SELECT `ac`.`id`, `ac`.`banner_text`, `ac`.`banner_url`, `ac`.`hash` as `banner_hash`, `images`.`image_728x150` as `banner`, `images`.`image_default` as `image_default`, `images`.`id` as `image_id`, sum(ad_view_stat.view_count) as view_counts, `alt_banner`.`image_default` as `alt_banner`, `ac`.`kapanma_zamani`, `ac`.`gosterilmeme_suresi`, `ac`.`ad_campaign_type`, `ac`.`banner_script` FROM `ad_campaigns` as `ac` JOIN `ad_view_stat` ON `ad_view_stat`.`campaign_id`=`ac`.`id` and `view_date`="2023-02-01" JOIN `ad_customers` ON `ad_customers`.`id`=`ac`.`customer_id` and `ad_customers`.`active`=1 JOIN `images` ON `images`.`id`=`ac`.`post_image_id` LEFT JOIN `images` as `alt_banner` ON `alt_banner`.`id`=`ac`.`alternatif_banner` WHERE `ac`.`banner_size_id` = 1 AND `ac`.`start_time` <= '2023-02-01 16:15:54' and `ac`.`end_time` >= '2023-02-01 16:15:54' AND `ac`.`deleted` = 0 AND `ac`.`active` = 1 GROUP BY `ad_view_stat`.`campaign_id` ORDER BY `view_counts` ASC LIMIT 1update ad_campaigns set views=views+1 where id=492checkstat select id from ad_view_stat where view_date="2023-02-01" and view_hour=16 and campaign_id=492update ad_view_stat set view_count=view_count+1 where id=1661099

PİS SU DENİZE AKIYOR

Torba Mahallesi'nde eski kilisenin bulunduğu alandan denize pis su akıyor. Birkaç...

PİS SU DENİZE AKIYOR

Torba Mahallesi'nde eski kilisenin bulunduğu alandan denize pis su akıyor. Birkaç gündür denize akan sudan çevreye kötü kokular da yayılıyor.

İskelenin yanından yola sızan suyun etrafında yeşil yosunlar oluşmuş durumda. Küçük bir kanaldan akan su yol üzerinde bazı bölgelerde birikiyor. Bir süredir yavaş yavaş akan su sonunda denize ulaşıyor.

Bodrum Belediyesi Çevre Mühendisi Pınar Gündüz, suyun kaynağı ile ilgili araştırma başlatıldığını ifade ederek, suyun kirli olup olmadığı yönünde tahlillerinde yapıldığını ifade etti.