Küdür, Hassas Bölge İlan Ediliyor...

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yalıkavak Küdür Yarımadası’nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hassas bölge ilan edileceğini söyledi. 

Küdür, Hassas Bölge İlan Ediliyor...

 

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yalıkavak Küdür Yarımadası’nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hassas bölge ilan edileceğini söyledi. 

Bodrum Belediyesi'nin 2019 yılı Kasım ayı olağan meclis toplantısında, 8 gündem maddesi ile bir önerge karara bağlandı. Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen toplantının başında önemli açıklamalar yapan Ahmet Aras, Küdür Yarımadası’nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ‘hassas bölge’ ilan edileceğini belirterek şöyle dedi:

“Küdürümüzü en azından yeni imar bölgeleri tehdidinden kurtaracak adım Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından atıldı. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Çok önemli bir adımdır. Eğer orayı bu haliyle, mera haliyle koruyabilirsek gelecek nesillere aktarabiliriz. Kültürel ve tabiat varlıklarıyla, her şeyiyle beraber aktarabiliriz ve vatandaşımıza her zaman açık tutarız.”

MEVCUT OTELLERE YENİ OTELLER EKLENECEK

Torba ve Yalıçiftlik’in turizm alanı ilan edilmesi ile ilgili de konuşan Başkan Aras, “Bununla ilgili geçen dönemde bir gündem oluştu. Bu da Güvercinlik’ten Torba’ya kadar, kıyı kenar çizgisinde, zaten o bölgeye oteller bölgesi diyoruz, yine turizm tahsisin önü açıldı. Bu da demektir ki o yol üzerinde, mevcut otellere yeni oteller eklenecek ve yaklaşık 200 ile 400 metre de içeri girecek. Yani o yolun sağındaki yeşil alanların tehdit edilmesi anlamına gelmektedir. Bunu da hep beraber oturup düşüneceğiz. Biz zaten bu konuda gereken itirazı yaptık. Bundan sonraki gelişmelerde de size her zaman bilgi vereceğiz. Tabi ki otel yapılacak, yatırım yapılacak ancak Bodrum’un kültürüne, doğasına, insanına saygılı işler istiyoruz.”

Toplantının ilk gündem maddesi Belediye Meclisinin 04.10.2017 tarih ve 2017/121 sayılı kararı ile uygun görülen, Yokuşbaşı Mahallesi, Kocadere Mevkii, 558 ada 2 parsele ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliğine, 558 ada 3 parselin dahil edilmesi teklifi oybirliği ile kabul edildi. 

2’inci gündem maddesi Mülkiyeti Belediyeye ait, Yokuşbaşı Mahallesi, Boynuz Çukuru Mevkii, 505 ada, 1 parselde kayıtlı 8.105,19 m² yüzölçümlü, tapuda arsa vasıflı, imar planında “Temel Eğitim Alanı” olarak belirlenen taşınmazın, yeni ilkokul binası yapılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı adına tahsis edilmesi talebi de oybirliği ile kabul edildi. Bu madde ile ilgili toplantı sonunda söz alan İbrahim Acaröz adlı vatandaş, bahse konu taşınmaz babası Halil Acaröz’ün belediyeye bağışladığını belirterek yapılacak okula babasının adının verilmesi talebinde bulundu. 

Belediye norm kadro cetvelinde boş bulunan, Teknik Hizmetler Sınıfında 8505 unvan kodlu 6. Derece (1 adet) Mimar kadrosunun yine Teknik Hizmetler sınıfında 8535 unvan kodlu 3. Derece Şehir Plancısı kadrosu ile değiştirilmesi ve ihdas edilecek olan 1 adet 3. Derece 8535 unvan kodlu Şehir Plancısı kadrosunda, 1 adet tam zamanlı sözleşmeli Şehir Plancısı çalıştırılacağından, ücretinin belirlenmesinin görüşüldü. Maddede ücret cetvelinden yüzde 10 fazla olması oybirliği ile karara bağlandı. 

4’üncü gündem maddesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (m) bendi gereğince, Belediyedeki bazı Müdürlüklerin (8 adet) yeniden revize edilen çalışma yönetmelikleri de madde oybirliği ile kabul edildi. 

5’inci gündem maddesinde Bodrum Belediyesi Personel AŞ. Yönetim Kurulu’na, Belediye bünyesinde çalışanlardan veya birim müdürlerinden atama yapma konusunda Belediye Başkanı Ahmet Aras’a oybirliği ile yetki verildi. 

6’ncı gündem maddesinde Bodrum Belediyesi ile Artvin İli Borçka Belediyesinin kardeş şehir olunması talebi oybirliği ile kabul edildi. 

27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince hazırlanan “2020 yılına ait Bodrum Evsel Katı Atık Tarife Raporunun ve Tarife Ücretlerinin görüşüldüğü 7. madde ise oybirliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi. Konu ile ilgili 15 Kasım Cuma günü saat 10.00’da Herodot Kültür Merkezi’nde olağanüstü bir meclis toplantısı yapılacak. 

8’inci gündem maddesindeyse Lale Azize Dalfidan’ın sahibi olduğu, Sanat Etiket Matbaacılık ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti adına kayıtlı, 34 GT 2380 plakalı 2011 model Doblo Cargo cinsi aracın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/g maddesi gereğince, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğüne şartlı bağışı teklifi oybirliği ile kabul edildi. 

Toplantıda Ak Parti ve MHP Grubu tarafından Herodot Kültür Merkezi isminin Atatürk Kültür Merkezi olarak değiştirilmesi önergesi ise oybirliği ile kabul edilerek meclis gündemine alındı. Madde daha sonra “Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu”na havale edildi.