN `images` ON `images`.`id`=`ac`.`post_image_id` LEFT JOIN `images` as `alt_banner` ON `alt_banner`.`id`=`ac`.`alternatif_banner` WHERE `ac`.`banner_size_id` = 1 AND `ac`.`start_time` <= '2023-01-29 05:45:34' and `ac`.`end_time` >= '2023-01-29 05:45:34' AND `ac`.`deleted` = 0 AND `ac`.`active` = 1 GROUP BY `ad_view_stat`.`campaign_id` ORDER BY `view_counts` ASC LIMIT 1update ad_campaigns set views=views+1 where id=357checkstat select id from ad_view_stat where view_date="2023-01-29" and view_hour=05 and campaign_id=357update ad_view_stat set view_count=view_count+1 where id=1658177

Aras; 'Hukuksuz Bir Şey Yapmıyoruz'

Bodrum Belediyesinin 2022 yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Herodot Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda İmar ve Şehircilik Müdürü Serkan Balkan’ın görevinden alınmasını hatırlatan Başkan Aras, “Yaptığımız işlemlerde usulsüz bir şey olduğunu düşünmüyoruz.” dedi.

Aras; 'Hukuksuz Bir Şey Yapmıyoruz'

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras başkanlığındaki toplantıda encümen yetkisinde olduğu ifade edilen ödenek aktarma kararının yanlışlıkla gündeme alındığı gerekçesiyle 6’ncı maddenin gündemden çekilmesi oylandı. “Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.1.1.01 personel giderleri karşılama ödeneği bütçe kaleminden 1.000.000,00-TL alınarak, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 2022 yılı Gider Bütçesinde yer alan muhtelif kalemlere ödenek aktarımı yapılması” teklifini içere 6’ncı madde oybirliği ile gündemden çekildi.
 
Toplantının ilk gündem maddesinde Akyarlar-Turgutreis-İslamhaneleri Mahalleleri (Aspat Kalesi ve Çevresi- Pamuklu Tepe ve Çevresi-Termera Antik Kenti ve Çevresi) Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin 24/10/2022 tarihli komisyon raporunun görüşüldü. İmar Komisyonunun uygun bulundu kararı oybirliği ile kabul edildi.
 
İkinci gündem maddesinde Gündoğan Mahallesi, Uluağaçaltı Mevkii, 511 ada 153 parselde Mera Kanununun 14. maddesi gereğince tahsis amacı değişikliği teklifi görüşüldü. Bölgeye pazaryeri yapılması amacıyla planlanan parselle ilgili teklif komisyona havale edildi.
 
Üçüncü gündem maddesinde Karakaya Mahallesi, 378 ada, 8 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın bir kısmına I. Derece Arkeolojik Sit Sınırının işlenmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, oyçokluğu ile komisyona havale edildi.
 
4’üncü gündem maddesinde ise Hakan Ersel tarafından, Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet PCX 125 Honda motosikletin şartsız bağışı teklifi, oybirliği ile kabul edildi.
 
5’inci gündem maddesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün “Katı Atıkların Toplanması, Nakli ve Kent Temizliği İşlerinde Kullanılmak Üzere Araç ve İş Makinası Kiralanması Hizmet Alım İşi” ödeneğinin yıl sonuna kadar ihtiyaca yetmeyeceği anlaşıldığından, Belediye Plan ve Proje Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Etüt Proje Müdürlüğü bütçesine ait muhtelif kalemlerden Toplam 6.000.000,00-TL ödeneğin alınarak Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait “Müteahhitlik Hizmetleri” kalemine ödenek aktarımı yapılması oybirliği ile kabul edildi.
 
7’nci gündem maddesinde Belediye norm kadro cetvelinde boş bulunan bir adet 8500 Unvan Kodlu 3. derece Mühendis kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli Mühendis çalıştırılması ve ücretinin taban aylıktan belirlenmesi kararlaştırıldı. 

Toplantı sonunda konuşan Başkan Aras, Belediyedeki görevden alınmaları hatırlatarak “Biliyorsunuz belediyede yürütülen soruşturmalar sonunda Başkan Yardımcısı Turgay Kaya görevden alınmıştı. Şimdi de İmar Müdürü Serkan Balkan arkadaşımızı dün itibariyle görevden el çektirdi görevli müfettişimiz. Tabi ki biz denetime açığız. Yaptığımız işlemlerde usulsüz bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Tabi ki denetlenecek, müdahaleler de yapılacaktır. Ancak tekrar tekrar söylüyorum, belediyede yapılan işler usulüne uygundur. Usulsüz, hukuksuz bir şey yapmıyoruz. Hatamız, eksiğimiz varsa da hesabını vermeye her zaman hazırız.” dedi. 

Muhabir: Hamdi Yörür