Banner ad space:headerSELECT `ac`.`id`, `ac`.`banner_text`, `ac`.`banner_url`, `ac`.`hash` as `banner_hash`, `images`.`image_728x150` as `banner`, `images`.`image_default` as `image_default`, `images`.`id` as `image_id`, sum(ad_view_stat.view_count) as view_counts, `alt_banner`.`image_default` as `alt_banner`, `ac`.`kapanma_zamani`, `ac`.`gosterilmeme_suresi`, `ac`.`ad_campaign_type`, `ac`.`banner_script` FROM `ad_campaigns` as `ac` JOIN `ad_view_stat` ON `ad_view_stat`.`campaign_id`=`ac`.`id` and `view_date`="2023-01-29" JOIN `ad_customers` ON `ad_customers`.`id`=`ac`.`customer_id` and `ad_customers`.`active`=1 JOIN `images` ON `images`.`id`=`ac`.`post_image_id` LEFT JOIN `images` as `alt_banner` ON `alt_banner`.`id`=`ac`.`alternatif_banner` WHERE `ac`.`banner_size_id` = 1 AND `ac`.`start_time` <= '2023-01-29 05:17:05' and `ac`.`end_time` >= '2023-01-29 05:17:05' AND `ac`.`deleted` = 0 AND `ac`.`active` = 1 GROUP BY `ad_view_stat`.`campaign_id` ORDER BY `view_counts` ASC LIMIT 1update ad_campaigns set views=views+1 where id=446checkstat select id from ad_view_stat where view_date="2023-01-29" and view_hour=05 and campaign_id=446update ad_view_stat set view_count=view_count+1 where id=1658185

MİMARLAR PLANA İTİRAZ ETTİ

Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği Bodrum Yarımadası Kültür ve Turizm Koruma Gelişim...

 MİMARLAR PLANA İTİRAZ ETTİ

Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği Bodrum Yarımadası Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'na itirazda bulundu. Temsilcilikte düzenlenen basın toplantısında itirazın gerekçeleri açıklandı.

Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği Başkanı Bülent Bardak, planın olgunlaşmadan onandığı gerekçesiyle onamanın iptali talebiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na itirazda bulunduklarını söyledi. Ortakent-Yahşi Belediye Başkanlığı aracılığı ile sunulan itiraz dilekçesinde 12 maddelik gerekçe ve açıklamalar ile 06.04.2007 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulan öneriler içeren rapor da yer aldı.

5 Haziran 2007 tarihinden buyana yürürlükte olan planda koruma kullanma dengesinin sağlanamadığına, nufus projeksiyonlarında çelişkiler bulunduğuna ve öngörülen daha birçok konunun hayata uygulamanın imkansız olduğuna dikkat çeken Bardak, yerel halk, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile fikir birliği sağlanmasını talep ettiklerini söyledi.

Yaptıkları itirazın sonucunu bekleyeceklerini belirten Bardak, itiraza 1 ay süresi içinde cevap verilmemesi halinde dava yolunun açıldığını kaydetti.