Beyanname Süresi Bugün Doluyor

Ülke sınırları içerisinde sahip olduğu konutun değeri 9 milyon 967 bin lirayı geçenlerin, mükellef olduğu değerli konut vergisinde beyanname süresi 20 Şubat'ta doluyor.

Beyanname Süresi Bugün Doluyor

Pek bilinmeyen Değerli Konut Vergisi hakkında merak edilenleri vergi hukuku uzmanı Avukat Dr. Burak Aslanpınar anlattı. Aslanpınar, Değerli Konut Vergisi ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

“Gayrimenkulle ilgili gelir vergisi, KDV, emlak vergisi, çevre ve temizlik vergisi gibi çok sayıda verginin yanında kısa süre önce yürürlüğe giren ve pek bilinmeyen yeni bir vergimiz daha oldu. Değerli Konut Vergisi. Bu vergiyi en basit şekilde, bir kişiye ait birden fazla olan değeri yüksek yani lüks konut nedeniyle ödenmesi gereken bir vergi olarak tanımlayabiliriz. Birçok açıdan da emlak vergisi ile benzerlik gösteriyor. Ancak bu vergilerden birini ödeyen diğerini ödeyecek veya ödemeyecek diye bir kural yok. İkisi birbirinden tamamen bağımsız. Değerli Konut Vergisinin amacı, bir yerleşim yerinde bulunan taşınmazlardan kaynaklanan mahallî müşterek ihtiyaçların karşılanmasına katkı sağlamak değil lüks servet unsuru niteliğinde görülen ve belirli bir tutarın üzerinde değere sahip olan mesken niteliğinde taşınmazların vergilendirilmesidir.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ KRİTERLERİ NELER

Değerli Konut Vergisi düzenlemesinin pek çok şart içermesi nedeniyle yanlış anlaşılabiliyor. Öncelikle belirtmek gerekir ki; bir kişinin sahip olduğu tek ev (mesken/konut) için Değerli Konut Vergisi ödenmesi söz konusu değil. Birden fazla konutu olanların ise konutlarının emlak vergisi değerine (vergi değerine) göre vergi ödeyip ödemeyeceği belirleniyor. Çünkü Değerli Konut Vergisi’nin, her yıl yeniden belirlenen sınırı aşan “vergi değeri”nin üzerindeki konutlar için ödenmesi gerekiyor. Söz konusu sınır, 2023’te 9.967.000 TL olarak belirlenmişti. 2024 yılı için Değerli Konut Vergisi tutarı, 2023 yılına ait tutarın 2023 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%58,46/2=) %29,23 (yirmi dokuz virgül yirmi üç) oranında artırılması suretiyle 12 bin 880 TL olarak belirlendi. Bu tutar ve altındaki emlak vergisi değerindeki konutlar için (kişinin sahip olduğu konut sayısı kaç olursa olsun) değerli konut vergisi ödenmesi söz konusu değil.

VERGİ İKİ TAKSİTLE ÖDENEBİLECEK

İki taksit halinde ödenecek değerli konut vergisinin ilk taksiti şubat ayının, ikinci taksiti ise ağustos ayının sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Bu yıl için ilk taksitin son ödeme günü 29 Şubat 2024.

BEYANDA BULUNMAYANIN CEZASI VAR MI?

2023’te 9.967.000 TL vergi değerinin üzerinde iki konutu olan ve böylece değerli konut vergisi ödemekle yükümlü olanlar 20 Şubat 2024’e kadar beyanname vermeleri gerekiyor. Beyanname verilmemesi ve verginin ödenmemesi halinde vergi cezalı olarak ve kamu alacaklarına uygulanan yüksek faiziyle istenebilir. Cezalı işlem henüz yapılmadıysa pişmanlıkla geriye dönük beyanda bulunmak da mümkün olabiliyor.