2 Taşınmaz İhaleyle Satılacak

Bodrum’da arsa niteliğindeki 2 adet taşınmazın, ihale yoluyla satışı gerçekleştirilecek.

2 Taşınmaz İhaleyle Satılacak

Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü'nden ihale yoluyla 2 adet arsa satılacak. Buna göre Türkbükü Mahallesi Köyiçi mevkii 203 ada, 18 parseldeki 400 metrekare büyüklüğündeki arsa 14,5 milyon TL tahmini satış bedeli ile ihale edilecek. Taşınmaz, 1/1000 ölçekli Göl-Türkbükü Koruma Amaçlı İmar Planında, 3. Derece arkeolojik sit alanı içerisinde, yaklaşık 340,00 metrekaresi Taks:0,10 Kaks:0,20 yoğunluklu konut alanında, yaklaşık 60,08 metrekarelik kısmı imar yolunda kalıyor.

İlçede satışı yapılacak diğer taşınmaz ise Gümüşlük Kaakaya Mahallesi’nde. 341 ada 20 parseldeki arsa niteliğindeki 751 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz da 6,2 milyon TL tahmin satış bedeliyle satışa çıkacak. Taşınmaz, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Gümüşlük Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında, etkileme geçiş alanı içerisinde; MF lejantlı makilik-fundalık alanda kalıyor. 

Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü’nde açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek ihalede teklif açma tarihi 28 Haziran Cuma günü saat 10.00 olduğu ifade edildi.