Vergide Adalet Talebinde Bulundular

Bodrum’da Büro Emekçileri Sendikası (BES), vergide adalet talebiyle basın açıklaması yaptı.

Vergide Adalet Talebinde Bulundular

Bugün Bodrum Vergi Dairesi önünde bir araya gelen sendika üyeleri, basın açıklaması yaparak taleplerini dile getirdi. Grup adına basın açıklamasını Büro Emekçileri Sendikası Bodrum Temsilcisi Salih Turan okudu. 2024 bütçesinin tartışıldığı dönemde taleplerinin görmezden gelindiği dile getiren Turan, sözlerine şöyle devam etti;

“Yürürlüğe konulan bütçedeki gelir kalemleri içinde yer alan ve kazanç üzerinde alınan kurumlar vergisi, toplam vergi gelirlerinin sadece % 15’ni teşkil ederken, şahısların elde ettiği kazanç üzerinden alınan gelir vergisi toplanması öngörülen vergilerin % 73’ü oluşturmaktadır. Toplanması ön görülen gelir vergisi içinde emekçilerin kazançları üzerinden alınması gereken oran ise % 23 olması öngörülmüştür. Diğer taraftan harcamalar üzerinden alınan; yoksulu zenginle eşitleyen ve vergi adaletsizliğini katmerli hale getiren KDV, ÖTV gibi dolaylı vergilen toplanması öngörülen vergilerin en büyük dilimini oluşturmaktadır. Her tartışmada örnek gösterilen OECD ülkelerinin ortalaması % 34-35 iken, bizim ülkemizde % 70’inden fazladır. Uzun yıllarıdır dolaylı vergi gelirlerinin bizim ülkede bu kadar yüksek olması biz emekçileri ve toplunun dar gelir gruplarını daha da yoksullaştırmaktadır. 

Bütçenin asıl gelir kaynağı olan vergi gelirlerinin har vurup harman savururcasına bu kadar kötü kullanılması başlı başına bir problem iken, vergiyi toplayan ve ödeyen vergi emekçilerinin, emekçilerin sorunlarına çözüm üretilmesi bir yana, yaşanan sorunlar her geçen gün ağırlaşarak devam etmektedir. 

Sözlerine 35. Vergi Haftası’nın kutlandığını hatırlatarak devam eden Salih Turan, sendika olarak taleplerini sıraladıkları açıklamasına şöyle devam etti;

“Hafta başından itibaren vergi emekçilerine kısa mesaj göndererek vergi bu yıl 35. Vergi Haftasını kutlayan başta Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi olmak üzere bütün kurum yetkililerine sesleniyoruz. Maliye Emekçileri artık sizden sorunlarına kalıcı çözümler beklemektedir. Bunun için,   
- Yoksulluk sınırındaki her türlü kazanç vergilerden arındırılmalı ve gelir vergisi ücret gelirlerinde %10’a sabitlenmelidir.
- Hane halkının kullandığı temel tüketimi olan mal ve hizmetlerde dolaylı vergi oranı sıfıra indirilmelidir.
- Kamu emekçilerinin almış oldukları bütün ek ödemeler temel ücrete yansıtılmalıdır.
- 3600 ek gösterge ayrımsız bütün kamu emekçilerine verilmelidir.
- Kurumda ilk işe başlamalar dahil olmak üzere yapılacak bütün unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavlarında mülakat haksızlığına son verilmelidir.
- Daha fazla vakit kayıp etmeden Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışanlarının sorunları birlikte ele alınmalı, Gelir/Gider, Merkez/Taşra ayrımına son verilmeli, Hazine ve Maliye Bakanlığı emekçileri Mali Hizmetler Sınıfı altında ayrı bir iş kolu olarak yeniden yapılandırılmalıdır.
- Başta servis yönetimleri olmak üzere, orta kademe yöneticiliğinde uygulanan ve artık açık bir kayırmaya dönüşen görevlendirmeler son bulmalı, kurumda kariyer/liyakat esasını temel allan bir yönetim ilişkisine kavuşturulmalıdır.
- Kurumda yaşanan personel eksikliği hızla tamamlanmalıdır. 
- Bütün kamu emekçilerine hayat pahalılığı tazminatı verilmesi için yasal düzenleme bir an önce yapılmalıdır.
- Emekçilere nitelikli ücretsiz öğlen yemeği, işe geliş gidişlerde servis hizmeti verilmeli, servis imkanının olmadığı yerlerde yol ücreti verilmelidir.”