240 Dönüm Taşınmaz Satılıyor

Bodrum’da Maliye Hazinesi adına kayıtlı yaklaşık 240 dönüm taşınmaz, özelleştirme yoluyla satılacak.

240 Dönüm Taşınmaz Satılıyor

Resmi Gazete’de yer alan karara göre Mülkiyeti Maliye Hazinesi, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) adına kayıtlı olan 73 adet taşınmaz, özelleştirme kapsam ve programına alınıyor.

Taşınmazların, satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesine karar verildi. Özelleştirme işlemleri, 31 Aralık 2027 tarihine kadar tamamlanacak. 

73 adet taşınmaz arasında Bodrum’un Karakaya ve Gökçebel mahallelerinde 6 adet taşınmaz bulunuyor. Buna göre Karakaya Mahallesi’nde Maliye Hazinesi’ne kayıtlı 163 ada 10, 18 ve 21 parsellerdeki toplam 170 dönüm taşınmazla Gökçebel Mahallesi 594 ada 89 parsel, 673 ada 53 ve 54 parsellerdeki toplam 70 dönüm taşınmaz, satılacak.