İnşaat Yasağı 30 Haziran'a Ertelendi!

Bodrum’da bir inşaat firmasının yaptığı başvuru sonrası Muğla’da inşaat yasağının başlangıcı, 30 Haziran tarihine ertelendi.

İnşaat Yasağı 30 Haziran'a Ertelendi!

Muğla’nın Bodrum, Datça, Marmaris, Fethiye ve kıyı şeritlerinde turizm sezonunun başlaması ile birlikte her yıl 15 Mayıs- 15 Ekim tarihleri arasında uygulanan inşaat yasağı, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl için 15 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştı.

Turgutreis Ali Hoca Burnu mevkisinde yapımına başlandığı günden bu yana kamuoyunun ve çevrecilerin tepkisini çeken inşaat projesini yapan firmanın Muğla Valiliği’ne yaptığı başvuru sonrasında yeni bir gelişme yaşandı. Valiliğin görüş istediği Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım Ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasaklarından ötürü, inşaat sektöründe görülen ekonomik kayıpların giderilmesine katkı sağlanabilmesi amacıyla inşaat yasaklarının sadece bu yıl geçerli olmak üzere 30 Haziran tarihine kadar ileri çekilmesi uygun görüldü. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım Ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

“Aslan- Astaş- Caba Adi Ortaklığı adına Ümit Toprak'ın Muğla Valiliğine yaptığı 1/6/2020 tarihli başvuru ile Muğla ili, Bodrum ilçesi, Turgutreis Mahallesi, Palamut Mevkii, 740 ada, 1 parsel ve 744 ada, 2 parselde bulunan taşınmazda ki inşaat faaliyetlerinin Ülkemizde Mart ayı itibari ile başlayan Covid-19 salgını nedeni uygulanan yasaklar dolayısı ile gecikmelere uğradığı, Bakanlığımızca yayınlanan 2015/3 No.lu inşaat Faaliyetleri Genelgesi'nin 2. maddesinde yer alan "inşaat yasağı kapsamında, zorunlu durumlarda (mücbir sebepler, yangın, deprem, sel vb. doğal afetler) Bakanlığımızın bilgilendirilmesi kaydıyla, ortaya çıkan sorunların çözülebilmesi için yapılacak iş ve işlemlerin Valilikler tarafından gerçekleştirilmesi" kapsamında değerlendirilerek 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasında ki turizm sezonunda da devam etmesi ile ilgili taleplerine ilişkin Bakanlığımız görüşü sorulmaktadır. Bakanlığımız 11/3/2015 tarihli ve 48392 sayılı yazısı ekinde 81 il valiliğine iletilen 10/3/2015 tarihli ve 46944 sayılı 2015-03 No'lu Genelge çerçevesinde; turizm faaliyetlerinin olduğu yerlerde yürütülen inşaatlarda gürültü ve görüntü kirliliği ile çevrenin kirlenmesine yol açabilecek türdeki ağır nakliyat, hafriyat ve harçlı inşaat faaliyetleri izinleri için valilikler yetkilendirilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığımız tarafından yürütülen COVİD-19 salgını normalleşme çalışmaları kapsamında 01/06/2020 tarihi itibari ile turistik tesislerin faaliyete geçerek turizm sezonunun başlaması ve içerisinde bulunduğumuz dönemde salgının turizm sezonunun geç açılmasına neden olarak turizm sektörünü olumsuz yönde etkilemiş olması hususları değerlendirildiğinde, turizm faaliyetlerinin olduğu bölgelerde yürütülen inşaat çalışmalarının turizmi olumsuz yönde etkilememesi amacıyla yayınlanan 2015-03 No'lu Genelge'de belirtilen hususların daha çok önem taşıdığı görülmektedir. Öte yandan Ülkemizde COVİD- 19 salgının başladığı Mart ayından normalleşme çalışmalarının başladığı tarihe dek sokağa çıkma yasağı uygulamalarından ötürü, inşaat sektöründe görülen ekonomik kayıplarda bir gerçektir. Bu kayıpların giderilmesine katkı sağlanabilmesi için ilgili Genelgemizde belirtilen 15 Mayıs başlangıç tarihinin sadece bu yıl geçerli olmak üzere 30/6/2020 tarihine kadar ileri çekilmesi Bakanlığımızca uygun görülmüştür. Bu kapsamda, ülkemize gelen turist sayısındaki artış, bu artışa bağlı olarak elde edilen gelirin ülkemiz ekonomisine sağladığı katkı, istihdamın artması ile işsizliğin azalması konuları göz önünde bulundurulduğunda, turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu dönem ve bölgelerde inşaat faaliyetlerinin neden olabileceği olası olumsuz durumların ortadan kaldırılabilmesine yönelik olarak hazırlanan ve yürürlükte bulunan Bakanlığımız Genelgesinin sadece bu yıl geçerli olmak üzere 30/6/2020 tarihi itibari ile uygulamaya konulması ve Aslan- Astaş- Caba Adi Ortaklığı adına Ümit Toprak'ın başvurusunun bu tarih itibari ile anılan Genelge kapsamında Valilik Makamınca değerlendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”