SGK Emekçileri İş Bıraktı

Bodrum’daki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanları, özlük hakları için yarım günlük iş bıraktı.

SGK Emekçileri İş Bıraktı

EYT başvuruları nedeniyle iş yükü katlanarak artan ve uzun mesailerle karşı karşıya kalan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanları, bunun üzerine büyük ekonomik sıkıntılar yaşadıklarını ifade ederek yarım gün iş bıraktı. 

Talepleri karşılanıncaya kadar her Perşembe günü öğleden sonra iş bırakacaklarını dile getiren SGK emekçileri, “Kuru ekmek zammına hayır. Sefalet ücretini kabul etmiyoruz. Ek zam istiyoruz” pankartı açarak basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını okuyan Büro Emekçileri Sendikası Bodrum Temsilcisi Salih Turan, şunları dile getirdi;

“Sosyal Güvenlik Emekçileri bu ekonomik ortamda kamuda en az ücret alarak yoksul yaşamaya mahkum edilmenin yanında bir de artık mobbing haline gelen ağır iş yükü ile baş etmeye çalışmaktadır. Yasal düzenleme daha kamuoyu ile paylaşılmadan Sosyal Güvenlik Merkezlerinin önünde hizmet borçlanması talebiyle uzun kuyruklar oluşturmuştur. Bugün gelinen nokta itibarıyla Sosyal Güvenlik Emekçileri normal iş yükünü katbekat aşan bir iş yüküyle baş başa bırakılmıştır. 

Bu yoğunluğun mevcut personelle karşılanmasının mümkün olmadığını ve başta Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere kurum yetkililerini acil yeni personel alımı yapmaya davet ediyoruz. Aksi takdirde artık hayatın olağan akışına aykırı bir şekilde sürekli çıkarılan vergi ve prim aflarıyla beraber diğer işlerini de yetiştirilmesinin mümkün olmadığının altını bir kez daha çizerek bu ağır çalışma koşullarına artık yeter diyoruz. Sosyal Güvenlik Emekçilerini bu ağır iş yükü ile baş başa bırakanlar, Soysal Güvenlik Emekçilerinin geçmişten bugüne yaşadıkları ekonomik kayıtlarını görmezden gelmeye devam etmektedirler. 

Bilindiği gibi kamuda tasarruf deyince ilk akla gelen kamu çalışanların mevcut haklarını kısıtlamak akla gelmektedir. Bunun en çarpıcı örneği 2012 yılında yayınlanan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile daha önceden SGK Emekçilerinin almakta olduğu yılda iki asgari ücret tutarındaki ikramiye ile kimi ek ödemeler sözde “eşit işe eşit ücret” adı altında kaldırılması ve ilgili kanun hükmünde kararnamenin mali hükümleri Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesine rağmen; ikramiye ve ek ödemelerin çalışanlara ödenmemesidir. 

Sosyal Güvenlik Emekçilerinin geçmişe dönük bu mağduriyetlerinin yanına bir de, 3600 ek gösterge düzenlemesi dışında tutularak kapsam dışı bırakılması olmuştur. Çıkarılan yasada SGK Emekçisi görülmemiş, 3600 ek gösterge kapsamı dışında bırakılarak bir darbe de buradan yemiştir. 

Değerli Basın Emekçileri, Değerli Mücadele Arkadaşlarım, kimi kurumlarda iş yoğunluğu nedeniyle farklı isimler altında ek ödemeler yapılmaktadır. Adalet Bakanlığı çalışanları için adalet hizmetleri tazminatı, Sağlık Bakanlığı çalışanları için döner sermaye ödemeleri, Millî Eğitim Bakanlığı’nda ek ders ücretleri, Belediye çalışanlarına denge tazminatı gibi... SGK, doğumdan ölüme tüm vatandaşlarımıza hizmet vermekte olup, Mevzuat yoğunluğu ve iş yükü açısından en yoğun kurumlardan biridir. Buradan bir kez daha sesleniyoruz:

• Sosyal Güvenlik Kurumu Emekçileri olarak 2012 yılında haksız ve hukuksuz bir biçimde kesilen ve mahkeme kararına rağmen halen ödenmeyen ikramiyelerimizi ve diğer ek ödemelerimizi geriye dönük istiyoruz!
• Sosyal Güvenlik Kurumu Ek Ödeme Yönetmeliğinde yer alan ek ödeme puanlarına 100 er puan eklenmesini istiyoruz!
• Ek gösterge düzenlemesinde 3600 kapsamı dışında bırakılan SGK çalışanlarına da 3600 ek gösterge istiyoruz!
• Aynı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda olduğu gibi, kurum içi uzmanlık kadrolarının ihdas edilmesini ve sosyal güvenlik tazminatı ödenmesini talep ediyoruz!
• Ücretsiz yemek hizmeti istiyoruz!

Bugünlük eylemimizi sonlandırırken, kurum çalışanların haklı taleplerinin kalıcı bir kazanıma dönüşmesi için, yetki alanımızda bulunan bütün sendikaların yan yana gelerek birlikte mücadele etmesin önemsiyor ve birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. İnanıyoruz ki, bizlerin birlikte, yan yana mücadele etmesi, haklı taleplerimizin kazanıma dönüşmesine katkı sunacaktır. İnsan onuruna yakışır koşullarda çalışmak, insanca yaşamak istiyoruz. Yaşasın onurlu mücadelemiz.”