Vekiller Şerhlerin Peşini Bırakmıyor

Muğla'daki birçok şahıs arazisi üzerine konulan kamulaştırma şerhi uygulamasına bir tepki de CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan ve İYİ Parti Milletvekili Metin Ergun'dan geldi. Her iki vekilde ayrı soru önergeleriyle sorunu TBMM'ye taşıdı.

Vekiller Şerhlerin Peşini Bırakmıyor

Bodrum, Milas, Menteşe, Ula, Yatağan ve Köyceğiz bölgelerindeki birçok vatandaşın arazilerine kamulaştırma şerhi konarak buralara rüzgar türbinlerinin dikilmesi planlandığı ortaya çıkmıştı. CHP Muğla Milletvekili Plan ve Bütçe Komisyon üyesi Süleyman Girgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in cevaplaması için yazılı soru önergesi vermişti. 

Girgin’in ardından CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan ve İYİ Parti Milletvekili Metin Ergun da Bakan Fatih Dönmez’in yanıtlaması istemiyle ayrı ayrı soru önergeleri verdi. Suat Özcan önergesinde şu ifadelere yer verdi:

“Seçim bölgem Muğla ve ilçelerinde Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde çok geniş ve etkili yangınlar meydana gelmiş, uzun uğraşlar sonucunda söndürülebilmiş olup, ilimiz Muğla yaklaşık olarak ormanlarının %8'ini kaybetmiştir. Yangın döneminin hemen öncesinde ve sonrasında Muğla ili Milas ve Bodrum ilçelerimizde yangından doğrudan etkilenen Mazı, Gökbel, Bozalan ve Fesleğen mahallelerinden şahısların özel mülkiyetlerinin tapu kayıtlarına (Konusu: Taşınmaz 21.03.2021 tarih ve 31430 Sayılı Resmi Gazetede rüzgar enerjisine dayalı YEKA (yenilenebilir enerji kaynak alanları)olarak ilan edilmiştir) şerhi düşülmüştür. 

Hem tarım hem turizm gelirleri ile öne çıkan ve devletimize çok önemli gelir kaynakları sağlayan ilimiz Muğla'ya bugünlerde RES'lerin kurulması için çalışmalar yürütüldüğü görülmekte ve vatandaşların şikayeti ile karşı karşıya kalmaktayız. Bu bağlamda; 

1- Muğla ilimizin hangi ilçelerinde YEKA (Yenilenebilir enerji kaynak alanları) ilan edilmiştir? 

2- YEKA ilan edilen mahallerdeki vatandaşlarımızın rızası ve oluru alınmadan tapu kayıtlarına şerh konulması tarım ve turizme olumsuz etkileri araştırılmış mıdır? 

3- Kurulacak olan RES’lerin bölge yaşamına (Kuş ve kuşların göç yolları) etkileri araştırılmış mıdır?
 
4- Devlet yaptı oldubitti mantığı ile mi yoksa yerel yönetimler ile işbirliği yapılarak mı RES kurma çalışmaları yürütülmektedir?”

İYİ Parti Milletvekili Metin Ergun da verdiği soru önergesinde şu ifadeleri kullandı:

“Bilindiği gibi, Muğla ilimizin Milas, Bodrum, Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde yaz aylarında meydana gelen ve yaklaşık iki hafta boyunca kontrol altına alınamayan orman yangınlarında bölgede çok sayıda zeytinlik ve tarım arazisi yanmıştır. Basına yansıyan iddialara göre, zeytinliklerin ve tarım arazilerinin yandığı Mumcular, Çökertme, Yukarı Mazı, Aşağı Mazı, Çiftlik, Fesleğen, Türkevleri, Armutçuk, Yeniköy ve Bozalan mahallerindeki bazı bölgelerin, köylülerin zeytinliklerini ve tarımsal arazilerini de içine alacak şekilde Bakanlığınız tarafından Yenilenebilir Enerji Alanları olarak tespit edildiği ve ileride kamulaştırma amacıyla köylülerin arazilerine ait tapulara şerh konulduğu ifade edilmektedir. Yine kamuoyuna yansıyan bazı iddialara göre, Bakanlığınızın bu tasarrufundan etkilenecek arazi sayısının yüzden fazla olduğu belirtilmektedir. Bu kapsamda;

1. Basına yansıyan yukarıdaki iddialar doğru mudur?

2. Basına yansıyan iddialara göre, söz konusu bölgelerdeki zeytinlikler ve tarım arazileri hangi tarihte ve hangi kriterlere göre Yenilenebilir Enerji Alanları olarak belirlenmiş ve hangi tarihte söz konusu arazilerin tapularına şerh düşülmüştür?

3. Basına yansıyan iddialara göre, Yenilenebilir Enerji Alanları oluşturmak için kamulaştırma amacı ile tapularına şerh konan zeytinlik ve tarımsal arazilerin sayısı kaçtır ve toplam yüzölçümleri ne kadardır?

4. Bakanlığınızın bu tasarrufu ile amaçlanan kamu yararı nedir?

5. Bakanlığınız bu kararı alırken arazi sahiplerinden, bölge halkından, yerel yönetimlerden veya sivil toplum örgütlerinden konuyla ilgili olarak herhangi bir görüş almış mıdır? 

6. Bakanlığınız tarafından bu karar alınmadan önce, söz konusu Yenilenebilir Enerji Alanlarının, bölgenin doğal ve turistik yapısına olan etkileri ile ilgili olarak “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu” kararı var mıdır?

7. Dünyanın en önemli mavi yolculuk güzergahlarından birisi olan bu bölgede, inşa edileceği iddia edilen rüzgâr enerjisi santrallerinin mavi yolculuk turizmine yönelik etkileri ile ilgili olarak herhangi bir araştırma yapılmış mıdır?”