DSİ Bölge Müdürüyle Görüştüler

Bodrum Kent Konseyi “Su Çalışma Grubu” heyeti, Bodrum’un yaşadığı su sorunlarını görüşmek üzere DSİ 21. Bölge Müdürü Göktuğ İlter’i makamında ziyaret etti.

DSİ Bölge Müdürüyle Görüştüler

Bodrum Kent Konseyi Su Çalışma Grubu adına Prof. Dr. Hulusi Barlas, Eftal Köklü ve Gürol İnan’dan oluşan heyet, sorumluluk alanı Aydın, Denizli ve Muğla illerini kapsayan DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Bodrum’un en önemli sorunlarından biri haline gelen içme suyu hattı patlakları ve gittikçe artan su ihtiyacı açığı konularında DSİ 21. Bölge Müdürü Göktuğ İlter ve Bölge Müdür Yardımcısı Cengiz Köse ile görüş alışverişinde bulunan heyet, ziyaretleri ile ilgili bir basın açıklaması yayımladı.

Bodrum Kent Konseyi Su Çalışma Grubu’ndan ziyaret ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“Heyet tarafından DSİ 21. Bölge yetkililerine Bodrum içme suyu hattında son beş yılda meydana gelen 2000’e yakın patlamanın Bodrum halkı için oluşturduğu riskler, su sıkıntısı, ekonomik ve sosyal hayata verdiği zararlar ayrıntılı şekilde iletildi ve durumun artık sürdürülemez hale geldiği belirtildi. 

DSİ yetkilileri sorunun temellerinin proje, ihale şartnamesi, imalat, malzeme seçimi ve yer yer işletme hatalarından kaynaklanması yüzünden çözüm yolunda bazı zorluklarla karşılaşıldığını, ayrıca mahkeme kararının yüklenici ve mevcut imalatın işletme sorunlarından kaynaklandığı yönünde olduğu, bu yüzden paydaş kurumlar arasında karşılıklı anlayış ve hızlı iletişimle çözümün kolaylaştırılması gerektiğini belirttiler. 

Burada özellikle DSİ ile MUSKİ’nin daha sıkı işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Geçmişten çok geleceğe bakarak, konuyla ilgili tüm paydaşlar arasında bir “Boru Hattı Barışı” temelinde başlatılacak sinerjik bir işbirliğine gerek bulunmaktadır. Böylelikle oluşacak dayanışma ortamı sayesinde sorunun çözümü mümkün görünmektedir.

BODRUM'UN SU SORUNU İLE İLGİLİ DSİ ÇALIŞMALARI

DSİ Bölge Müdürü Göktuğ İlker, Bodrum ile ilgili olarak öncelikle içme suyu hattındaki sorunlara ve sel baskınlarına çözüm bulmaya odaklandıklarını vurguladı. Bunların yanında sürekli artan Bodrum nüfusu için yeni su kaynakları aranması da sürdürülüyor. Yakın bölgede yeni barajlar, Ekinambarı gibi bölgelerdeki yeraltı sularının arıtılması da DSİ’nin planlama çalışmalarında yer alıyor. Mevcut su hatlarının yenilenmesi ile ilgili İhale yapıldığı ancak hukuki süreçlerin devam etmesi nedeniyle delillerin kaybolması riski gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği, tekrar ihale yapılsa bile imalat sürecinin en az 3 yıl sürebileceği belirtildi.

BODRUM SU SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN SİNERJİK İŞ BİRLİĞİ

Görüşme sonunda Bodrum su sorunuyla ilgili DSİ Genel Müdürlüğü, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ve MUSKİ paydaşları arasında sinerjik bir işbirliği oluşturularak içme suyu boru hattı ile ilgili sorunların öncelikli çözümü için Kent Konseyi Su Çalışma Grubu’nun daha aktif rol alması, paydaşlar arasında yatay ve dikey iletişimin artırılması, sorun akut hale geldiği için önümüzdeki zamanın çok iyi değerlendirilmesi konularında görüş birliğine varıldı” ifadeleri kullanıldı.