KAYMAKAM KARARIN YENİDEN GÖRÜŞÜLMESİNİ TALEP ETTİ

Bodrum Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda...

KAYMAKAM KARARIN YENİDEN GÖRÜŞÜLMESİNİ TALEP ETTİ
Bodrum Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda ilk olarak Kaymakamlığın, belediyenin aldığı işgaliye karar metninde düzeltme yapılması önerisi değerlendirildi.

Bodrum Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı olağan meclis toplantısı vatandaşların da katılımıyla gerçekleşti.

Gündem maddelerine geçilmeden önce, Başkan Mehmet Kocadon, Kaymakamlık Makamı'nın 2009/ 58 sayılı Belediye Meclis Kararı'nın yeniden değerlendirilmesi talebi ile geri gönderdiği işgaliye kararının görüşülmesini talep etti ve "işgaliyenin bir hak olmadığı", mekan, sektör ve zamana göre uygulamanın değişmemesi gerektiğinin ifade edildiği Kaymakamlık yazısı okunarak, mahalleler arasında ve tarifelerinde fark güdülmemesi gerektiği, eşitlik ilkesinin her zaman öncelikli olması gerektiğinin ifade edildiği mektup okunarak, gündem maddelerinden sonra oylanması kararlaştırıldı.

1. gündem maddesi, Belediye Meclisi'nin 04.05.2007 tarih ve 2007/37 sayılı kararıyla kurulan Bodrum Kent Konseyi'ne seçilecek beş meclis üyesinin seçimi oldu.

Grup adına söz alan Taner Uslu, Ali Galip Güven, İncilay Sever, Necip Yılmaz, Uğur Özsarsılmaz ve Dursun Göktepe'yi Kent Meclisi Meclis Üyeleri olarak okudu ve karar Dokuza Altı oyla, itiraz ve yöneltilen sorulara rağmen kabul edildi.

Meclis Üyelerinin tek gruptan seçilmesi önerisine karşın Başkan Kocadon "Bizden de birini seçin" diyerek "biz de Meclis Üyesi Ali Rıza Uysal'ın bulunmasını düşünmüştük" dedi.

Bunun üzerine meclis üye sayısının %30'u oranında meclis üyesi seçilmesi gerektiğini belirten ilgili kanun maddesi okundu. Karar, itirazlara rağmen oy çokluğu ile kabul edildi.

2. madde olan "Belediye mevcut norm kadrosunda bir adet derece değişikliği yapılmasının görüşülmesi" konusu ele alındı. Oylamadan önce İkinci dereceden Temizlik İşleri Müdür Vekilliği kadrosunun birinci derece olmasına ilişkin madde oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

3. madde olan Belediye Organizasyon Şeması'nda yer alan Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün iptal edilerek yerine Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kurulması ile bu müdürlüğe bağlanacak alt birimlerin belirlenmesinin görüşülmesi." maddesine gelindiğinde ise, belediyelerin öncelikli görevinin yerel sorunların çözümü olduğu belirtilerek, çevre, gürültü, vb. sorunlarla ilgili olarak, çevre, ruhsat, sağlık ve veterinerlik hizmetlerinin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde hizmet vereceği
ve yine aynı madde kapsamında 4. gündem maddesi olarak sunulan "Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün kurulması durumunda mevcut norm kadrodaki ünvan değişikliklerinin görüşülmesi" de oylanarak, ikinci dereceden Çevre Koruma ve Kontrol Müdür Vekili'nin seçilmesi oybirliği ile karara bağlandı.

5. gündem maddesinde de Bodrum Belediye Meclisi'nin 06.01.2009 tarih ve 2009/10 sayılı " Yokuşbaşı Mahallesi, Kocadere Mevkii, 28/2 pafta, 73 ada, 141 ve 142 no'lu parsellere ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı Tadilatı teklifinin kabulüne" ilişkin kararına, Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 05.06.2009 tarih ve 5040 sayılı yazısına istinaden ilave yapılmasının görüşülmesinin oylamasına geçildi.

Mevcut karara ek olarak plan tadili ifadesi yerine, "5000'lik ve 1000'lik planlar" ibaresinin eklenmesi kararı alındı.

Toplantının sonunda işgaliye konusu yeniden gündeme getirildi. CHP'li meclis üyesi Mustafa Özsu, Başkan Kocadon'a, Gümbet, Torba Kumbahçe gibi yerlerde masa ve sandalye işgaleyeleri yapıldığını ve alınan kararın buralarda uygulanması istediğini belirtti. Başkan Kocadon da "uyguluyoruz ama ısrarla işgal ediyorlar." dedi.

Toplantıda gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Bodrum Kaymakamlığı'ndan gönderilen yazı da ek gündem maddesi olarak ele alındı. Kaymakamlığın talebi ile "İşgaliye" ile ilgili 2009/ 58 sayılı Belediye Meclis Kararı'nın yeniden değerlendirilmesi ve kararın yeniden görüşülmesi tüm meclis üyeleri tarafından onaylandı.

2009/ 58 Sayılı Belediye Meclis Kararının yeniden değerlendirilmesi ve kararın yeniden görüşülmesi ile ilgili konuya gelindiğinde, Başkan Kocadon, komisyonun, esnafı korumak üzere kararlar aldığını, her mekanın aynı şekilde değerlendirilemeyeceğini belirterek, eski kararın aynısının kabulü biçiminde oylama yapılması gerektiğini belirtti ve karar kabul edildi. Seneye, zaten tüm esnafın yeni alınacak ve bu yıldan da tebliğ edilen kararlara uyum göstereceğini de yaptığı esnaf ziyaretlerinden bildiğini belirten Başkan Kocadon'un sözlerinin ardından Meclis Üyesi Ali Rıza Uysal, seneye uygulanacak sıfır işgaliye konusunda da aynı kararlılık ve uyum içerisinde olunacağına inandığını belirtti.