Barınma Sorunu İçin Grup Kuruldu

Bodrum Belediyesinin 2022 yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda önergelerle birlikte 17 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda kamu ve özel sektör personellerinin barınma sorununun çözümü için çalışma grubunun kurulması kararlaştırıldı.

Barınma Sorunu İçin Grup Kuruldu

Konacık Mahallesinde bulunan Herodot Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen ve Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın başkanlık ettiği toplantıda, ilk olarak önergeler oylama ile gündeme alındı. 

Gündeme önerge olarak sunulan Bodrum Belediyesi Hayvan Hakları Komisyonu kurulması kararlaştırılarak komisyon üyeleri seçildi. İkinci önergede hatalı devredildiği veya değerlendirilmediği tespit edilen taşınmazların görev, yetki ve sorumluluk bakımından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına devir ve tescillerinin yapılması konusu görüşüldü. 8 taşınmazdan davalı olduğu ifade edilen bir taşınmaz ile park alanı olarak belirlenen mezarlık alanı dışındaki taşınmazlar oy çokluğu ile Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi. 

“GARDİYANLAR KOĞUŞTA YATMAK İSTİYOR”

Üçüncü önergede ilçemizdeki kamu ve özel sektör personelleri için barınma sorunun çözülmesi ele alındı. Önergeyi veren Bağımsız Meclis Üyesi Atilla Serttaş, kiralık yer bulmanın zorluğuna dikkati çekerek şöyle dedi:

“Bu, çok ciddi bir sorun haline geldi. Benim tahminime göre 8-9 aylık süremiz kaldı, eğer bu sorunu çözemezsek. Devlet memurları 10-15 bin TL arasında maaş alıyor. Jandarmanın 600 personeli, 40 lojmanı, emniyetin 500 personeli 40-50 civarında lojmanı var. Özel okullar öğretmenlerine lojman bulamıyor, açamayacağım korkusuna düşmüşler. Benim muhasebe yardımcıma 8-10 bin TL’ye yaklaşık 4 aydır ev bulamadık. Bu böyle giderse kamu personeli burada kalamayacak. Bu bize sağlık, güvenlik, eğitim, sorunu getirecek. Çok vahim bir olay var. Cezaevinde çalışan infaz memurları, dilekçe verip koğuşlarda yatmak istediklerini dile getirmişler. Vehamete bakın. Kara mizah. ‘Biz yer bulamadık, cezaevlerinin koğuşunu bize açın, orada yatalım’ diyorlar. Bu sağlık, eğitim ve güvenlik düzeyini bozacaktır, onun için bizim meclisimizi ilgilendirir. Bunu acilen çözmemiz lazım. TOKİ olabilir, kendi bölgelerimizde devlet arazilerini ya da belediyelerimizin arazilerini yap, işlet, devret şeklinde de verebiliriz. Kat karşılığı verebiliriz. Belediye personeli de aynı durumda. O maaşla burada geçinme imkanları yok. Şu an evden çıksanız yatacak yeriniz yok. Ben personelime çadır kuracağım. Başka çaremiz kalmadı.”

Önergede yapılan tartışma sonrası kamu ve özel sektör personelleri için barınma sorununun çözülmesi için çalışma grubu kurulmasına karar verildi. 

Toplantının son önergesinde Bodrum Belediyesi ile Gümüşlükspor arasında ortak hizmet protokolü imzalanması, spor komisyonuna havale edildi. 

İlk gündem maddesinde ise Gündoğan Mahallesi, Uluağaçaltı Mevkii, 511 ada 153 parselde Mera Kanununun 14. maddesi gereğince tahsis amacı değişikliği teklifi, oy birliği ile kabul edildi. Başkan Aras, bahse konu parselde pazaryerinin yapılacağını söyledi. 
 
2’inci maddede Karakaya Mahallesi, 378 ada, 8 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın bir kısmına I. Derece Arkeolojik Sit Sınırının işlenmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, oy birliği ile kabul edildi. 

3’üncü maddede 1/1000 ölçekli Türkbükü Doğusu Turizm Merkezi 1. Etap Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planındaki yaklaşık 180 dönümlük alanda, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre uygulama yapılabilmesi için Belediyenin 5 yıllık imar programına ek olarak konulması ve onaylanması hususu, oy çokluğu il kabul edildi. 

4’üncü maddede Çarşı Mahallesi, 788 ada 1 parsel numaralı taşınmaza(Eski Ziraat Bankası) yönelik hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile Bodrum Koruma Amaçlı İmar Planı Kentsel Sit Alanı 1/500 ölçekli Plan ve Uygulama tablosu değişikliği teklifi, imar ve bayındırlık komisyonuna havale edildi. 
 
Tunceli İli Ovacık Belediyesi ile kardeş şehir olunması talebinin görüşüldüğü 5’inci gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edildi. 
 
6’ncı maddede Belediyeye bağlı Kadın Konukevi hizmetinden yararlanacak kadınlar ve yanındaki çocukları için 2023 yılı harçlık miktarının belirlenmesi, plan bütçe komisyonuna havale edildi. 
 
7’inci gündem maddesinde Torba Mahallesi 223 ada 1 parsel içerisinden geçen Çamlık, İrmene, Pınarlıbelen Mahalleleri ile bitişiğindeki tüm Mahallelere ulaşımı sağlayan mevcut yol üzerinde genişletme, düzenleme, alt yapı ve üst yapı çalışmalarının yapılabilmesi için Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yapılacak iş ve işlemlerle ilgili Belediye Başkanı Ahmet Aras’ a protokol yapma yetkisi verilmesi, oy birliği ile kabul edildi. 
 
8’inci gündem maddesinde Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen “Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME)” hizmetiyle ilgili uygulanacak “2023 Yılı Zemin Tahrip Bedeli Tarifesi” taslağı, kabul edildi. 
 
9’uncu maddede Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait ücret tarifesinde yer alan Araçlar ve Yükleyici Kiralama Ücretleri " başlıklı bölümüne 6. madde olarak “Çift Kollu Kaldıraçlı Konteyner Kamyon (Moloz-Çalı)-Sefer 1.000.00 TL" ve 7. madde olarak “Hidrolik Vinçli Çalı Toplama Kamyonu-Sefer-1.000.00 TL”  ibarelerinin eklenmesi hususu kabul edildi. 

10’uncu maddede çevre korumayı desteklemek amacıyla, 1991 yılında Barcelona’ da kurulan Medcities Şehirler Ağı’na, Bodrum Belediyesi’nin üye olması, oy birliği ile kabul edildi. 

11’inci maddede Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün yeniden revize edilen çalışma yönetmeliği ve organizasyon şeması değişikliği oy birliği ile kabul edildi. Bu değişiklikle araç bakım ikmal bürosu iptal edildi. Araç bakım birimi atölyeler bürosuna, yakıt ikmal bürosu da depo bürosuna bağlandı.  
 
12’nci maddede Belediye Meclisinin 03.02.2022 tarih ve 2022/29 sayılı kararı ile kabul edilen “Bodrum Belediyesi İlan,  Reklâm, Tabela ve Afiş Kullanımına İlişkin Usul ve  Esaslar Hakkında Yönetmelik’ in yeniden revize edilmiş hali, uyumsuzlukların giderilmesi için komisyona havale edildi. 
 
13’üncü maddede Belediye norm kadro cetvelinde boş bulunan 1. derece 11045 unvan Kodlu Etüt Proje Müdürü kadrosunun, 11107 unvan kodlu 3. Derece Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü kadrosu ile değiştirilmesi, buna bağlı olarak Etüt Proje Müdürlüğünün kaldırılıp yerine Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün kurularak Belediye organizasyon şemasına işlenmesi ile Etüt Proje Müdürlüğü iş ve işlemlerinin Fen İşleri Müdürlüğü altında oluşturulacak Etüt Proje Bürosu tarafından yürütülmesi hususu, oy birliği ile kabul edildi. 

Muhabir: Hamdi Yörür