Türkiye, Önemli Bir Halka Olabilir

Geçtiğimiz günlerde Paris İklim Anlaşması’nı resmen onaylayan Türkiye’nin, sanayiden turizme, merkezi idareden yerel yönetimlere ve bireylerin tüketim alışkanlıklarına kadar pek çok alanda köklü bir değişimden geçmesi gerektiğini belirten Muğla Barosu avukatlarından Akın Batmaz, önümüzdeki dönemde yasa ve düzenlemelerde yapılacak birçok değişikliğin yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye, Önemli Bir Halka Olabilir

Batmaz & Arslanparçası Hukuk Bürosu kurucu ortağı Avukat Akın Batmaz, 2015 yılında hazırlanan Paris İklim Anlaşması’nı Türkiye’nin onaylamasının önemli bir adım olduğunu söyledi. Batmaz, Türkiye’nin en büyük ihraç pazarı Avrupa Birliği’nde Yeşil Mutabakat ile devam eden dönüşümün parçası olması için de önemli bir fırsat penceresinin açıldığını belirtti. Önümüzdeki dönemde, Avrupa Birliği’nde ve dünyanın birçok ülkesinde yeşil ekonomiye dair kanun ve düzenlemelerin hızla devreye alınacağını vurgulayan Akın Batmaz, bundan kamunun, özel sektörün ve bireylerin giderek daha fazla etkileneceğini ifade ederek şöyle dedi:

“Yeşil Mutabakat ile Avrupa Birliği sanayisini, tarımını, ticaretini ve istihdamını korumayı hedefliyor. Bununla beraber, yeni ve kapsayıcı bir kalkınma politikası ve ekonomik büyüme stratejisi de planlıyor. Bu düzenleme sadece AB üyesi ülkeleri değil, aynı zamanda Türkiye gibi AB’ye ihracat yapan ülkeleri de yakından ilgilendiriyor. Bu çerçevede, art arda yapılan düzenlemelerin Türkiye ekonomisi ve şirketler üzerindeki etkisinin büyük olması bekleniyor.”

İş yapış biçimlerinin, çevresel uygulamaların, merkezi ve yerel kamu yönetimlerinin, bireylerin tüketim alışkanlıklarının ve genel anlamda değer zincirinin oluşacak yeni çerçeveye göre süreçlerini güncellemesinin önemine işaret eden Batmaz, “sürdürülebilirlik” anlayışının ticaret kadar hukuksal çerçeveyi de yeniden düzenlediğini vurguladı. 

Ege Üniversitesi’nde yürüttüğü Çevre Bilimleri dalındaki yüksek lisans eğitimini geçtiğimiz günlerde tamamlayan Akın Batmaz, Türkiye tarafından onaylanan milletlerarası çevre anlaşmaları ve endüstriyel tesisler ile ilgili çevresel etki değerlendirmesinin milletlerarası boyutları üzerine doktora çalışmasına yine aynı üniversitede devam ediyor. Batmaz, sürdürülebilir bir çevre gibi sürdürülebilir bir değer zinciri için gerek Muğla ilinde gerekse Türkiye genelinde çevresel etki değerlendirmesi süreçleri bakımından kurumlar arasında yakın işbirliği ile karşılıklı denge ve denetlemenin önemli olduğunu söyledi. 

Avrupa Birliği’nin, Yeşil Mutabakat için mevzuatında önemli değişiklikler yapmaya devam ettiğini paylaşan Akın Batmaz, yeni kurumlar, değerlendirme sistemleri, teşvikler ve vergilerin hayata geçtiğini kaydetti. Sera gazı emisyonları kapsamında ülkemizde mevzuatın AB ile uyumlu olduğunu belirten Batmaz, "2015 yılından bu yana sistemli bir izleme mekanizmamız var. Ancak, bir emisyon ticaret sistemimiz henüz yok. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız Şubat ayında açıkladığı İklim Eylem Planı içinde ETS sistemini öncelikler arasında sıraladı. Henüz takvim açıklanmadı. Serbest karbon limitleri ya da karbon vergilerine dair çerçeve de bu nedenle net değil. Karbon nasıl fiyatlanacak, sertifikasyonlar nasıl yapılacak ya da sınırda karbon düzenlemesine karşı süreçlerimiz nasıl işleyecek önümüzdeki aylarda yapılacak düzenlemelerle daha iyi anlayacağız. Avrupa’daki uygulamalara paralel olarak ülkemizde de çerçevenin en kısa sürede oluşmasını umuyoruz.” şeklinde konuştu. 

Akın Batmaz Hakkında

Batmaz & Arslanparçası Avukatlık Bürosu kurucu ortağı Avukat Akın Batmaz, Çevre Bilimleri dalında Ege Üniversitesi yüksek lisans derecesine sahip. Türkiye tarafından onaylanan milletlerarası çevre anlaşmaları ve endüstriyel tesisler ile ilgili çevresel etki değerlendirmesinin milletlerarası boyutları üzerine doktora çalışmasına yine aynı üniversitede devam etmektedir. Avrupa Yeşil Mutabakatı hakkında kaleme aldığı akademik çalışma ve makaleleri bulunmaktadır.

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan Batmaz, aynı üniversitede milletlerarası özel hukuk alanında yüksek lisans eğitimi almıştır. Lisansüstü eğitimi sırasında, yabancıların Türkiye'de sağlar arası işlemler veya miras yolu ile gayrimenkul edinimleri, karşılaştıkları hukukî sorunlar ve gayrimenkul edinimi yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması konularında araştırmalar yapmıştır. Anılan çalışmalar, Adalet Yayınevi tarafından “Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye’de Taşınmaz Edinimleri–Mülahazalar ve Hukukî Sorunlar” (2020) ve “Foreign Individual’s Acquisition of Real Estate in Turkey – Considerations and Legal Problems” (2021) başlıkları altında kitap haline getirilerek yayımlanmıştır. 

“Yabancı murisin Türkiye’deki taşınmaz tereke unsurları yönünden mirasçılarının ve miras paylarının belirlenmesine uygulanacak hukuk” hakkında yayımlanmış makalesi bulunmaktadır. 1973 doğumlu olan Batmaz, Muğla Barosu üyesi.