Banner ad space:headerSELECT `ac`.`id`, `ac`.`banner_text`, `ac`.`banner_url`, `ac`.`hash` as `banner_hash`, `images`.`image_728x150` as `banner`, `images`.`image_default` as `image_default`, `images`.`id` as `image_id`, sum(ad_view_stat.view_count) as view_counts, `alt_banner`.`image_default` as `alt_banner`, `ac`.`kapanma_zamani`, `ac`.`gosterilmeme_suresi`, `ac`.`ad_campaign_type`, `ac`.`banner_script` FROM `ad_campaigns` as `ac` JOIN `ad_view_stat` ON `ad_view_stat`.`campaign_id`=`ac`.`id` and `view_date`="2023-01-27" JOIN `ad_customers` ON `ad_customers`.`id`=`ac`.`customer_id` and `ad_customers`.`active`=1 JOIN `images` ON `images`.`id`=`ac`.`post_image_id` LEFT JOIN `images` as `alt_banner` ON `alt_banner`.`id`=`ac`.`alternatif_banner` WHERE `ac`.`banner_size_id` = 1 AND `ac`.`start_time` <= '2023-01-27 04:12:58' and `ac`.`end_time` >= '2023-01-27 04:12:58' AND `ac`.`deleted` = 0 AND `ac`.`active` = 1 GROUP BY `ad_view_stat`.`campaign_id` ORDER BY `view_counts` ASC LIMIT 1update ad_campaigns set views=views+1 where id=500checkstat select id from ad_view_stat where view_date="2023-01-27" and view_hour=04 and campaign_id=500update ad_view_stat set view_count=view_count+1 where id=1656482

Tünele Alternatif Proje!..

Yalıkavak duble yol ve tünel projesine alternatif bir proje yapıldı. Tünel projesinin yapılamaması durumunda alternatif proje uygulanmaya başlanacak. 

Tünele Alternatif Proje!..

Özellikle son yıllarda çekim merkezi haline gelen Yalıkavak Mahallesi’ne giden yol, yoğun şekilde kullanılıyor. Yolu kullanan araç sayısı yaz aylarında katlanıyor. Buna rağmen bahse konu yol, ilçede sürücülerin en çok korktuğu yolların başında geliyor. 

2015 yılında Karayolları yapımına başlanan duble yol ve tünel projesi, 2 yılı aşkın süre önce durdu. Kamulaştırmaların mahkemeye taşınması ve mahkeme sürecinin uzaması nedeniyle duble yol ve tünel projesine devam edilemiyor. Yapımına başlandığı dönemde 2 yılda bitirileceği dile getirilen projenin, 5 yıl geçmesine rağmen henüz başlangıç aşamasında kalması tünelsiz alternatif projenin gündeme gelmesine sebep oldu. 

Kent Haber’in edindiği bilgilere göre kamulaştırma davalarının çözülmesi durumunda tünel projesine başlanacak. Sürenin daha fazla uzaması durumunda ise tünelsiz alternatif bir proje uygulanacak. Alternatif projenin detaylarının ne olduğu ise henüz bilinmiyor.