Müştemilat ve Arsası Kiraya Verilecek!

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'nde bulunan Hüseyinburnu Feneri müştemilatı ve arsasını kamuya açık hizmet vermek üzere kiraya verecek. Kiralama ilanı, Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı.

Müştemilat ve Arsası Kiraya Verilecek!

İhale, kapalı zarf usulü ile teklif alınmak ve bilahare kapalı zarf veren geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilecek.

23 Eylül saat 14.00'da gerçekleştirilecek ihale, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 2. Kat İhale Salonu Beylerbeyi Mahallesi Abdullahağa Cad. No:16A 34676 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılacak. 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından verilen kiralama ilanındaki detaylar ve başvuru koşulları şu şekilde;

"Muğla İli, Bodrum İlçesi, Akyarlar Mah. Fenerburnu Mevkii, 208 Ada, 4 Parselde kayıtlı ve 3.680,03 m² yüzölçümlü Hüseyinburnu Feneri Müştemilatı ve Arsası (fener kulesi hariç) kamuya açık hizmet vermek üzere kiraya verme ihalesi. 

1. İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale şartnamesini satın alması zorunludur. İhale şartnamesi, 1.000,00-TL karşılığı Kuruluşun Mali İşler Dairesi Başkanlığından satın alınarak, alınacak makbuz karşılığında İdari ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.

2. İstekliler, İhale Şartnamesinde belirtilen ihaleye katılmak için istenen belgeleri tamamlayıp Tekliflerini Son teklif verme tarih ve saatine kadar İdari ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı'nın yazı işleri kaydına elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilecektir. Postada oluşabilecek gecikmelerden Kuruluşumuz sorumlu değildir.

3. İhaleye İştirak eden isteklilerin veya vekillerinin ihale ve teklif açma gün ve saatinde ihale komisyonu huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

4. Bu ihalede Kuruluş 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp; İhale komisyonu ya da ihale yetkilisi ihalenin herhangi bir aşamasında ihaleyi yapıp yapmamakta, ihaleyi tamamen veya kısmen iptal etmekte serbesttir."