Çevreyolunun Ana Hatları Ortaya Çıktı

Bodrum Belediyesi’nin 2020 yılı Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda 2’si önerge toplam 17 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yapmayı planladığı ve Torba, Yalıkavak, Dağbelen, Yaka, Ortakent ile Dereköy’ü kapsayan Bodrum Çevreyolu Projesi ile ilgili çalıştay yapılması kararlaştırıldı. Kilometrelerce tünelleri de içeren proje ilgili konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Tahminimize göre Yakaköy’ün üstleri Kos’tan bile görünebilecek otobana kavuşmuş olacak” dedi.

Çevreyolunun Ana Hatları Ortaya Çıktı

Konacık Mahallesi'nde bulunan Herodot Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın başkanlık ettiği toplantının Dereköy’deki enerji nakil hattı ve trafo alanı ile ilgili imar planı değişikliği maddesinde imar komisyonunun olumsuz görüşü kabul edildi. İkinci madde de Göktepe Mevkii, Koruma Amaçlı Uygulama İlave İmar Planı Değişikliği teklifi kabul edildi. 

Toplantının 3’üncü gündem maddesi olan Yahşi Mahallesi, 120 ada, 5 parselin Kentsel ve Bölgesel Spor Alanı olarak kullanılabilmesi amacıyla Mera Kanununun 14'üncü maddesi gereği tahsis amacı değişikliği kabul edilmedi. 4’üncü maddede Mülkiyeti Belediyeye ait olan, Konacık (Çırkan) Mahallesi, 259 ada 6 parsel numarasında kayıtlı 2.793,44 m² yüzölçümlü taşınmazın, fizik tedavi, rehabilitasyon, çok amaçlı sağlık ve tedavi hizmetleri vermek amacı ile Bodrum Belediyesi ve Sağlık Vakfı’nın ortak hizmet geliştirme projesi yapması oybirliğiyle kararlaştırıldı. 

5’inci maddede Mumcular Mahallesinde kurulmuş olan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (TARKO) faaliyetlerinin desteklenmesi için, ana sözleşmesinde belirlenen sınırlar içinde kalmak üzere, ayni veya nakdi sermaye koyarak ortak olmak için, söz konusu üyeliği gerçekleştirmeye, sermaye taahhüt etmeye ve taahhüt edilen sermayeyi ödemeye, pay akçeleri sürmeye, temsilciler seçmeye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yoluyla Cumhurbaşkanlığı Makamına yazışmaları yapmaya ve diğer ilgili kurumlar ile koordinasyon kurmak veya kurdurmak üzere Belediye Başkanı Ahmet Aras'a yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi. 

Bodrum’un ekonomik, sosyal, kültürel durumunun tespit edilerek, Ekonomik Kent Envanterinin hazırlanmasına ilişkin komisyon kararının görüşüldüğü 6’ncı gündem maddesiyle ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu meclisten ek süre istedi. 

BODRUM’A ÇEVRE YOLU GELİYOR

Toplantının 7’nci gündem maddesi ise Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Bodrum'da yapmayı planladığı, Bodrum Çevreyolu Projesi oldu. Yalıkavak, Dağbelen, Yaka, Ortakent, Dereköy’ü kapsayan proje ile ilgili Bodrum halkının, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin bilgilendirilmesi, bu yolun Bodrum’a ve çevreye olan etkilerinin görüşülmesi ele alındı. Bu madde görüşüldüğü sırada Başkan Aras, yolun güzergahı ile ilgili detaylı bilgiler aktardı. Mevcut karayoluna Torba Mahallesi’nde çöp depolama alanın ayrılan kısmı üzerinde büyük bir kavşak yapılacağını söyleyen Aras, şu bilgileri verdi:

“Yol ayrıldıktan sonra çöplük alanının orada bir tünele giriyor. Tünel, Gazderesi’ne geliyor. Oradaki Girel yolu üzerinde büyük bir kavşak çalışması var. Bunlar tabi viyadükler, beton yollar. Yine buradan tünelle devam ediyor ve Dağbelen’in altından yeryüzüne çıkıyor. Dağbelen’in önündeki tepenin ardından tekrar Yakaköy’ün üzerine bağlanıyor. Yakaköy’de yine çok büyük bir kavşak çalışması var. Bu yol Yakaköy’ün üzerinden tekrar bir tünele girip Gürece sırtlarından açık yol olarak devam ediyor ve Dereköy Kavşağı’na bağlanıyor. Böyle bir çevreyolu Bodrum’un sırtlarından geçerek İslamhaneleri’ne ulaşıyor. Bu yol belli bir yapılaşma olacak. Tahminimize göre Yakaköy’ün üstleri Kos’tan bile görünebilecek otobana kavuşmuş olacak. İşte bunun tartışılmasını istedik. Bir taraftan da bu proje yürüyor. Bununla ilgili Karayolları Genel Müdürlüğümüz bizlere sunum da yapacak. Şu anda elimizde böyle bir proje var. Arkadaşlarımız bununla ilgili bir çalıştay yapmaya karar verdiler. 2020 yılı içerisinde bu çalıştayı yapacağız” dedi.

Toplantıda çevreyolu ile ilgili çalıştay yapılmasına oyçokluğu ile karar verildi. 

Sazköy Mahallesi Kızılören Mevkii, 118 ada, 25-30-31-32 parsellere ilişkin Ekoturizm Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin görüşüldüğü 8’inci gündem maddesi oyçokluğu ile imar komisyonuna havale edildi. Bu madde ile ilgili toplantı sonunda söz alan İYİ Partili meclis üyesi Özlem Özdemir, ekoturizm alanlarının sadece Sazköy’le sınırlı kalmaması ve yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti. 

9’uncu maddede Herodot Kültür Merkezi Fuar Alanı (2200 m²) üst kat Günlük Kullanım Ücretinin yeniden değerlendirilmesi teklifi komisyona havale edilirken, 10’uncu maddede Bodrum Belediyesi ile Milas Belediyesinin kardeş şehir olunmasına oybirliği ile karar verildi. 

11'nci maddede, Belediye Başkanları İklim Sözleşmesini imzalamak, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan projeler ile yürütülecek iş ve işlemlerde Bodrum Belediyesini temsil ve ilzama Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın yetkili kılınması kararlaştırıldı. 

12’nci maddede Belediye norm kadro cetvelinde boş bulunan Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan 6. derece “Sağlık Teknikeri” kadrosunun, 5. derece “Sosyal Çalışmacı” kadrosu ile değiştirilmesine ilişkin teklifi de kabul edildi. 

13’üncü maddede Belediyede denetleyen ve ruhsatı veren müdürlüklerin birbirinden ayrılması için Belediye bünyesinde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü kurulmasına karar verildi. 

14’üncü maddede Bodrum Belediye Başkanlığı adına, mülkiyeti Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan, Pınarlıbelen Mahallesi 138 ada 56 ve 57 parselde kayıtlı 18.569,96 m², Dereköy Mahallesi 221 ada 15 parselde kayıtlı 9.159,73 m², Çamarası Mahallesi 113 ada 22 parselde kayıtlı 26.319,78 m² yüzölçümlü taşınmazların açık teklif kiralama ihalelerine katılmaya, ilgili yasalar gereğince yürütülecek tüm iş ve işlemlerde münferiden yetkili olmak üzere Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a yetki verilmesinin görüşüldü. Burada söz alan Başkan Aras, belediye tarafından kiralamanın yapıldığını fakat sözleşme aşamasında Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünce meclis kararı istendiği için bu yetkinin istendiğini anlattı. 

15’inci gündem maddesinde Kumbahçe Mahallesi, Karaada Mevkii 676 ada 1 parsel sayılı 55.359,05 m² yüzölçümündeki Belediye taşınmazı ile ilgili Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular İşletme Ruhsatı sahibi BE Jeotermal Turizm Yatırımları Sağlık Denizcilik Eğlence Hizmetleri Anonim Şirketine 10 yıl süreyle tahsisi/ kiralanması talebinin 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 4.,6.,12. ve 17.maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.ve 18.maddelerine istinaden görüşüldü. Talep meclis tarafından oybirliği ile reddedildi. 

Toplantının ek gündem maddeleri olan katı atık ücretlerinin yeniden görüşülmesi ve Bitez Mahallesi 321 ada 2 parsel üzerindeki hazine arazisine otopark yapılması talebi ilgili komisyonlara havale edildi.