Stratejik Plan Hazırlık Yöntemine Tepkiler Var!

Bodrum Belediyesi’nin 2020-2024 yılları için hazırlıklarına giriştiği Stratejik Plan Çalıştayı sürerken, çalışmadan haberdar ve davet edilmeyen bazı STK'lardan tepki geldi.

Stratejik Plan Hazırlık Yöntemine Tepkiler Var!

Bodrum Belediyesi’nin 2020-2024 yılları için hazırlıklarına giriştiği Stratejik Plan Çalıştayı sürerken, çalışmadan haberdar ve davet edilmeyen bazı STK'lardan tepki geldi. Bodrum Ticaret Odası Sergi Salonunda dün başlayan ve 3 gün sürecek olan Stratejik Plan Çalıştayı’na, oda başkanlarının yanı sıra bazı Sivil Toplum Örgütlerinin başkan ve yöneticileri katılıyor. Bodrum Belediyesi Planla ilgili olarak halkın katılımını da sağlamak adına internetten bir anket çalışmasını duyururken, çalıştaydan basında çıkan haberlerden dolayı haberdar olduklarını açıklayan Akademia Vakfı ise bir basın açıklamasıyla yöntemi eleştirdi. Geçmişten bugüne benzer birçok çalışma düzenleyen, son olarak Mausoleum ve Bodrum Kale çalıştaylarına imza atan Akademia Vakfı Başkanı Özay Kartal imzasıyla yayınlanan basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı;

"Bugün itibarı ile Bodrum Belediyesi tarafından, Bodrum’un gelecek dört yılını belirleyecek olan 2020-2024 Stratejik Plan Çalıştayının, Bodrum’daki sivil toplum örgütlerinin katılımı ile başlatıldığını basın yolu ile öğrenmiş bulunmaktayız.
 
Öncelikle, Bodrum Belediyesinin çalışma yol haritasını belirleyecek bu türden demokratik katılımlı çalışmalar yapmasını ilke çok değerli buluyoruz. Binlerce yılın mirasına sahip, Akdeniz’in en önemli tarih, kültür, arkeoloji ve turizm kentlerinden olan Bodrum’un son yıllardaki nüfus artışı ve bürokratik çıkmazları da göz önüne alındığında, bu çalışma son derece önemlidir.

Bu çalıştayın, Vakfımız tarafından daha önceki yıllarda yapılmış benzeri çalışmaların ve birikimlerin yok sayılarak yapılması, Bodrum yararına değildir ve vakfımız tarafından anlaşılması maalesef mümkün değildir. Zira Vakfımız, 2003 yılından bu yana, Bodrum’un tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir gelişme içinde olabilmesi için aşağıdaki çalışmaları yapmıştır.
•Bodrum Belediyesi ile birlikte “Bodrum Gelişme Senaryoları Sempozyumu- Bodrum Sosyo – ekonomik Mekansal Örgütlenme Başvuru Raporu”
•Bodrum Yerel Habitat ve Üniversiteler ile birlikte “Bodrum Yarımadası Çevre Sorunları Sempozyumu ve 2 ciltlik Bildiriler Kitabı”
•Yerel Habitat Kent ve Kentleşme Kozası ile birlikte hazırlanan “Bodrum Yarımadası Stratejik Gelişme Planı Çalışma Raporu”
•Uluslararası Bodrum Mausoleum Müze Çalıştayı 
•Mausoleum Müze Projesi
•Bodrum Kale Çalıştayı

Vakfımız, Bodrum’un gelişim stratejisi omurgasının, sürdürülebilir bir turizm gelişimi hedefi ile geçmişin birikimlerine sahip çıkmakta yattığına inanmaktadır. Vakfımızın davet edilmediği ve katkı koyamadığı bu çalıştayın, bu alandaki geçmişin birikimlerine sahip olamayacağı, eksik ve göstermelik kalacağı inancındayız.
Kamuoyuna saygı ile bildiririz."

Öte yandan Bodrum Belediyesi, konuyla ilgili halkın katılımını sağlamak amacıyla bir anket başlattığını duyurdu. Katılımcı belediyecilik anlayışı doğrultusunda Bodrum’da yaşayan vatandaşların görüş, beklenti ve taleplerini öğrenmek amacıyla başlatıldığı açıklanan ve Bodrum Belediyesi internet sitesinden ulaşılabilen anketin sonuçları, Bodrum Belediyesi’nin 2020-2024 Stratejik Planı kapsamında değerlendirilecek. 

2020-2024 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında Belediyenin internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden başlatılan anket üç bölümden oluşuyor. Bodrum Belediyesi’nin sorumluluk alanındaki hizmetlerine dair değerlendirmelerin ve Bodrum’un geleceğe dair hedef ve beklentilerin sorulduğu ankette toplam 18 soruya yer veriliyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’da süreli ya da sürekli yaşayan herkesin Bodrum Belediyesi’nden hizmet talep etme ve denetleme hakkı olduğunu belirterek “Şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir belediyecilik anlayışımızın bir gereğini daha yerine getirmek amacıyla, vatandaşlarımızın düşüncesine ve görüşlerine başvuruyoruz. Anket sonuçları, Bodrum Belediyesi’nin hazırlanmakta olan Stratejik Planında kullanılacak. Her zaman söylediğimiz gibi, Bodrum’u Bodrum’da yaşayan halkımızla birlikte yönetmeye kararlıyız. Bodrum'un geleceğini, Bodrum'da yaşayanlarla birlikte planlayacağız” diye konuştu. 

Bodrum Belediyesi’nin Dış Paydaş Anketine belediyenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.