Hangi Borçlar Yapılandırılabilecek?

TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri devam eden İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin ilk 10 maddesi kabul edildi.

Hangi Borçlar Yapılandırılabilecek?

Kabul edilen maddelere göre, şu vergiler, borçlar ve cezalar yapılandırılabilecek:

1. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırma getirildi. Borcunu peşin ödeyenlere ise indirim sağlanacak.

2. Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezalar, usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları.

3. Öğrenim katkı kredisi, öğrenim kredisi, ecrimisiller, haksız alınış destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı.

4. TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri de yapılandırmaya dahil olacak.

5. Hazine alacakları, madenlerin ödediği devlet payı ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre takip edilen diğer alacaklar.

6. Sosyal güvenlik primi idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları

7. İl özel idarelerine olan borçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları

8. Türk Standardları Enstitüsü hizmet bedeli alacakları, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları, kalkınma ajanslarının il özel idarelerinden, belediyelerden ve sanayi odalarından olan alacakları, KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklananlar ile aidat alacakları