Banner ad space:headerSELECT `ac`.`id`, `ac`.`banner_text`, `ac`.`banner_url`, `ac`.`hash` as `banner_hash`, `images`.`image_728x150` as `banner`, `images`.`image_default` as `image_default`, `images`.`id` as `image_id`, sum(ad_view_stat.view_count) as view_counts, `alt_banner`.`image_default` as `alt_banner`, `ac`.`kapanma_zamani`, `ac`.`gosterilmeme_suresi`, `ac`.`ad_campaign_type`, `ac`.`banner_script` FROM `ad_campaigns` as `ac` JOIN `ad_view_stat` ON `ad_view_stat`.`campaign_id`=`ac`.`id` and `view_date`="2023-01-28" JOIN `ad_customers` ON `ad_customers`.`id`=`ac`.`customer_id` and `ad_customers`.`active`=1 JOIN `images` ON `images`.`id`=`ac`.`post_image_id` LEFT JOIN `images` as `alt_banner` ON `alt_banner`.`id`=`ac`.`alternatif_banner` WHERE `ac`.`banner_size_id` = 1 AND `ac`.`start_time` <= '2023-01-28 08:55:08' and `ac`.`end_time` >= '2023-01-28 08:55:08' AND `ac`.`deleted` = 0 AND `ac`.`active` = 1 GROUP BY `ad_view_stat`.`campaign_id` ORDER BY `view_counts` ASC LIMIT 1update ad_campaigns set views=views+1 where id=497checkstat select id from ad_view_stat where view_date="2023-01-28" and view_hour=08 and campaign_id=497update ad_view_stat set view_count=view_count+1 where id=1657428

Başhekim ve Doktorda Covid-19 Şüphesi!

75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Başhekimi Tarık Çubukçuoğlu ve bir uzmanın korona şüphesiyle hastanenin Pandemi servisinde kontrol altına alınması ve tomografilerinin çektirmelerinin ardından evlerinde izoleye alındığı öğrenildi.

Başhekim ve Doktorda Covid-19 Şüphesi!

75. Yıl Milas Devlet Hastanesinde hafta sonu hareketliliğinin yanı sıra, Hastane Başhekimi Uzman Doktor Tarık Çubukçuoğlu’nun ve bir uzman doktorun Covid-19 Şüphesi ile kontrollerinin yapılması hastanede hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu. Pandemi servisinde test örnekleri alınan her iki doktor daha sonra tomografilerinin çekilmesinin ardından evlerine gitti.

Durumlarının iyi olduğu belirtilen doktorların evde kontrol altında tutulduğu öğrenilirken, hastane Tomografi ve Pandemi servisinde ilaçlama ve dezenfekte işlemlerinin yapılmasının ardından servisler yeniden hizmete açıldı.


Kaynak: Günaydın Milas