Kıyı Eyleminde Arbede!..

Bodrum’da kıyı işgallerine karşı her Pazar günü farklı bir mahallede gerçekleştirilen "Hepimiz Kıyıdayız" eylemi bu hafta Gündoğan’da yapılırken, sahildeki işletmecilerle eylemciler arasında arbede yaşandı.

Kıyı Eyleminde Arbede!..

Türkiye'de kurulan "Kıyı Hareketleri Dayanışma Ağı", ülkenin farklı illerinde "Hepimiz Kıyıdayız" eylemi yapma kararı almıştı. Bu kapsamda çeşitli STK’ların çağrısıyla ilki 18 Mayıs günü Gümüşlük’te yapılan eylemlerin ikincisi 25 Mayıs günü Kumbahçe’de gerçekleştirildi. 

Üçüncü eylem, 2 Haziran günü Gündoğan Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Ellerinde pankartlarla Gündoğan sahilinde yürüyen eylemciler, sahildeki bir işletmenin içinden geçmek istedi. İşletme çalışanları eylemcilerin önüne set gerip geçirmemek isteyince gerginlik yaşandı. 

Eylemciler, sahilin vatandaşa ait olduğunu ve oradan geçeceklerini dile getirip yürümeye devam edince kısa süreli arbede yaşandı. Arbede sonrası eylemciler, işleme çalışanlarını aşıp işletme içerisinden geçip yürümeye devam etti. 

Platform adına açıklamayı Emekli Öğretmen Yusuf Uyan, “Bu talanı durdurun, kıyılar halkındır.3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizin sahilleri yandaş sermaye gruplarına peşkeş çekiliyor. Vakıflar, şirketler, oteller işgal ettikleri kıyılarımızı rant alanına çeviriyorlar. Anayasanın 3621 sayılı kanun 5. Maddesi, ‘Kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. Kıyı, sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle  kamu yararı gözetilir’ deniyor. Yine 6.madde; ‘Herkesin eşit ve özgürce yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir yapı yapılamaz. Kıyıların doğal yapısını değiştirecek boyutta kazı yapılamaz, dolgu yapılamaz, kum, çakıl alınamaz, dökülemez’ derken kimse bizden bu açık hak ihlaline sessiz kalmamızı beklemesin. Eylemliliğimiz son santimetrekare işgal sona erene değin sürecektir. Gündoğan kıyılarına da mutlaka gün doğacaktır.” dedi.